Impulsens design bestämmer resultatet ° Vågform ° Frekvens

Impulsens design bestämmer resultatet
 Vågform
 Frekvens
 Amplitud, flödestäthet
Flödestäthet,
intensitet
Tid
30 ms
Internt kompendium för Affärspartners, 2012
Redigering & Layout: Mikaela Kluge
Innehållsförteckning
1. Bakgrund
2
1.1. BEMER signalens upphovsman
2
· Wolf A. Kafka
· Anmälningsnummer
· Patentnummer
2. Elektromagnetiska impulser
3
2.1. Impulsens design bestämmer resultatet
3
· Enkla sinusimpulser
· Avancerad BEMER impuls
2.2. Varje impuls kännetecknas av 3 parametrar
3
· Vågform, frekvens, flödestäthet
4
2.3. BEMER teknologi = Naturkraft
· BEMER intensitet
3. BEMER signalens – utveckling & Patent
5
3.1. BEMER signal
5
3.2. BEMER Plus signal
6
3.3. BEMER Signalstruktur
6
3.4. BEMER signalen - Bildpresentation
7
· Ursprunglig BEMER signal – patent 1998
· BEMER Plus signal – patent 2006
· Utveckling av BEMER signalstruktur – patent 2010
3.5. BEMER Sömnprogram
8
· Aktiv fas och regenerationsfas
· Sömnprogrammets aktivitet
4. Sammanfattning av BEMER teknologins utveckling
1
9
BEMER Signalen
1. Bakgrund



BEMER signalens upphovsman, professor Wolf A Kafka
Patenterad specifik unik design
Introducerades på marknaden 1998
BEMER idag det mest utvecklade systemet på marknaden. Certifierad som medicinteknisk apparatur
klass II A (CE 1275 och MDC 0483), vilket garanterar att produkten inte har några hälsofarliga effekter
och kan användas utan medicinsk kompetens och för hemmabruk.
1.1. BEMER signalens upphovsman
Professor Wolf A. Kafka, fysiker, neurofysiolog och beteende
fysiolog. Diplomerad i atom- och molekylärfysik i samband med
magnetism.
Professor Kafka är den som utvecklat BEMER systemets fysikaliska princip
i form av en bredbandig signal, i vetenskapliga sammanhang omnämnd
som BEMER-impuls.
Principen karaktäriseras som elektromagnetiska fält och är skyddad
genom flera internationella patentföreskrifter.
Wolf A Kafka
Prof. Dr. rer. Nat
Anmälningsnummer:
98 119 944.1
Patentnummer:
EP-B-0995463
2
2. Elektromagnetiska impulser
2.1. Impulsens design bestämmer resultatet



Vågform
Frekvens
Amplitud, flödestäthet
Det finns olika varianter av magnetfält och det finns stora skillnader dem emellan. Problemet är att
magnetfält är så otroligt mångfaldigt. När man undersöker magnetfält måste man därför fastställa
magnetfältets specifika utformning och intensitet.
Verkan uppstår genom en impuls, d v s fältets utbredning. Vi känner till två stycken sådana fältprinciper, växelfält och likfält. I naturen finns bara likfält. Ett elektromagnetiskt fält skapat av
människan kan åstadkomma en belastning för organismen och kan bli sjukdomsalstrande. Begreppet
elektrosmog beskriver detta.
I terapi används pulserande lik-strömsfält. Det är själva impulsen som svarar för verkan. På bilden
nedan ser ni överst s.k. sinusimpulser. Om man lägger flera olika sinusimpulser ovanpå varandra kan
man skapa trapetsformade och fyrkantiga impulser. 1992 kom en sågtandsformad impuls ut på
marknaden. 1998 patenterades BEMER-impulsen av professor Wolf A. Kafka.
Enkla sinusimpulser
Avancerad BEMER impuls
2.2. Varje impuls kännetecknas av 3 stycken parametrar:
Vågform, d v s magnetfältets kurvform. BEMER´s unika signalkonfiguration med signalens stegrande
40 variationer med en kort paus emellan, innebär att risken för tillvänjning är eliminerad.
Frekvens, är den tidsmässiga förändringen, d v s antal växlingar per sekund. Måttenheten anges i
Herz (Hz) . BEMER har idag inom ett 2 minuters intervall en växlande frekvens mellan 10 Hz – 32 Hz
och p g a signalens unika kurvform benämns detta numera som BEMER Hz.
Flödestäthet 1, intensitet, d v s magnetfältets kraftverkan . Jämför med en gunga , ju högre
svängningar desto större kraft. Måttenheten, intensiteten mäts i Tesla. BEMER-signalen har utifrån
val av Steg eller Program en flödestäthet på mellan 3,5 - 50 µT på B.BODY och 100 - 150 µT för
B.SPOT och B.PAD. Vi pratar i detta avseende om magnetfältets täthet.
1
När dessa vågor/svängningar utbreder sig i luft pratar vi om fältstyrka, annars om flödestäthet.
3
1
2.3. BEMER BEMER teknologi = Naturkraft
Jordens geomagnetiska fält:
Breddgrader i Norden 45 - ca 50µT.
Svagast vid ekvatorn där det mäter 35 µT
Starkast vid sydpolen där det mäter 75 µT.
BEMER´s intensitet
B.BODY
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Steg 7
Steg 8
Steg 9
Steg 10
B.SPOT & B.PAD
3,5 µT
7,0 µT
10,5 µT
14,0 µT
17,5 µT
21,0 µT
24,5 µT
28,0 µT
31,5 µT
35 µT
Plus- signal,
Var 20:e sekund
sker 5 impulser
som maximalt går
upp till intensitet
50 µT
10 µT
20 µT
30 µT
40 µT
50 µT
60 µT
70 µT
80 µT
90 µT
100 µT
4
Plus- signal,
Var 20:e sekund
sker 5 impulser
som maximalt går
upp till intensitet
150 µT
3. BEMER signalen – utveckling & patent
•
•
•
•
BEMER-signal 1998
BEMER plus-signal 2006
BEMER-signalstruktur 2010
BEMER Sömnprogram 2011
”Av de fysikaliska terapiformer som idag finns till förfogande inom
sjukvård och förebyggande behandling avseende mikrocirkulation,
är BEMER-teknologin den mest beprövade och mest effektiva.”
Univ. Doz. CA. Dr. med. Rainer Klopp //
direktör, Institutet för mikrocirkulation i Berlin
3.1. BEMER Signal
BEMER startade 1998 med Professor Wolf A Kafkas framtagna unika patenterade signal som skiljer
sig markant från många andra betydligt enklare signalformer. BEMER har redan från starten varit
godkänd som medicinsk apparatur klassad som ofarlig och får även användas för hemmabruk utan
medicinsk kompetens.
År 2005 medverkade BEMER utan producentens vetskap i en omfattande studie2 som genomfördes
av Dr. R.C. Klopp vid Institutet för Mikrocirkulation i Berlin, där man undersökte olika komplementära
metoders inverkan på blodets flödesvägar i kroppens minsta kärl, arterioler, venoler och kapillärer.
Bland annat jämfördes 6 olika magnetfältsterapier. Ett system med statisk magnetfält och 4 st system
som i studien kallas för elektromagnetiskt terapi system samt 1 system med BEMER-signalen, BEMER
3000. Systemet med statiskt magnetfält, s.k. permanentmagnet har visat sig ha minst effekt och
sämst efterverkan. De övriga elektromagnetiska systemen har alla lägre effekt eller kortare
efterverkan än BEMER 3000 – som får bäst i test – d v s störst effekt och längst efterverkan.
”I samband med jämförande forskning blev det uppenbart att den signal som används i
BEMER systemet leder till optimala resultat i fråga om mikrocirkulationen.” R.C. Klopp, sid 420
A: BEMER 3000
B: Elektromagnetiskt terapi system
C: Terapi system med statiskt magnetfält
D: Elektromagnetiskt terapi system
E: Elektromagnetiskt terapi system
F: Elektromagnetiskt terapi system
B, D, E och F utnyttjar sågtandade, kvadratiska
och triangulära vågformer
Mätdata för produkt A visar en statistiskt signifikant skillnad av data för alla andra produkter
2
R. Klopp (2008), Mikrocikulation - Im Fokus der Forschung, Triesen, Mediquant Verlag AG
5
1
3.2. BEMER BEMER Plus-signal
Genom en modifiering av BEMER signalens parameter för intensitet utvecklades även, tack vare
