Informationssida i Framtidsvalet

OXELÖSUNDS KOMMUN
SID 2
REGIONAL DEL - SÖDERMANLANDS LÄN
I Oxelösund kan alla växa
FJÄRRVÄRME OCH RENHÅLLNING
UNDERSKÖTERSKA
Jag heter Malin Nordström och jag jobbar
på Björntorps äldreboende. Det bästa med
mitt jobb det är att man kommer människor väldigt nära, man får ta del utav deras
livserfarenheter och försöka hitta aktiviteter som passar dem nu när de är gamla och
sjuka. Jag är väldigt stolt över mitt arbete
som undersköterska, jag vet att vi gör ett
viktigt jobb och jag tycker att man ska vara
stolt och glad när man går till jobbet.
FAKTA
I kommunen och dess bolag arbetar drygt 900 personer
i över 100 olika yrken. Eftersom kommunens uppdrag
är stort så behövs också många olika kunskaper. Yrken
som finns hos oss är tex, bibliotekarie, integrationspedagog, behandlare, lärare, kock, socialsekreterare, miljöinspektör.
I framtiden kommer vi särskilt ha behov av undersköterskor, lärare, förskollärare, sjuksköterskor och socialsekreterare. Inom bolagen behöver vi fastighetstekniker,
elmontörer, VA-tekniker och personal inom hantverksyrken som snickare/VVS.
Jag heter Karin von Kronhelm och jobbar
på Oxelö Energi som chef för fjärrvärme och
renhållning. Att arbeta för Kustbostäder
och Oxelö Energi innebär ett utmanande
och roligt arbete och jag lär mig mycket nytt
hela tiden. Teknik och energi är spännande
branscher och jag önskar att fler tjejer skulle
våga ta steget att börja en utbildning inom
energisektorn. Att få hjälpa kommuninvånarna med vardagliga frågor som rör värme
och energi är kul. Människan använder
mycket energi, både i form av värme och el.
Att framställa den på ett så miljövänligt sätt
som möjligt är en viktig fråga för framtiden
och jag känner mig stolt över att vara en del
av den utvecklingen.
UTBILDNINGSVÄGAR
Teoretisk eller yrkesinriktad gymnasie-/KY-utbildning
och högskoleutbildning/universitet.
VILL DU VETA MER
Prata med din SYV eller ta kontakt med kommunens
personalenhet via vår växel.
FÖRSKOLLÄRARE
Jag heter Pia Emtås och jag jobbar som
förskollärare här på Ramdalens förskola i
Oxelösund. Att jobba med barn är ett av
de mest kreativa yrken man kan ha. Det är
barnens barndom och man blir inbjuden
till deras värld, det är det bästa. Jag är förskollärare därför att jag vill vara en del av
barns utveckling och lärande. Dom är vårt
framtidshopp och vår framtidsdröm.
ADRESS
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Telefon:
0155-38000 (vx)
E-post:[email protected]
Webbplats:www.oxelosund.se
www.kustbostader.se
www.oxeloenergi.se