En mindre skylift

Hyr skylift
Inför sommarens målning på huset, boka i tid.
”En ganska avancerad stege”
En mindre skylift - arbetshöjd 10 m
PRISLISTA FÖR SKYLIFT
Utan moms
1
dag
x
480
kr
2
dagar
x
440
kr
3
dagar
x
400
kr
Extra
dagar
4‐7
Extra
dagar
8‐14
480
kr
880
kr
1200
kr
240kr/dag
180
kr/dag
Med moms
600
kr
1
100
kr
1
500
kr
300
kr
225
kr
”En ganska avancerad stege”
Längre
tid
enl.
överenskommelse.
Ex.
du
hyr
i
5
dagar
först
1500
kr
+
300
kr
dag=2100
kr/5
dagar=420
kr
inkl
moms.
Har även en vedeldad badtunna för uthyrning.
Titta in på www.spamobil.se
”
Det rätta badet”
__________________________________________________________________________________________
Adress
ÖR‐BO
BUSSTRAFIK
ÖR
HÄLLÄNG
342
64
ÖR
Tel
Bankgiro
E‐post
Sune
Simonsson
0708‐776140
379‐0490
[email protected]
Tel.
0472‐76140
Innehar
F‐skattebevis
Hemsida
Fax
0472‐76140
Org:nr
530910‐2738
www.orbobuss.se