Kondylom

RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2015-08-24
21506
1 (2)
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kvinnoklinik
2014-11-18
2016-11-17
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Verksamhetschef
Kvinnoklinik
Kondylom
Sammanfattning
Orsakas av HPV (human papillomvirus) infektion. I genitalområdet över 30
olika HPV-typer som ger samma manifestation, vårtor. De vanligaste är HPV
6 och 11. Inkubationstiden är flera månader upp till ett år. Kondomanvändning ger visst skydd. Är en sexuellt överförd virusinfektion men ej anmälningspliktig. Partner hänvisas till STD-mottagning
Förutsättningar


Flikiga kondylom kan vara enstaka eller utbredda till mattor i vulva,
vagina eller perianalt (speciellt vid diabetes eller graviditet). Undersök
även portio med kolposkopi.
Platta kondylom syns oftast inte utan pensling med 5 % ättiksyralösning.
Inflammerad slemhinna vitnar vid infektion. Ibland sprickbildning.
Kolposkopi oftast nödvändig. Ta biopsi vid oklara fall.
Symtom
Oftast symtomfri. Kan ibland orsaka klåda, sprickbildning och
småblödningar. Psykiskt obehag oftast det svåraste.
Differentialdiagnostik





Lichen ruber planus
Lichen sclerosus et atroficus
Molluscum contagiosum
Vulva papillomatos: mm stora papler på insidan av labia minornormalfynd!
Skin tags – normalfynd!
Genomförande
Behandling


Dokumentbenämning
Kondylom
Information! Ofarligt tillstånd med god självläkningsförmåga, de flesta
fall läker inom 1-2 år utan behandling. Konservativ behandling i första
hand. Uppmana till rutin cellprovskontroller enligt HK.
Om medicinsk behandling: I första hand med podofyllotoxin-lösning
0,5 %, Condyline eller Wartec enl FASS (kontraindicerad under
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2015-08-24
21506
2 (2)
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kvinnoklinik
2014-11-18
2016-11-17
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Verksamhetschef
Kvinnoklinik


graviditet) Visa patienten med spegel. Behandla yttre kondylom i vulva
men akta bakre kommissuren, där man kan få kronisk smärta efter
behandlingen. Imikvimod (Aldara) är andrahandspreparat, dyrt,
immunstimulerande medel.
Kirurgisk behandling (excision, laser, kryo) utförs ibland vid stora
vaginala symtomgivande förändringar eller efter misslyckad
podofyllotoxinbehandling. Viktigt att inte ge patienten mer besvär efter
operationen än före!
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Katarina Kylebäck, överläkare
Fastställt av
Serney Bööj, verksamhetschef
Nyckelord
Kondylom, virusinfektion, HPV, vårtor
Länkförteckning


Dokumentbenämning
Kondylom
www.internetmedicine.se
www.emedicine.com