Supercoachen på okänd mark - Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor

FREDAG 27 MARS 2015
NORDENS STÖRSTA AFFÄRSTIDNING – NU 319 000 LÄSARE
BÖRSEN I ÅR
–1,1%
R Ä N TO R O C H VA LU TO R I G Å R
10 ÅR: 0,39
0,02
2,33
4,92
PUNKTER
PUNKTER
ÖRE
ÖRE
0,00
+14,3%
USABÖRSERNA KL 18
6 MÅN:
9,34 KR
Supercoachen
på okänd mark
8,54 KR
BÖRSEN I GÅR
OMXS
–0,40%
BÖRSEN I ÅR
–1,1%
543
ºNär Pia Sundhage är ledig flyr hon ledarrollen och blir utskälld av sin syster.
Di Weekend hakade på för att ta reda på vad som format den hyllade landslagstränaren.
NCMP 4 857
DJIA 17 720
0,00%
FOTO: JOEY ABRAIT
BÖRSEN I GÅR
OMXS
552
540
522
537
492
534
462
R Ä N TO R O C H VA LU TO R
+14,3%
USA KL 18
–0,40%
NCMP 4 857
6 MÅN: –0,28
10 ÅR: 0,39
9,34 KR
8,54 KR
0,00
0,02
2,33
4,92
PUNKTER
ÖRE
ÖRE
0,00%
DJIA 17 720
ºLEDARE 2 ºDEBATT 4 ºNYHETER 6–13 ºVÄRLDEN 14–15 ºANALYS 17–29 ºENTREPRENÖR 32–33 ºPS 34–35
HÄR SKENAR
KOSTNADERNA
n ANALYS 20–21
FOTO: JESPER FRISK
33% 205%
Migration:
Ett osäkert valresultat
har fått pundet att svaja rejält. Utfallet kan få
konsekvenser för landets EU-medlemskap,
men borde inte stå i
vägen för ekonomins
positiva utveckling,
skriver Di:s
Johanna
Jeansson
Avkastning till
sist, Dennelind
Telia Sonera räknar
hem 4,5 miljarder
kronor när Turkcell
för första gången ger
utdelning. n NYHETER 8
Motorstopp i
Volvos vd-jakt
n NYHETER 9
ºExpert varnar: Risk att Sverige inte klarar utgiftstaket
n NYHETER 6–7
ARKITEKTBYRÅN SKISSAR
PÅ INTEGRATIONEN n 32
FOTO: CLAES-GÖRAN FLINCK
Sjukpenning:
Spänt läge
i brittvalet
STATENS VÄXANDE MILJARDNOTOR
FOTO: OSKAR OMNE
ÅRGÅNG 40 · NUMMER 70 · PRIS 35 KRONOR · VECKA 13 · 2015
PUNKTER
I N N E H Å L L
Uret hör
inte hemma
i rymden
D
et sägs att amerikanska
Nasa spenderade miljontals dollar för att utveckla
en kulspetspenna som
fungerar i tyngdlöst tillstånd och att ryssarna
helt enkelt gav sina kosmonauter en
blyertspenna.
Rymdpennan existerar förvisso,
men det där med blyertspennan är
en skröna. Riskerna med att ha en
avbruten blyertsspets som svävar runt
i rymdkapseln är för stora.
på tiden i
rymden hade amerikanarna Omega
Speedmaster på handleden.
Ryssarna å andra sidan skickade på
sina kosmonauter Speedmasterns
onda kusin – en Poljot Sturmanskie.
Det var klockan jag ville ha, och en
dag för många år sedan när jag skickat tidningen som jag då jobbade på
i tid till alla tryckerier så beställde jag
den.
Om nu en blyertsspets kan förstöra
en rymdfärd så tänker man ju kanske
att en rymdklocka ska klara två saker:
Hålla tiden och hålla ihop.
