Guds Hjärta för Sverige

Guds Hjärta för Sverige
Välkommen!
Påsk konferens 3-5 april
Talare: Marc Dupont från USA,
Daniel Viklund, Hans och Eva Marklund
Lovsång: Korskyrkans lovsång,
Magnus och Therese Axelsson
Mötestider:
Långfredag 16 & 19
Påskafton 16 & 19
Påskdagen 16 & 19
Plats:
Korskyrkan
Alingsås, Södra
Ringgatan 20
För info www.korskyrkanalingsas.se
KORSKYRKAN
ALINGSÅS
Södra Ringgatan 20,
441 33 Alingsås