Nyhetsbrev nr 5 pdf 15-03-26

Nyhetetsbrev 2014-2015 Nr 5
2015-03-26
Nyhetsbrev nr 5 från arbetsgruppen för Region Sverige.
Sprid vårt Nyhetsbrev – följ vår hemsida!
Här kommer nu verksamhetsårets femte nyhetsbrev! Vi vill att alla Y´s Men skall ha
regelbunden information om vad som händer i vår region! Du kan medverka till att vårt
Nyhetsbrevet nr 5 når alla medlemmar! Vi ber dig ta ansvar för detta tillsammans med
klubbarnas ledning! Kopiera eller vidarebefordra digitalt. Om någon vill stå på vår sändlista
och få ett egen post kan du ge e-postadressen till: [email protected] , så lägger vi in
adressen på sändlistan.
Aktuell information finns alltid på regionens hemsida www.ysmen.se . Nytt är att vi nu startat
att informera varje gång som nyheter läggs in på hemsidan.
Ledare - och medlemsträff i Jönköping för hela Region Sverige!
Till träffen den 21 mars kom 22 deltagare. Tyärr saknade vi deltagande från Norrköping,
Malmogia, Ulricehamn och Wetter.
Alla fick möjlighet presentera sig och klubbarnas arbete. Vi på regionen redogjorde för läget i
region Sverige och Torbjörn Sjöqvist berättade om TOF/Global Project Fund. Hillbritt
Jansson beskrev arbetet hos Jönköpingsklubbarna med ”Mötesplats - Ungdomens Hus”.
Barbro Thorén fick berättade om hennes och Hillbritts besök i Palestina där man på olika sätt
stimulerat befintliga klubbar. Innan mötet avslutades fick valberedningens ordförande
Torbjörn Sjöqvist möjlighet berätta om hur man tänker sig hitta ett förenklat arbetssätt för
kommande regionledning och han efterlyser klubbarnas engagemang att lösa framtida
ledning. Se mer om träffen på vår hemsida www.ysmen.se
Arbetsgruppen (Team Region Sverige) har haft styrelsemöte.
VI har haft vårt sjätte möte i Jönköping efter regionmötet 21 mars.
Här några punkter som vi talade om:
• Regionen har god likviditet
• Sensus studieförbunds underlag till studiematerial om Y´s Men är nu i princip klart.
Innan tryckning kommer vi gå ut med remiss till klubbarna i Sverige.
• Rapporter gavs från Palestinaresa och ACM-möte. (se utförlig rapport på hemsidan).
• Vi kan nu gå vidare med ett samverkansavtal med KFUM Sverige baserat på ett avtal
som gjorts internationellt.(Vi ratificerar därmed befintligt avtal).
• Våra besök i andra regioners regionmöten fördelades.
• Ett underlag till ett TOF-projekt i Palestina har sänts till Y´s Men International.
• Beslutades att alla nyheter/händelser på hemsidan skall meddelas klubbarna direkt via
regionens sändlista för e-postmeddelanden.
• Beslutades att presenterar alla TOF-projekt på hemsidan - projekt för projekt.
Torbjörn Sjökvist kommer ta ansvar för detta.
• Beslutades utse årets klubbar vid kommande regionkonferens. Information om detta
kommer ut via hemsida och e-post.
1
Region Sverige Nyhetsbrev nr 5 2014-2015
Rörelsens motto:- Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet
www.ysmen.se
–
Välkomna till regionkonferens i Örebro den 5-6 september 2015!
Nu är planerna klara för regionens konferens i Örebro. Mötet hålls på KFUM Tegelbruket och
man har förhandla fram boende till ett rabatterat pris på Scandic Hotell i Örebro.
Det bli som vanligt konferens lördag och söndag och på lördagskvällen bli det gemensam
middag. Möjlighet blir att se KFUM Tegelbruket. Givetvis får vi möta gästande ledare från
hela area Europa.
Örebroklubben skall inom kort sända ut inbjudan vilken även kommer finnas på regionens
hemsida.
Planera redan nu och ta med många från din klubb! Låt oss alla få känna gemenskap i Y´s
Men region Sverige!
Area Europas konferens i Norge den 26-28 juni 2015.
Vi uppmanar så många som möjligt att delta i areans konferens i Arendal i Norge. Läs mer på
vår hemsida www.ysmen.se eller på konferensens hemsida. http://areaconvention2015.com.
Tänk på att priset är reducerat före 1 april!
Glad påsk!
Vi önska alla en riktigt fin påsk med nedanstående bild från träffen i Jönköping 21 mars!
Med hälsningar från arbetsgruppen för Region Sverige.
Barbro Thorén, Hillbritt Jansson, Ylva Björklund, Anders Jepsson och undertecknad Bo
Rybrand.
2
Region Sverige Nyhetsbrev nr 5 2014-2015
Rörelsens motto:- Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet
www.ysmen.se
–