Just nu ligger klockan som vanligt
i en låda hos min urmakare. Med tanke på alla delar som lossnat och hur
svårt den har att hålla tiden är det väl
där den gör bäst nytta – och inte i
rymden.
I veckans Di Weekend påminner
vi om att det är dags för sommartid
på söndag.
FOTO: JONATAN BYLARS, FILIP ERLIND, HÅKAN MATSON, OSKAR OMNE
#12 • FREDAG 27 MARS 2015
16
| 3
HÖJDEN AV
STADSLIVET
Lummiga takterrasser
i stället för parker är en del
av framtidens stadsliv.
Arkitekterna Saki Azodi och
Lena Viterstedt jobbar med
ett projekt i Stockholm.
FÖR ATT HÅLLA KOLL
ANDREAS JOHANSSON
[email protected]
28
BODIL MALMSTEN
FRÅN HJÄRTAT
»Det är så skönsjungande gott och
finstämt att man vill
släppa allt vett och
slicka tallriken ren.«
14
KAXIG JAPAN
VÄXLAR UPP
26
»
Bakom kulisserna: Snoan fick bollproffset att tappa andan
PIA SUNDHAGES favoritämne i gym-
nasiet var föga förvånande idrott. En
lektion sitter tatuerad i hjärnbarken.
Hon var ombytt och klar först av alla – som
vanligt – men stelnade till när hon såg
bandspelaren på golvet.
”Jag kan fortfarande känna den där tomheten inombords, nästan som andnöd. Det
var som om världen gick under när jag fick
veta att vi skulle dansa.”
Pia Sundhage tjurade, men gjorde som
läraren, hennes största ledarförebild
MARGARETA SVEDBERG , ville. Allt
för att säkra högsta betyg.
”Vi dansade snoa hela
timmen och det enda jag
tänkte var: ’Vad vi tappar
tid, tid som skulle kunna
användas till konditionsträning eller bollspel.’ Det
där sitter kvar i allt jag gjort
senare i livet som coach. Jag
tittar väldigt mycket på klockan
och är noga, från uppvärmning till nästa
träningsmoment. Det ska flyta på
så att man inte pratar bort en
massa träningstid.”
Så du kommer inte att göra
en Stenis och ställa upp
i Let’s dance?
”Nähä du, det kan du
glömma, haha.”
KUL MINNE.
Dansen i skolan.
PETER
LUNDEGÅRDH
SIDAN 8
113 90 Stockholm, 08-573 650 00. e-post: [email protected] Twitter: @DiWeekend Ansvarig utgivare: Peter Fellman Redaktör: Andreas Johansson Bitr redaktörer: Henrik
Huldschiner och Henrietta Westman Redigeringsledare: Johan Persson Redigering & layout: Anna Lundegårdh, Helena Hallström Wallner. Bildhantering: David Pihlblad
Omslagsfoto: Joey Abrait Prenumerationsärenden: Tel 08-573 651 00 Tryck: V-TAB Vimmerby, 2015. För insänt, ej beställt material ansvaras ej.
Se hela kollektionen
på slettvoll.se eller kom
in i vår butik
Stockholm: Regeringsgatan 65
Göteborg: A&Co, Ebbe Lieberathsgt. 6
www.slettvoll.se
16 |
R E P O RTAG E
#12 • FREDAG 27 MARS 2015
HÖGA AMBITIONER. Karolin Forsling, chef
för stadsutveckling och marknad på AMF
Fastigheter, vill att framtidens stadsliv
innefattar hustak lika mycket som gator
och torg.
Det nya
STADSL
|
#12 • FREDAG 27 MARS 2015
När Stockholm blir trängre växer
nya levnadsmönster fram bland
stadens unga. En del av det sociala
livet förflyttas från bostaden till
arbetsplatsen. Di Weekend har
träffat företagen och stadsutvecklarna som formar framtidens stad.
ERLING BORÉN (TEXT) & JONATAN BYLARS (FOTO)
LIVET
17
SOM HEMMA. Vigor Söder, vd för
teknikföretaget Splay, trivs bra
i de vardagsrumsliknande kontors­
utrymmena på Epicenter, med
färgglada möbler på hjul och
förändringsbara ytor.
