Prospekt Lumpoudd söder

Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected], [email protected]
Attraktiv STRANDTOMT i västerläge på
Lumpo udd i Lumpo by, Lumparland
Presentation
Vi erbjuder till försäljning ett outbrutet område om ca 10 000 m2 (1 ha), lämpligt för
fritidsbruk i Lumpo by i Lumparlands kommun. Området ett bergbundet strandområde är
oplanerat och söder om finns ett par fritidsfastigheter.
Strandområdet ligger mycket fint vid Lumparns strand i västerläge, brant sluttande tomt mot
väster. Längst i öster och högre upp planar berget ut, med flera vistelsevänliga platåer och
vidunderlig utsikt. Något utsatt strandläge, om än med röda och släta klippor. Stranden är
mestadels bergsbunden med fina badklippor och övergår i impediment med barrträd mot
öster. Tomt med en strandlinje om ca 110 i enastående miljö lämplig för fritidsbruk.
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected], [email protected]
Utgångspris:
72 000 € för det utmärkta området i bifogad kartutskrift.
Adress:
Lumpo udd, Lumparland
Fastighetsbeteckning: Ett outbrutet område om ca 10 000 m2 från fastigheten Vestergård
med beteckningen 438-404-3-26.
Byggnader:
Inga byggnader finns på området.
Övrigt:
Samfälligheter ingår inte.
Kostnader:
Köparen svarar för lantmäterikostnader för utbrytande av tomt. El
finns draget till granntomt. För anslutningsavgifter och övriga
kostnader för eldragning till objekten svarar köparen, liksom
kostnader för byggande av väg till tomterna (ca 450 m). Köparen
svarar för kostnaderna för överlåtelseskatt om 4 % av köpeskillingen,
kostnad för köpebrev 268 € (inklusive moms) och offentligt
bevittnande vid fastighetsköp 120 €.
Vägbeskrivning:
Från Mariehamn, kör mot Lumparland, sväng vänster mot Lumparby,
kör ca 4 km (förbi kyrkan) på Lumpovägen sväng höger in på
Lumpouddvägen kör ca 3 km och du är framme vid vändplan där
vägen tar slut (Lyyski skylt). Promenera (följ banden) sedan ca 450 m
från vändplan i nordvästlig riktning och du är snart framme!
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected], [email protected]
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected], [email protected]
Köpeobjekt
Vändplan