Årsöversikt för föräldrar på Lejonets förskola 2015-2016

Årsöversikt för föräldrar på Lejonets förskola 2015-2016
Månad
Augusti
September
För föräldrar
Introduktion av nya barn och föräldrar
För barnen
Introduktion av nya barn och föräldrar
Ons 19/8 stänger förskolan kl. 16.00,
arbetsplatsmöte för pedagogerna
Projektstart
Uppföljningssamtal efter
introduktionen
Projekt pågår
Ti 8/9 stänger förskolan kl. 16.00,
arbetsplatsmöte för pedagogerna
Lejonloppet 25/9
Brandövning 10/9
To 12/9 kl. 07.30-8.30
Föräldraråd: uppföljning av
terminsstarten, arbetsplan,
framåtblick, kvalitetsrapport,
systematiskt kvalitetsarbete,
verksamhetsfrågor
Fre 18/9 är förskolan stängd,
utvecklingsdag för pedagogerna
Föräldramöten
Östra må 21/9 18-19.30
Västra ti 6/10 18-19.30
Oktober
November
To 8/10 stänger förskolan kl. 16.00,
arbetsplatsmöte för pedagogerna
Föräldrasamtal
Projekt pågår
FN-dagen 24/10
Maskerad 30/10
Projekt pågår
Må 9/11 stänger förskolan kl. 16.00,
arbetsplatsmöte för pedagogerna
To 12/11 kl. 07.30-08.30
Föräldraråd: verksamhetsuppföljning,
uppföljning av föräldramöten,
bokslut/budget, övriga
verksamhetsfrågor
Fr 27/11 är förskolan stängd,
utvecklingsdag för pedagogerna
December
Må 7/12 stänger förskolan kl. 16.00,
arbetsplatsmöte för pedagogerna
Projektuppehåll
Fre 11/12 Luciafirande
Lucia, julförberedelser, jullunch
Månad
Januari
För föräldrar
Introduktion av nya barn och föräldrar
För barnen
Introduktion av nya barn och föräldrar
Söka skola för blivande förskoleklassbarn
Projekt pågår
Må 11/1 stänger förskolan kl. 16.00,
arbetsplatsmöte för pedagogerna
Februari
Uppföljningssamtal efter introduktionen
Projekt pågår
Informationsmöte för sökande föräldrar
Ti 16/2 stänger förskolan kl. 16.00,
arbetsplatsmöte för pedagogerna
To 18/2 kl.07.30-08.30
Föräldraråd: Verksamhetsuppföljning,
framåtblick, övriga verksamhetsfrågor
Mars
On 9/3 stänger förskolan kl. 16.00,
arbetsplatsmöte för pedagogerna
Projekt pågår
Brukarundersökning, föräldraenkät
Påskförberedelser, påsklunch
Semesterplanering
April
Enskilda utvecklingssamtal
Projekt pågår
To 7/4 stänger förskolan kl. 16.00,
arbetsplatsmöte för pedagogerna
Maj
To 12/5 stänger förskolan kl. 16.00,
arbetsplatsmöte för pedagogerna
Projekt pågår
Förskolans dag 19/5
Vernissage/föräldramöte
To 19/5 kl. 07.30-08.30
Föräldraråd: brukarenkäten,
verksamhetsuppföljning, utvärdering,
kvalitetsrapport, framåtblick, övriga
verksamhetsfrågor
Kontakt med nya föräldrar
Juni
Ti 7/6 stänger förskolan kl. 16.00,
arbetsplatsmöte för pedagogerna
Projektuppehåll
To-fr 16-17/6 är förskolan stängd,
utvecklingsdagar för pedagogerna
Avslutningspicknick
Midsommarlunch
Avslutningspicknick
Juli
Sommaruppgift?
Sommaröppen förskola
Sommaruppgift?
Sommaröppen förskola
150903