MILJÖOMBYTE. Bostadshuset Etaget
på Kungsholmen är en av arkitekt­
byrån Kjellander och Sjöbergs lös­
ningar för en trängre stad. I stället för
parkområden fylls staden av lummiga
terrasser. Arkitekterna Saki Azodi och
Lena Viterstedt jobbar med projektet.
FOTO: AMF FASTIGHETER
FOTO: AMF FASTIGHETER
FOTO: FILIP ERLIND
FOTO: JONATAN BYLARS
STADSFLYKT. Kontorskvarteret Urban
Escape, som beräknas stå klart 2018, ska
få stockholmarna att koppla bort stadens
stressiga miljö.
»
#12 • FREDAG 27 MARS 2015
Ljudlöst öppnas entrédörren när
Â�sensorerna ger sitt godkännande.
I stället för att knappa in en portkod
har byggnadens hyresgäster opererat in ett
datachip under överhandens hud som
Â�matchas mot ett register. Portsystemet är en
del av Epicenter – Stockholms nya digitala
kontorshotell på Malmskillnadsgatan 32. Inne i lobbyn har VIGOR SÖDER fastnat
i ett spontanmöte, något som själva miljön
är tänkt att uppmuntra till, berättar han
Â�senare. Vigor Söder är grundare av och vd
för det digitala mediehuset Splay: den typ
av företag som nu söker sig till Epicenter.
Lokalerna har försetts med kala betonggolv
som kontrasteras mot plywoodskivor och
färggranna möbler på hjul. ”Den här miljön är i ständig förändring
vilket gör att den uppmuntrar till krea­
tivitet. På mer traditionella kontor skapar
företag tidigt en fast kultur som gör att man
fortsätter att arbeta på ett specifikt sätt. För
uppstartsbolag är det viktigt med nya
Â�intryck och att kastas om emellanåt”, säger
Vigor Söder.
Splays affärsidé går ut på att vara en sam­
lingskanal för svenska Youtubestjärnor,
Â�ansikten som är åtråvärda för reklam­
köpare. Att Splay är sprunget ur internet­
åldern märks på företagets medelålder. De
flesta är nittiotalister som har packat ned
pojk- eller flickrummet i flyttådor och ställt
sig i Blockets informella bostadskö för
andra�handskontrakt.
”Få av dem som arbetar på Splay har
i nuläget råd att köpa en egen lägenhet
utan bor i stället i andra hand, eller i delat
Â�boÂ�ende. På så sätt blir hemmet mindre vik­
tigt, men kraven ökar på att arbetsplatsen
ska utgöra ett socialt alternativ.”
Det är också en av anledningarna till att
Splay hyr in sig på Epicenter: miljön mot­
svarar de krav som allt oftare ställs på en
arbetsplats. Inte sällan dröjer sig den unga
personalen kvar efter arbetstid när konto­
ret omgestaltas till ölhall, seminarierum
Â�eller utställningssal.
”Om Stockholm ska kunna locka männi­
skor även i framtiden måste staden kunna
erbjuda flera typer av sociala rum, inte
minst när boendesituationen ser ut som den
gör”, säger Vigor Söder. Från hemmet till arbetsplatsen
Epicenter är en del i en större satsning som
ska omvandla fem kontorshus i centrala
Stockholm till ett kvarter som enligt fastig­
hetsägaren AMF Fastigheter möter nya
Â�behov i det framtida arbetslivet. Förutom
att husen växer med två till tre våningar
kommer två nya hotell att byggas och tak­
terrasser att anläggas. Projektet har döpts
till Urban Escape och ska vara klart 2018.
”Vi måste fundera på hur vi ska anÂ�vända
utrymmen som tak, gator och andra all­
männa ytor bättre. Vi lever i dag allt tÂ� rängre
samtidigt som människor har ett behov av
att komma bort från stadens brus och puls
till lugnare områden”, säger KAROLIN
Â�F ORSLING , chef för stadsutveckling och
marknad på AMF Fastigheter. Fastigheterna ligger i de gamla Klara­
kvarteren som på 1950- och 1960-talen revs
för att ge plats åt den moderna stock­
holmaren som bodde i någon av de nya för­
orterna och arbetade inne i Stockholms city.
Staden skulle vara funktionsuppdelad, där
boende och kontor var geografiskt separe­
rade. Urban Escape är ett tecken på en mot­
trend, där avkoppling och socialt umgänge
förskjuts från hemmet till det publika.
Karolin Forsling tror att fler kommer att
vilja tillbringa mer tid på jobbet om arbets­
dagen även består i gymträning, shopping
eller avkoppling uppe på en lummig takyta
– allt förpackat i ett och samma kontorshus.
|
#12 • FREDAG 27 MARS 2015
19
»Det är enklare att få ihop
livspusslet om både arbetsplatsen
och andra tjänster finns i samma hus.«
KAROLIN FORSLING , chef för stadsutveckling och marknad på AMF fastigheter. ”De olika miljöerna innebär att människor kan växla mellan att leverera och få
rekreation. Dessutom blir det enklare för
människor att få ihop livspusslet om både
arbetsplatsen och andra tjänster finns
i samma hus. I slutänden handlar Urban
Escape om att människor ska bli mer produktiva, vilket stärker Stockholms konkurrenskraft.”
Den förtätning som planeras i centrala
staden rör inte bara arbetslivet. Kommunen har därför lanserat en vision om att
öka bostadsbeståndet med en tredjedel
genom att bygga 140000 bostäder fram
till 2030. Planen syftar till att hantera det
faktum att Sverige har EU:s snabbaste
urbanisering och Stockholms län växer
med två fullsatta SL-bussar varje dag.
”Det är fullt möjligt att bygga dessa bostäder – men då måste Stockholms stad
tänka om. Framför allt måste kommunen
tillhandahålla mark betydligt billigare än
vad den gör i dag, och inte kräva 20000
kronor per kvadratmeter”, säger GÖRAN
CARS , professor vid institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH. Att bostadsbyggandet har släpat efter
har flera orsaker, förklarar han.
”Hyresregleringen har gjort det mindre
lönsamt att bygga hyresrätter och på så
sätt har produktionen av hyresbostäder
eftersatts till förmån för bostadsrätter. Bostadsbyggandet hämmas dessutom av
bristande konkurrens i byggsektorn och
ett krångligt regelverk.” Egen bostadsförmedling
Bostadsbristen är just nu så akut att ett
snabbväxande företag som Spotify har
skapat en egen bostadsförmedling för att
kunna bistå alla nyanställda som rekryteras till Stockholm. Spotifygrun daren
MARTIN LORENTZON har pekat på att
bostadssituationen är det största farhågan
för Stockholm som it-entreprenörsmecka.
I förlängningen kan bostadsproblemen
även leda till att Stockholm går miste om
personer som fyller viktiga samhällsfunktioner, enligt Göran Cars.
”De två bussarna som anländer varje
dag är inte bara fyllda med ingenjörer som
kan ta ett jobb på ett it-företag i Kista
dagen därpå. I stället är det ofta personer
med sämre ekonomiska förutsättningar
som får det svårt att hitta en bostad. Det
kan exempelvis vara sjuksköterskor eller
poliser som staden är i ett stort behov av.” Men Göran Cars framhåller också att
lösningen ligger i att Stockholm omhuldar
förtätningen av staden.
”Det finns både centrala delar och miljonprogramsområden där ny bebyggelse
skulle tillföra arkitektoniska och servicemässiga värden. Vi behöver också se över
vissa orimliga kvalitetskrav för att möjliggöra en större produktion. Samtidigt är det
viktigt att inte exploatera det som är Stockholms komparativa fördel: nämligen att
vatten och grönråden finns runt knuten.” Grönområden på höjden
Gröna inslag i staden är även ett viktigt
kriterium när arkitektbyrån Kjellander
plus Sjöberg ritar framtidens bostadshus.
