20150611 Hej! Nu står sommaren inför dörren

20150611 Hej! Nu står sommaren inför dörren. Förhoppningen är att det blir en varm skön sommar. Planeringen inför hösten är i full fart. På vår förskola och skola kommer lärandet att vara i fokus tillsammans med en trygg och positiv omsorg för era barn. Läroplanens mål är vårt viktigaste arbetsredskap. I alla veckobrev och i verksamheten följer vi dagligen upp läroplansmålen. Nytt för i år är intervjufrågor, utarbetade från läroplanen där barnen själva får reflektera över “Normer och värden” och “Utveckling och Lärande”. Under våren har ­ 09:ornas föräldrar fått ta del av sina barns svar. Nästa år kommer alla barn födda 2009­ 2013 att intervjuas inför varje utvecklingssamtal och ni föräldrar får ta del av svaren vid samtalet. Vi har introducerat ett material som heter “Matte på burk”. Materialet bygger på barnens nyfikenhet. Där arbetar vi med att dela tal, talordning, se mönster, göra egna mönster, hel och halv, dubbelt, hälften av, vikt, par, koppla siffra med antal och mycket mer. I höst startar en uppbyggnad av vårt “Matematek” på förskolan. “Matematek” ​
är en laborativ satsning på matematik som skall ge alla barn och elever på flottiljen en utmaning att lära sig mer matte.​
Barn och pedagoger inspireras till att laborera och utveckla sin matematiska förståelse. Ett bibliotek för matematikmaterial. Lätt som en……….. I och med att Flottiljen växer har vi rekryterat nya kollegor. Våra nya medarbetare är: Lena Zethelius​
Förskollärare Beate Reuter​
Barnskötare Lisa Roger ​
Barnskötare. Till hösten ser bemanningen i grupperna ut som följer: Grupp 1 Bim, Inger Grupp 2 Cicci och Linda (Ugglor) Grupp 3 Miriam, Annica och Michele Grupp 4 Svetlana, Mi och Lisa Grupp 5 Lena och Beate (Grodor) Verksamheten börjar gå ner i varv och många barn går på sin sommarledighet i dagarna. Till vår glädje får vi många nya kamrater till oss nu i augusti. Inskolningarna börjar den 3/8. Den 27 januari hade vi ett tillsynsbesök på Flottiljen. Vi fick godkänt på alla punkter. Resultatrapporteringar från kommunens tillsynsbesök finns att läsa på kommunens hemsida. I höst står vi väl förberedda att starta vår första förskoleklass på Flottiljens skola. På våningsplan 3 har vi förberett för förskoleklassen med ett fint klassrum, bibliotek och bra rum för fritidsverksamhet. På vår hemsida finns datum för höstens föräldraråd utlagda. Datumen som gäller är följande: Onsdagen den 9 sep. kl 7.30­8.30 Torsdagen den 29 okt. kl. 7.30­8.30 Onsdagen den 2 dec kl 7.30­8.30 Föräldrarådet är öppet för alla som vill närvara, vi ses i förskoleklassens klassrum på plan 3. Välkomna! I höst är det dags för er att svara på vår egen föräldraenkät och vi hoppas att ni alla tar er tid att fylla i den. Resultatet på den är ovärderligt för oss. Vi använder oss av det för att utveckla verksamheten så att ni alla ska vara nöjda med era barns förskola och skola. Stort TACK till er föräldrar som med uppmuntring och engagemang gällande verksamheten ger oss på Flottiljen lite extra energi varje dag. Glad sommar på er alla! Vi ses till hösten. Med vänlig hälsning Anna Nordberg Bitr förskolechef, Bitr rektor