Så är det ju - den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om

Foto:
Så är det ju - den blir aldrig färdig!
En etnografisk studie om
förskolepedagogers arbete med
pedagogisk dokumentation.
Licputation förskoledidaktik: Charlotte Holmberg
„ Tid och plats: 27 augusti kl. 13-15, Sal 101, Frescati Hagväg 20 B, Frescati hage
www.buv.su.se
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen