Inkoppling av IPTV CTS Dilog OBS! Uttag LAN4 är ENDAST för IPTV

Inkoppling av IPTV
Denna inkoppling kan kombineras med samtliga exempel för bredband & telefoni
CTS
Power
Status
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN 5
LED
LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5
OBS!
Uttag LAN4 är
ENDAST för IPTV
Dilog
Ethernet