denna forskning, en s.k. Plus signal som stimulerar de mindre kärlens naturliga förmåga att vidga och
dra ihop sig, benämnd som vasomotion. Detta innebar att var 20:e sekund sker 5 st impulser som
gick upp till 35 µT. BEMER sysmet kom att kallas för BEMER 3000 Plus. 3
Steg
Flödestäthet
Motsvarar
Steg 10
Steg 3
Forskningsresultatet vid Institutet för Mikrocirkulation, som lyft fram att BEMER signalen är vida
överlägsen att optimera mikrocirkulationen i jämförelse med alla andra beprövade metoder både
vad gäller förebyggande, farmakologiska och komplementära metoder, innebar en ny avstamp för
fortsatta forskningsinsatser . Tack var unik uppförstorande bilddokumentation och en
höghastighetskamera som tar över 750 bilder per sekund har man lyckats leda fram till bevis vad som
händer, inte bara att det händer.
3.3. BEMER signalstruktur
Utifrån dessa senare forskningsrön utvecklades BEMER signalens struktur och 2010 lanserades en ny
generation BEMER, BEMER Classic och BEMER Professional. Genom modifiering av en växling av
Herz-tal och en inbyggd paus vid varje växling, inom ett 2 minuters intervall, 4har man kunnat
stimulera en bättre samverkan mellan kärlens olika styrmekanismer, ökad vasomotion i grovkalibriga
och finkalibriga arterioler/ respektive finkalibriga och grovkalibriga venoler, och uppnått signifikant
förbättrade transporter av syre och näring samt bortforsling av slaggprodukter i kapillärområdet.
74 % procent av kroppens blodomlopp utgörs av mikrocirkulationens transportvägar och BEMER´s
stimuli har därför en avgörande betydelse för kroppens funktion och hälsostatus.
3
4
I BEMER Classic och BEMER Professional går intensiteten i plus-signalen upp till 50 µT.
Grovkalibrig arteriol/venol 31 sek 10 Hz, 3 sek paus, finkalibrig arteriol/venol 83 sek 32 Hz, 3 sek paus.
6
3.4. BEMER Signalen, bildpresentation
Ursprunglig BEMER signal – Patent 1998
------------------20 sek---I
I--- 20 sek -----------------
BEMER Plus- signal – vasomotionens stimuli – Patent 2006
Artär Grovkalibrig Finkalibrig arteriol Kapillärer Finkalibrig venol Grovkalibrig Ven
arteriol
venol
< effektiv räckvidd av signalkonfiguration >
2 min= 120 sek
31 sek
3 sek
A paus
A
Autonom
överordnad styrning
av vasomotion
10 Hz
B
83 sek
B
< effektiv räckvidd av signalkonfiguration >
2 min= 120 sek
83 sek
B
3 sek
paus
3 sek
paus 31 sek 3 sek
A
Lokal spontan
vasomotion
B
Lokal spontan
vasomotion
32 Hz
32 Hz
Utveckling av BEMER´s signalstruktur – Patent 2010
7
A
paus
Autonom
överordnad styrning
av vasomotion
10 Hz
3.5. BEMER Sömnprogram
Under sömnen ändras mikrocirkulationen till fördel för organen som fått stå tillbaka för den
blodförsörjning som krävts under ett vaket, aktivt tillstånd och det sker framförallt en ökad
mikrocirkulation i de organ som eliminerar slaggprodukter i kroppen.
Aktiv fas
Återuppbyggande/Återhämtande fas
I aktivt tillstånd sker försörjning via mikrocirkulationen i första hand tillkroppens rörelseapparat, muskler,
mage och hjärna och under regenerationsfasen försörjs i första hand lever, tarmar, njurar och hud.
Detta har legat till grund för utveckling av BEMER´s sömnprogram som främjar insomnande och
förbättrar sömnen. Aktivering av sömnprogrammet försätter kroppen snabbt ner i ett viloläge och
ger en avslappnande effekt som medverkar till en kvalitativt bättre sömn. Men för att detta ska
fungera optimalt krävs även influensen av dagsprogrammets harmonisering av kärlsystemet.
Sömnprogrammets aktivitet
Sömnprogrammet är aktivt 2 timmar under insomningsfasen samt 2 timmar under
uppvakningsfasen. BEMER signalen arbetar under sömnprogrammet utan plussignal på
steg 2 med en frekvens av 10Hz under 120 minuter. Under djupsömnsfasen är BEMER
systemet på men utan aktivitet.
Steg
Insomningsfas
Djupsömnsfas
Paus 2 – 4 timmar
8
Uppvaknande fas
4. Sammanfattning av BEMER teknologins utveckling

BEMER 3000 systemet har redan från början med sin unikt avancerade signal, när det kom ut
på marknaden hösten 1998 haft en omfattande inverkan på kroppens mikrocirkulation.

BEMER 3000 Plus signalen utvecklades genom att man till originalsignalen lade till ett inslag
var 20 sek med steg 10 på P- programmen, fick detta en mycket positiv inverkan på
arteriolerna och venolernas vasomotion, dvs kärlens förmåga att vidga och dra ihop sig i en
naturlig rytm på 3-4 gånger per minut

BEMER Classics och BEMER Pro de senaste BEMER systemen ´s ”high-lights” innebär att
man med signalen växlingar i Herz-tal stimulerar olika rytm för små och stora kärl (
grovkalibriga/finkalibriga arterioler, respektive grovkalibriga och finkalibriga venoler) och
optimerar samverkan mellan dessa.
Utvecklad BEMER signal//
Ny signalkonfiguration med betydande förlängd verkningstid
BEMER systemen - BEMER Classic och BEMER Pro har en betydligt större fysiologisk inverkan i
kroppen än tidigare system. Flödet i kärlen ökar 16 - falt och ger en 12 timmars lång efterverkan.
9