Datum: 15 03 19

Fysik och kemi i
förskolan, 5 hp
Ladokkod: 11FK40
Tentamenskod:
Datum: 15 03 19
Tid: 9 – 13
Hjälpmedel: Inga
Totalt antal G-poäng på tentamen: 30
För att få betyget G krävs 18 p av dessa.
Totalt antal VG-poäng på tentamen: 15
För att få betyget VG krävs: 9 p av dessa, samt 21 G-poäng.
Allmänna anvisningar: Nästkommande tentamenstillfälle: 15 06 04
Rättningstiden är i normalfall tre veckor.
Viktigt! Glöm inte att skriva tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Anne-Sofie Mårtensson
Tel : 0735 64 87 41
Denna tentamen är uppdelad i två delar. Första delen består av 10 G-uppgifter, andra delen
av 5 VG-uppgifter. På varje uppgift kan du få maximalt 3 poäng
G-del
1
En dag när det börjat regna på förskolan upptäcker några barn att det syns en
regnbåge på himlen. Ange tre olika experiment du då skulle kunna göra med
barnen för att de ska få upptäcka att vitt ljus består av olika färger. Beskriv
experimenten utförligt och ange vad som händer.
2
Beskriv tre lämpliga åtgärder för att minska ljudnivån i förskolor.
3
Hur känns det i kroppen om du åker i en berg- och dalbana, och i hög fart
passerar ett backkrön? Förklara varför.
4
Varför syns bara en månskära ibland? Förklara med en figur hur månens
faser uppstår.
5
Vilka ämnen finns i luften? Ange de tre ämnen som det finns mest av, i
ordning från mest till minst. Ange också dessa ämnens kemiska
beteckningar.
6
Rita en figur som visar hur du kan koppla en glödlampa (från en ficklampa)
till ett stavbatteri så att lampan börjar lysa.
7
Hur fungerar en kompass?
8
Vad finns det i bubblorna som uppstår när man kokar vatten, och vad är det
som vi ser ryka ovanför kastrullen när man kokar vatten?
9
Ge tre exempel på experiment som visar att luften utövar ett tryck på
omgivningen. Ge sådana exempel som man kan göra tillsammans med barn.
10
Beskriv hur du i förskolans kök kan tillverka en pH-indikator. Ge också två
exempel på sura vätskor, och två exempel på basiska vätskor, som barnen
kan få pröva denna indikator på. Vilken färg får en sur respektive en basisk
vätska?
VG-del
1
Varför känns det som det är hetare i en våtbastu än i en torrbastu även när
temperaturen är densamma på båda ställena?
2
”Hur långt bort från jorden ligger solen?” Hur ska du svara på denna fråga
om du vill:
a) ange hur lång tid det tar för ljuset att färdas denna sträcka?
b) svara i ett ungefärligt antal kilometer?
c) ange ungefär hur lång tid det skulle ta att åka dit om man hela tiden färdas
2
med 100 km/h?
3
Varför är det bra att ha polaroidsolglasögon om man är ute och åker skidor i
starkt solljus?
4
Vad innebär begreppen fusion och fission i energisammanhang?
5
Beskriv vad som händer om du gnider en ballong mot ditt nytvättade hår och
sedan från sidan för ballongen mot långsidan av en tom aluminiumburk som
du lagt på ett bord. Förklara också varför detta händer.
3