Kallelse till årsmöte för Stolt i Lund

HBTQ-föreningen Stolt i Lund
stoltilund.se
Kallelse till årsmöte för Stolt i Lund
Välkomna till Stolt i Lunds årsmöte där vi bland annat utser en styrelse, projektledare för
föreningens olika arbetsgrupper samt beslutar kring propositioner & motioner.
Datum : Söndag 13 september 2015
Tid: 13.30 - 17.00
Plats: Kilansgatan 9 (ABF), våning 3
Hjärtligt välkomna!
Anmälan för att komma på årsmötet görs till, [email protected] senast den 6 september.
Är du intresserad att sitta i styrelsen eller i en arbetsgrupp? Hör av er till vår valberedning på
[email protected]
Arbetsgrupper:
Event, Information & Utbildning, Samhälle och Pride
Övriga frågor kan skickas till: [email protected]
HBTQ-föreningen Stolt i Lund
stoltilund.se
Årsmöte för Stolt i Lund
Dagordning 13/9 -2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Öppnande av mötet
Fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justerare samt rösträknare
Pressreferenter
Är årsmötet utlyst i tid och på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
a. Lundapride utvärdering
Styrelsens ekonomiska rapport
a. Ekonomi för LundaPride
Revisorns rapport för förening
a. Lundapride
Beslut om ansvarsfrihet
Propositioner
Motioner
Fastställande av verksamhetsplan
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av budget
Val av styrelse
a. Fastställa antal platser i styrelsen
b. Val av ordföranden
c. Val av ledamöter
Val av revisor samt ersättare
Val av valberedning
Övrigt
Mötet avslutas