Referensbilder PRO LED RS1.

Sweden AB
Referensbilder PRO LED RS1.
Fotbolls Stadium England
224 st 1500W Metall Halogen lampor byttes till 184 st 1000W RS 1-lampor.
Lampeffekt MH / 1500 Watt+350Watt (PE-värde 80%) / Totaleffekt armatur 1850 Watt.
Lampeffekt RS-1 / 1000 Watt+50Watt (PE-värde 95%) / Totaleffekt armatur 1050 Watt.
Lux på Plan med MH-lampor / 1000-1200 Lx
Lux på Plan med RS-1-lampor / 1000-1200 Lx
Totaleffekt MH / 414 KW
Totaleffekt RS-1 / 193 KW
Besparing LED / 53% / i besparingen är det ej medräknat tider med ned dimmrat ljus ej heller
kostnad för byte av MH ljuskällor.
Promectum Sweden AB
Storgatan 35 Tel: 0911 – 21 15 14
941 32 Piteå Mob: 070 –550 20 96
Sweden
Fax: 0911 – 21 15 14
Email: [email protected]
Hemsida: www.promectum.se
Sweden AB
Tennis arena Frankrike.
Frankrike.
175 st 2000W Metall Halogen lampor byttes till 130 st 500W RS 1-lampor.
Lampeffekt MH / 2000 Watt+500Watt (PE-värde 80%) / Totaleffekt armatur 2500 Watt.
Lampeffekt RS-1 / 500 Watt+25Watt (PE-värde 95%) / Totaleffekt armatur 525 Watt.
Lux på Plan med MH-lampor / 1000 Lx
Lux på Plan med RS-1-lampor / 1200-1400 Lx
Totaleffekt MH / 437,5 KW
Totaleffekt RS-1 / 68,25 KW ( Beräknat med Optimal Ljusvinkel )
Besparing LED / 84% / i besparingen är det ej medräknat tider med ned dimmrat ljus ej heller
kostnad för byte av MH ljuskällor.
Ny Basketplan Ryssland // 12 st 300Watts RSRS-1
Promectum Sweden AB
Storgatan 35 Tel: 0911 – 21 15 14
941 32 Piteå Mob: 070 –550 20 96
Sweden
Fax: 0911 – 21 15 14
Email: [email protected]
Hemsida: www.promectum.se
Sweden AB
Hamnbelysning Högmast
Högmast // 400 watt RS 1.
Cisternbelysning // 150 Watt RS 1.
Promectum Sweden AB
Storgatan 35 Tel: 0911 – 21 15 14
941 32 Piteå Mob: 070 –550 20 96
Sweden
Fax: 0911 – 21 15 14
Email: [email protected]
Hemsida: www.promectum.se
Sweden AB
Skidanläggning Canada // 200 Watt Rs 1.
Högmast Air France
France // 500
500 W RS 1.
Promectum Sweden AB
Storgatan 35 Tel: 0911 – 21 15 14
941 32 Piteå Mob: 070 –550 20 96
Sweden
Fax: 0911 – 21 15 14
Email: [email protected]
Hemsida: www.promectum.se