Ordföranden har ordet Kursutbudet utvecklas

 Nyhetsbrev 2015:3
Sommaren är här och tillsammans med det en tid för
avslappning och reflektion. Möjligheterna att utvärdera den
egna kompetensen är därför stora och för att inspirera
fokuserar vi i detta nummer på utbildning. Här kan du bland
annat läsa om föreningens kursutveckling och vilka kurser
du kan ta del av i höst.
Ordföranden har ordet
Ordförande Desirée Nordqvist ger sin syn på vikten av utbildning.
Läs Desirées krönika här.
Kursutbudet utvecklas under 2015
Kompetensutvecklingskommittén har under en tid tillsammans med kansliet arbetat för att ta fram nya
och aktuella kurser. Här kan du läsa mer om detta arbete.
Läs mer om kursutvecklingen här.
Offentliga nätverket
Offentliga nätverket anordnade en som vanligt välbesökt träff om informationssäkerhet för
internrevisorer i PwC:s lokaler i Bonnierhuset måndagen den 4 maj.
Läs mer här.
Den 17 september kommer offentliga nätverket återigen anordna en träff som den här gången
kommer behandla temat Integritet och kommunikation.
Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig här.
5 frågor till Hans Löfgren
Hans Löfgren har länge varit en av föreningens mest uppskattade lärare. Här har du möjlighet att ta
del av den kompetens och kunskap han byggt upp som lärare under de år han varit aktiv.
Läs Hans svar här.
Internationella nyheter
Generalsekreterare Klas Schöldström berättar om vad som händer inom föreningen internationellt.
Läs mer här.
Ny kurs för internrevisorer i Offentlig Verksamhet
I höst kommer en ny kurs för internrevisorer som arbetar inom offentlig verksamhet.
Läs mer om kursen här.
Läs mer här.
Nätverk Syds första nätverksträff
Nätverk Syd höll den 21 april nätverksträff i samarbete med Swerma. Tillsammans träffades de i
Köpenhamn för att lyssna på Per Åkesson som är Project Risk Manager på Femern A/S som ansvarar
för förbindelsen mellan Tyskland och Danmark.
Här kan du läsa mer om träffen.
Bellmanstaffeten 2015
I höst kommer vi återigen vara med och springa Bellmanstaffeten med Internrevisorerna och vi
hoppas att du vill vara med och tävla. Evenemanget ordnas i augusti och vi kommer att boka in lag på
onsdagen den 19 augusti. Kansliet kommer ordna picknick och t-shirts som ingår i
anmälningsavgiften.
Du anmäler dig här.
Vi välkomnar våra nya medlemmar
Mats Hultqvist, LM Ericsson,
Mats Bergqvist, Stockholms Stads Trafikkontor
Rebecca Orring, TeliaSonera
Sergii Kravchenko, Scania
Karin Henrikson, LM Ericsson
Stefan Carp, Polismyndigheten
Charlette Wendi Hu, PwC
Torbjörn Lindberg, Handelsbanken
Nina Moricz, Handelsbanken
Kalendarium hösten 2015
2-3 september
Att förstå offentlig verksamhet som system
10 september
Granskning och utvärdering av ledningsprocessen
15-16 samt 28 september
Grundkurs i Internrevision
23 september
CIA Taktisk Förberedelse
24-25 september
Intern Styrning och Kontroll
8-9 oktober
GRC-dagarna 2015
14-15 oktober
Utvärdering och hantering av risker för bedrägerier
22-23 oktober
Kvalitet i internrevisionsarbetet
27-29 oktober
Introduction to IT-Audit
11 november
Riskhantering med praktikfallsövning Internrevisorernas Förening
Strandvägen 7A, 4tr
114 56 Stockholm
08-586 107 66
[email protected]