Byrån håller till på Södermalm i anslutning till de lokaler som tillhör K A
Almgrens sidenväveri. Under 1830-talet
var väveriet Skandinaviens största arbetsplats för kvinnor, men i dag har vävstolarna bytts mot ritningar och varsamt
uppradade husmodeller. ”Ett projekt som vi arbetar med just nu
heter Etaget och är ett bostadshus på
Kungsholmen. Konstruktionen är delvis
ett sätt att hantera stadens förtätning
genom att vi har kompenserat för en
mindre bostadsgård i markplan och lyft
upp grönområdena på höjden i stället.
Huset har en blandning av privata och
gemensamma terrasser”, säger LENA
VITERSTEDT , kreativ chef och delägare
i Kjellander plus Sjöberg. Med ett stigande kvadratmeterpris
pressas hemmets fyra väggar samman och
praktiska sysslor flyttar till allmänna ytor.
”Det kommer att bli vanligare att bostadshus byggs med gemensamma verkstäder, bilpooler eller takträdgårdar som
exempelvis kan försörja restaurangen
som ligger i samma hus. Därmed uppstår
tätare kontakter mellan de boende vilket
ger andra typer av värden som väger upp
för en mindre lägenhet”, säger Lena
Viterstedt. Men att gränsen mellan det privata och
sociala livet suddas ut är i första hand en
åldersfråga. ”Tidigare generationer har varit lite
bortskämda med att bo i ganska stora privata bostäder. Det är en boendeform som
unga inte kan ta för given i framtiden,
åtminstone inte i de centrala delarna av
Stockholm. I stället påminner vissa av
framtidens bostadshus om ett urbant
bysamhälle – men det innebär inte att vi
kommer att återgå till att bo i kollektiv
igen”, säger SAKI AZODI , kommunikatör
och arkitekt på Kjellander plus Sjöberg.
Fr ån sten
till guldmedalj
Stenarna på vingården Stoneleigh, Nya Zeeland
absorberar solens strålar och avger dem som värme
i skymningen, vilket ger vinstockarna en idealisk
temperatur långt in på natten. Resultatet av detta
naturens under gav guldmedalj till Stoneleigh
Sauvignon Blanc i Marlborough Wine Show 2014.
Gold Medal
Marlborough
Wine Show
2014
Art nr 6311
Pris 106 kr
Alk halt 13%
Årgång 2014
Nästan chockartat
När Stockholms stad nu för ut sin vision
om 140000 bostäder innebär utbyggnaden det mest ambitiösa stadsprojektet
sedan rivningen av Klarakvarteren och
omvandlingen av Stockholms city. Även
om Stockholms stad nyligen hävdade i en
rapport att expansionen endast påverkar
7 promille av stadens grönområden
kommer bostadsbyggandet oundvikligen
att påverka stadsbilden.
Men förändring är en naturlig del av
staden som fenomen – problemet i Stockholm är att utbyggnaden har gjorts stötvis, förlarar Saki Azodi. ”I Stockholm förändrade vi väldigt
mycket under 1960- och 1970-talen, och
sedan väntade vi i femtio år. När vi nu
måste agera kan förändringen i staden bli
nästan chockartad. Därmed finns det en
risk att vi inte hinner rätta till de misstag
som kan uppstå vid snabba ombyggnadsprocesser. Det är bättre
att låta staden växa
organiskt så att
samhället, staden
och kvarteret hinner reagera.”
ERLING BORÉN
erling. [email protected]
Pernod Ricard Sweden 08-744 70 00
www.pernod-ricard-sweden.com Enjoy Stoneleigh Responsibly!
Barn som får alkohol
hemma dricker
sig berusade oftare
än andra barn.