Hämtning av trädgårdsavfall i Falkenberg 2015

Hämtning av
trädgårdsavfall 2015
FALKENBERG
Så här fungerar det
Hämtningsdagar 2015
Vad ingår i abonnemanget?
Arvidstorp, Västra Gärdet, Valencia, Skogstorp,
Centrum, Östra Gärdet, Fajans och Tröingeberg:
Taxan för 2015 är 1 125 kronor inkl. moms. I abonnemanget ingår ett grått 240 liters sopkärl. I priset ingår
18 hämtningar per år och perioden omfattar slutet av
mars till mitten av november. Abonnemanget pågår
fortlöpande tills du säger upp det. Hämtningen av
avfallet utförs av Nordisk Återvinning Service AB, på
uppdrag av VIVAB.
Hämtning torsdagar udda veckor
12 mars
26 mars
9 april
23 april
7 maj
21 maj
Vad får jag lämna?
Det som växer i trädgården och som kan brytas ner i
förmultningsprocessen.
Ja tack!
• Gräsklipp, vissna blommor och ogräs läggs direkt
i kärlet.
• Kvistar och ris buntas ihop med snöre av naturmaterial, till exempel hampa (max 1 x 1 meter ris/kvistar per hämtningstillfälle) och läggs bredvid kärlet.
Kvistar och ris bryts inte ned i tillräckligt snabb
takt för att bli kompostjord och kommer istället att
energiutvinnas. Därför ska det inte blandas med
det övriga trädgårdsavfallet.
Nej tack!
• Emballage, säckar mm i kärlet (endast rent trädgårdsavfall).
• Grus, sten, plastkrukor och tjocka trädstammar
(som ska lämnas på närmaste återvinningscentral).
För att få trädgårdsavfall av god kvalitet ska sortering
ske enligt punkterna ovan. Om kraven inte uppfylls
riskerar du att kärlet inte töms och du får ett felmeddelande som hängs på kärlet.
4 juni
18 juni
2 juli
16 juli
30 juli
13 augusti
27 augusti
10 september
24 september
8 oktober
22 oktober
5 november
Herting, Hjortsberg, Skrea strand, Näset, Slätten,
Skrea och Ringsegård:
Hämtning torsdagar jämna veckor
OBS! Ris och kvistar
buntas ihop och läggs
bredvid kärlet.
19 mars
2 april
16 april
30 april
14 maj*
28 maj
11 juni
25 juni
9 juli
23 juli
6 augusti
20 augusti
3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
*Kristi Himmelfärds dag. Hämtning sker som vanligt.
Var ska kärlet stå vid hämtning?
På hämtningsdagen ska kärlet vara placerat max 2,5 m
från tomtgränsen under förutsättning att tomten gränsar
till framkomlig väg. Kärlet ska ställas ut senast kl 06.00
med hjulen vända mot gatan.Låt kärlet stå tills det är
tömt. Hämtning sker till kl 18.00.
Frågor?
Kontakta VIVAB:s Kundtjänst
e-post: [email protected] eller
telefon: 0757-27 40 00.
Ändrad hämtningsdag
Observera att hämtningsturerna kan förändras och leda till ny
hämtningsdag. Om det gäller ditt område får du information från
VIVAB.
Öppettider Sandladan
Falkenbergs återvinningscentral
måndag kl 7-16
tisdagkl 7-19
onsdagkl 10-16
torsdag kl 7-19
fredagkl 7-16
lördagkl 9-15
Helgdagar gäller andra öppettider. Dem finner du på www.vivab.info
Vatten & Miljö i Väst AB
tfn 0757-27 40 00 |
www.vivab.info