User manual ProLED

Page 5 of 8
ProLED
SC
Måttskiss:
Installation:
1
2
3
4
5
6
Steg 1: Ta av kåpan. Ta bort reflektorn, genom att trycka försiktigt med en spårskruvmejsel på dom två
uttagen som är markerade på bilden. Placera armaturhuset mot vägg/tak och använd medföljande
skruvar för att fästa armaturen i dom två yttre fästöron. Vid väggmontage, ta hänsyn till rätt
montageriktning (pil i armaturhuset indikerar rätt riktning).
Steg 2: Montera kablaget genom dom medföljande genomföringar och tänk på att IP65 klass upprätthålls.
Anslut nätkabeln på plinten: L för fas, N för noll och GND för jord (valfri). För vägledande markeringar
skall det byglas mellan L och L1. C1 och C2 anslutningarna används för elBus kommunikation (tillval)
eller för potentialfri kontakt (tillval).
Steg 3: Anslut kondensatorn.
Steg 4: Montera reflektorn, använd medföljande skruvar i dom två försänkta hålen.
Steg 5: Lås kåpan med hjälp av fyra påmonterade skruvar, drag åt med momentet 1.2 Nm.
Steg 6: En testknapp för reset och manuell test är placerad vid sidan av indikationsdioden. Kåpan måste tas
av för att komma åt test/reset knappen.
Viktigt att tänka på när flera nödljus installeras i
samma område !!
För att undvika att nödbelysningsarmaturerna utför
kapacitetstest på samma dag, skall kondensatorerna
anslutas med ett tidsintervall på mer än 1,5 minuter.
Honeywell Life Safety AS, Po. Box 3514, N-3007 Drammen, Norway
Page 6 of 8
SE
Teknisk beskrivning
RÖD
GUL
GRÖN
Indikeringsdioder Beskrivning
Normal drift
Laddning pågår (kapacitetstest inte möjligt under laddning)
Nätspänning borta, kondensator ej anslutet eller laddningsfel
Kapacitetstest
Kondensatorfel
Ljuskälletest
Ljuskällefel
Kondensatorfel och ljuskällefel
Beskrivning status indikeringsdioder
Av
På
Blinkande
Art. nummer:
Lumen, normaldrift:
Lumen, nöddrift:
Driftspänning:
Nöddrifttid:
Nöddrift:
Kondensatorskydd:
Max. effektförbrukning:
Laddningstid:
Omgivningstemperatur:
Relativ fuktighet:
Vikt:
Klassificering:
Teknisk livslängd (ljuskälla):
IP65 kapsling
290413
210 lm
80 lm
220-240VAC 50/60Hz
Minimum 1 timma
4 Super kondensatorer
Överladdning
7W / 7,5VA
3 timmar
÷30° till 50°C
5 - 85%
1045g
EN 60598-2-22
> 50000 timmar
När emballage, produkt och
kondensatorer inte längre
används, ska dessa återvinnas.
Får ej brännas eller kastas
tillsammans med hushållsavfall.
ProLED SC är en decentralicerad IP65 LED nödbelysningsarmatur med självtestfunktioner. Den kan
ställas in för konstant tänd eller endast tänd vid nöddrift.
Självtestsystem
Var 15:e dag genomför armaturen ett kort självtest av nödljusfunktionen. Testet pågår under ca 3
sekunder. Armaturens LED lampa tänds upp och den röda indikeringsdioden blinkar under testperioden.
Var 6:e månad genomför armaturen en kapacitetstest av kondensatorn. Testet pågår under 60
minuter. Armaturens LED lampa tänds upp och den gula indikeringsdioden blinkar under testperioden.
Manuellt funktionstest
Manuellt test kan endast startas när både nätspänning och kondensatorer är ansluten.
För att komma åt test/reset knappen måste kåpan tas av först.
Genom att trycka in testknappen (kortare än 5 sekunder) startas ett kort självtest. Armaturens LED
lampa tänds upp i ca 3 sekunder. Den röda indikeringslampan blinkar under testperioden.
Genom att trycka in testknappen mellan 5 till 10 sekunder startas kapacitetstest av kondensatorn.
Testet pågår under 60 minuter och kan endast startas när kondensatorn är fullt uppladdat (grön diod
lyser konstant). Armaturens LED lampa tänds upp och den gula indikeringsdioden blinkar under testperioden.
Återställning av fel
Håll in testknappen i mer än 10 sekunder för att återställa eventuella felindikeringar. Armaturen
återgår därefter till normal drift.
T45968-B4