Program - Haparanda stad

Program
Seminarium. Fredag 14 augusti 2015 kl 09.30 svensk tid Aines konstmuseum, Tornio
09:30 – 10:00
10:00 – 10:05
10:05 -- 10:20
10:20-10:50
Det första världskrigets brand
nådde aldrig in över Sveriges
gränser.
Bland krigsaktivister fanns de
som betraktade svenskarna som
passiva åskådare. Denna bild
byttes snart till en helt annan.
Tack vare sin neutralitet och
alliansfriheten kunde den första
stora svenska humanitära insatsen
genomföras till stöd för
krigsfångarna i Ryssland och i
Centralmakternas länder.
Svenska Röda Korsets storartade
arbete tillsammans med Röda
Kors-organisationerna i de
krigförande länderna, gjorde den
lilla gränsstaden Haparanda till
frihetens och humanitetens länk
mellan två krigförande världar.
Invigning av
basutställning och
fotoutställning
Kl 16:30 Tornedalens museum
Välkomsttal: Katri Kulmuni Tornio
stad och Ulf Olofsson Haparanda
stad
Kl 19:00–19:30 Samling till
Middagsbuffé ”Anno 1915” med
program, Haparanda Stadshotell.
Anmälan till hotellet på
tfn +46 922 614 90 eller
[email protected]
Festklädsel, gärna tidsenligt
Buffépris 399 kr/45 €
10:50 – 11:05
11:05 – 11:25
11:25 – 11:40
11:40 – 12:40
12:40- 13:10
13:10 – 13:40
13:40 – 14:25
14:25 – 14:55
14:55 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00
Anmälan och kaffe med smörgås
Musik och bildspel
VÄLKOMSTORD
Kommunalrådet Peter Waara, Haparanda och tjf stadsdirektör Sampo
Kangastalo Tornio
KRIGETS LAGAR
Dick Clomén, rådgivare åt RK:s generalsekreterare
Finska Röda Korset har ordet.
Sirkka-Liisa Oinaala, ordförande i Finska Röda Korsets norra krets
MELLAN ÖRNEN OCH BJÖRNEN
Neutraliteten gav Sverige en oanad möjlighet.
Per Allan Olsson, skribent, tidigare Rödakorsdelegat
Tyska Röda Korset har ordet, Mr Eberhard Desch
Lunch
KRIGETS ÄNGLAR
Sveriges första katastrofinsats för krigsfångarna i Ryssland/Sibirien och
hos centralmakterna.
Per Allan Olsson, skribent, tidigare delegat i konfliktområden
TORNIO UNDER KRIGET
Ilkka Teerijoki, FD, Helsingfors universitet
DEN LOKALA HJÄPINSATSEN I HAPARANDA OCH TORNEÅ
Röda Korsets sjukvårdsarbete i Haparanda och Torneå vid första
världskriget.
Timo Soikkanen, professor, Åbo universitet
Olli Kleemola, forskare, Åbo universitet
JÄRNVÄGEN – EN GRÄNSLÖS HISTORIA
Jan Bergsten, författare och journalist
Svenska Röda Korset har ordet, Elisabeth Perttu, styrelseledamot i
Svenska Röda Korset.
Kaffe. Kulturinslag
HAPARANDA STAD – VÄRLDSHÄNDELSENS NÅLSÖGA
En liten världsstad, ett drama och en medvetenhet.
Sara Frykman, författare och arrangemangets idégivare
Avslutning
Med reservation för ändringar
Tolkning:
Svenska, finska, engelska
Seminarieavgift: 300 kr/30€ inkl kaffe och lunch
Anmälan:
Senast 7 augusti 2015 till:
Barn- och ungdomskontoret/Kulturen
953 85 Haparanda
eller e-post: [email protected]
Information:
Pia Suonvieri +46 70 392 39 75 eller
+358 44 077 37 45
Arrangörer och sponsorer