LPP Ljus - Eskilstuna kommun

Datum
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Djurgårdsskolan
Martin Fehne
1 (2)
2015-09-01
Ljus
Syfte
-
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska
samband i naturen och samhället.
Centralt innehåll
-
Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för
hur ögat uppfattar färg.
-
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format
världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Genomförande
Ljus finns runt omkring oss hela tiden och påverkar oss mer än du kanske tror. Jag vill att du fokuserar på
följande.
Fysikboken (86-107)+Föreläsningar och laborationer
-
Vad är ljus, hur ljus sprids och hur ljus reflekteras? Ljuskällor.
Ljusets hastighet
Ljusstyrka
Ljusets reflektion (reflektionslagen)
Speglar (konkav, konvex och brännpunkt)
Brytningslagen och totalreflektion
Linser och ögat
Vad är färger, olika färgblandningar
Ljus som vågor och partiklar
Det ni kommer att göra under detta arbetsområde är:
-
Jobba med texten och med att svara på frågorna i boken
Delta i diskussioner kring innehållet
Genomför en laboration
www.eskilstuna.se/djurgardsskolan
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Datum
Eskilstuna kommun
LOREM IPSUM
2 (2)
2015-05-01
Kunskapskrav
E
C
A
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om
hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus,
ljud och elektricitet hänger ihop med
saker som händer i vardagen och i
samhället. Du ger exempel på hur det
hänger ihop på ett enkelt sätt med
andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt
om hur krafter, rörelser, hävarmar,
ljus, ljud och elektricitet hänger ihop
med saker som händer i vardagen och
i samhället. Du ger exempel på hur det
hänger ihop på ett utvecklat sätt med
andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat
sätt om hur krafter, rörelser, hävarmar,
ljus, ljud och elektricitet hänger ihop
med saker som händer i vardagen och
i samhället. Du ger exempel på hur det
hänger ihop på ett välutvecklat sätt
med andra saker i fysiken.
Du kan ge exempel på och beskriva
några naturvetenskapliga upptäckter
och på vilka sätt de är viktiga för hur
människan lever.
Du kan ge exempel och förklara hur
några naturvetenskapliga upptäckter
hänger ihop och på vilka sätt de är
viktiga för hur människan lever.
Du kan förklara och komma fram till
allmänna slutsatser om några
naturvetenskapliga upptäckter och på
vilka sätt de är viktiga för hur
människan lever.
Formativ bedömning
Jag kommer under arbetets gång att i diskussionsform ge er feedback på ert arbete. Detta kommer fram för allt
märkas under laborationen om ljusets brytning och reflektion
Summativ bedömning
Vi skriver ett prov på kapitlet den 16/9.
www.eskilstuna.se/djurgardsskolan
Eskilstuna – den stolta Fristaden