Ladda ned och läs Försäkringsnyheter 2014 - Mercedes-Benz

Försäkringsnyheter juli 2015
Med Försäkringsnyheter vill vi ge dig möjlighet att snabbt och enkelt informera dig om de viktigaste villkorsförändringarna som skett sedan din förra förfallodag. På vår hemsida, www.mercedes-benz.se/forsakring, hittar
du de fullständiga villkoren. Du kan också beställa dem genom att ringa kundservice, tel: 08-541 705 85.
ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKORET
Vi har ett nytt försäkringsvillkor från 1 september
2014. Förändringar sedan februari 2013 är markerade
i det fullständiga villkoret med ett streck i högerkanten.
Hänvisningar som står inom parentes, i nedanstående
text, visar var i vårt fullständiga villkor som du hittar
mer information. De viktigaste förändringarna är:
Utlandsresa
Försäkringen gäller i länder som omfattas av Gröna
Kort-systemet. Försäkringen (exklusive trafikförsäkringen) gäller dock inte i Iran, Marocko och
Tunisien (sid 3 och punkt 2 Var försäkringen gäller).
Ersättning för bensinvärmare
MBN-150719
2689
Nu ersätter försäkringen även bensinvärmare
(Täckningsschemat, punkt 3.2.F Maskin och
elektronik). Tidigare ersattes enbart dieselvärmare.
Ersättning vid medicinsk invaliditet – tilläggsförsäkringen Förar- och passagerarolycksfall
I tilläggsförsäkringen Förar- och passagerarolycksfall
är tabellen, ”Gradering av medicinsk invaliditet”,
uppdaterad till år 2013 (se 11.3 Ersättning vid
medicinsk invaliditet).
Nya preskriptionsregler
Nu gäller nya preskriptionsregler vid skade-händelser
som inträffat fr.o.m. den 1 januari 2015. I de allra
flesta fall förlorar du din ersättningsrätt om du inte
väckt talan inom tio år från skadehändelsen. Har du
anmält skadan inom denna tid har du alltid sex
månader på dig att väcka talan sedan vi lämnat
slutgiltigt besked i ersättningsfrågan.
Läs mer i vårt fullständiga villkor punkt 14.5.
PRISFÖRÄNDRINGAR
STÄMMER UPPGIFTERNA?
Då vår målsättning med prissättningen av våra
produkter, är att priset ska vara så rättvist som möjligt
beroende på den risk vi försäkrar, har vi under det
gångna året genomfört mindre generella prisförändringar till följd av högre reservdelspriser och
ökade verkstadskostnader.
Det kan då och då vara bra att fundera på om du
använder din bil på samma sätt som tidigare eller om
omständigheterna har förändrats. Om du kör mer eller
mindre är det dags att ändra på den körsträcka som du
angivit.
Har du Vagnskadeförsäkring finns det möjlighet att
välja mellan tre olika självrisker: 2 000 kr, 4 000 kr
eller 6 000 kr. Valet av självrisk påverkar priset på din
försäkring.
Om ingen yngre än 25 år kommer att köra din bil får
du rabatt på din försäkring. Du har också möjlighet att
välja olika tilläggsförsäkringar som förbättrar ditt
skydd. Ring oss eller läs mer på vår hemsida.
DRULLEFÖRSÄKRING (ALLRISK FÖR BIL)
Tilläggsförsäkringen ersätter skador på inredning i
bilens kupé eller bagage- och lastutrymme med upp till
50 000 kr. Försäkringen betalar också förlust eller
stöld av bilnyckel som innehåller elektronisk
startspärrfunktion. Förutom själva nyckeln ersätts
också kostnader för av- och omprogrammering.
Självrisk 1 200 kr (punkt 13). Ring oss om du vill
komplettera din försäkring med Drulleförsäkring.
FÖRSÄKRING NÄR BILEN ÄR AVSTÄLLD
För att ställa av bilen vänder du dig till Transportstyrelsen, www.transportstyrelsen.se. Läs mer om
Avställningsförsäkringens omfattning i villkoret.
Försäkringen gäller då bilen är uppställd i Sverige och
inte brukas. När du vill köra bilen igen meddelar du
Transportstyrelsen. Vi får meddelande om ändringen
automatiskt och återställer din försäkring till samma
omfattning som när bilen senast var i trafik (sidorna 2
och 3 samt punkt 6.6).
VID SKADA
Om en skada inträffar ska du så snart som möjligt
anmäla den till oss. Då får du nästan alltid direkt ett
slutgiltigt skadebesked. Anmälan gör du enklast via vår
hemsida eller genom att ringa oss.
HELGÖPPET
För att ge dig bästa möjliga service har vi öppet även
på helgerna. Du når oss lördagar och söndagar 10-16.
Våra öppettider på vardagar är 8-21.
Mercedes-Benz Försäkring, M30, 106 80 Stockholm • 08-541 705 85 • www.mercedes-benz.se/forsakring
Mercedes-Benz Försäkring är ett samarbete mellan Mercedes-Benz Finans Sverige AB och
If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm.