Industriell tillverkning

Skriv ut formulär
UNDERLAG
Återställ formulär
Riskklassificering och beslut om avgift för
livsmedelskontroll
Industriell tillverkning av livsmedel
Miljöförvaltningen
Uppgifter om företag som driver anläggningen
Företagets/Firmans namn
Org.-/person-/samordningsnr
Utdelningsadress
Telefon
Postnr
Ort
Telefax
Anläggningens namn
Telefon
Anläggningens adress
Telefax
Postnr
Ort
Fastighetsbeteckning
Kontaktperson
E-postadress till kontaktperson
Driver ni säsongsverksamhet?
Ja
Nej
Hur många dagar per år har ni öppet:
Totalt antal årsarbetskrafter
≤1
>1-2
>2-3
>3-10
>10-30
>30
Delverksamheter
Kött/Chark-hantering
Packning av rått kött, rå
fågel
Ton per år
Slakt
Ton per år
Tillverkning av malet kött
Ton per år
Grovstyckning
Ton per år
Bearbetning av rått kött, rå fågel genom exempelvis värmebehandling,
rökning, rimning, mognadslagring
Ton per år
Annat
Fiskhantering
Packning av rå fisk
Ton per år
Slakt
Ton per år
Tillverkning av malen fisk
Ton per år
Grovstyckning
Ton per år
Bearbetning av rå fisk genom exempelvis värmebehandling, rökning,
rimning, mognadslagring
Ton per år
Annat
Färdiga maträtter
Animaliska
Ton per år
Vegetariska
Ton per år
Ton per år
Utan tvätt
Ton per år
Annat
Äggpackeri
Med tvätt
Annat
Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7
Tel. 0418-47 06 00
Fax. 0418-47 06 03
[email protected]
www.landskrona.se
Bankgiro: 868-6123
Plusgiro: 1 23 45-5
Org nr: 212000-1140
Konservering/
Konservtillverkning
Miljöförvaltningen
Helkonserv
Halvkonserv
Ton per år
Ton per år
Annat
Hantering av frukter,
grönsaker, rotfrukter
och potatis
Hela frukter,
grönsaker
Groddning
Ton
per år
Skurna frukter,
grönsaker
Ton
per år
Ton
per år
Annat
Bageri
Matbröd, hårt bröd eller
torra kakor
Konditorivarutillverkning
Bakning av konditorivaror
(tårtor, bakelser
Ton per år
Smörgåstillverkning
Ton per år
Gelégodis
Ton per år
Kokosbollar
Ton per år
Ton
per år
Annat
Choklad- /konfektyrtillverkning
Snacks
Ton per år
Ton
per år
Choklad
Annat
Kafferosteri
Safttillverkning
Bryggeritillverkning
Kvarnprodukt
Sockertillverkning
Glasstillverkning
Beskrivning
Annan industriell
tillverkning av
livsmedel
Sker tillverkning för särskilda näringsändamål?
Ja
Nej
Utgående produkt ton per år
≤1 ton
>1-3 ton
>3-10 ton
>10-100 ton
>100-1000 ton
>1000-10 000 ton
>10 000 ton
Mjölk- och mjölkprodukttillverkning
Mjölk- och mjölkprodukttillverkning
Osttillverkning
Pastörisering av mjölk
Osttillverkning av
pastöriserad mjölk
Osttillverkning av
opastöriserad mjölk
Mottagen mjölk ton per år
≤10 ton
>10-30 ton
>30-100 ton
> 100-1000 ton
>1000-10000 ton
>10000-100000 ton
>100000 ton
Märkning och presentation av livsmedel
Utformar märkning
Utformar presentation
Märker livsmedel
Förpackar livsmedel
Utformar inte märkning/presentation och märker/förpackar inte livsmedel
Övriga upplysningar
Hantering som inte redovisats ovan, egna alternativ, förklaringar och motiveringar
Undertecknande
Härmed intygas här redovisade uppgifters riktighet:
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Ifylld och undertecknad blankett skickas till Miljöförvaltningen, Landskrona stad, 261 80 Landskrona