Tid att tro! ANNAT: - Missionskyrkan i Borgå

MISSIONSKYRKAN I BORGÅ *NOVEMBER 2015
Närmare Gud, varandra och andra! http://missionskyrka.net Fb: Missionskyrkan
Tid att tro!
GUDSTJÄNSTER OCH MÖTEN
Hälsningar från en välsignad bönestund i Stadshuset! På plats var
10 personer, varav fyra från
svenska församlingar. Allt som allt
var sex samfund representerade i
god harmoni. Inledningen hölls av Hannu Päivänsalo. Information från fullmäktige gavs av Jere Riikonen.
För att himlen skall bli verklighet på jorden som i himlen
behövs bön. Så lärde Jesus. Bön har förändrat kyrkor förr.
Väckelse är något som måste börja med Guds folk.
Vi uppmanas i Bibeln att tro och förvänta oss att Gud vill
förändra oss. ”Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den.” (Psalm 24).
En dag avkrävs hela jorden räkenskap av hur vi har handlat. Gud är inte orättvis. Han ger alla mänskor möjlighet till
omvändelse, tills den ”sista basunen” (1 Tess 4:16, 1 Kor
15:52) ljuder. Om basunens (shofarens) användning och
betydelse finns mer i Gamla Testamentet och i Uppenbarelseboken. Användes för heliga fester och kallelse till bön.
Sön 1.11 kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Afrikansk kör och predikant.
Sön 8.11 kl. 11 Gudstjänst tillsammans
med pingstförsamlingen.
Henrik Nymalm, Fanny Backman, Rasmus
Forsman, Annette Wackström-Paananen,
samt textläsare och förebedjare.
Gudstjänsten radieras.
Sön 15.11 kl. 11 Nattvardsgudstjänst. Söndagsskola.
Tis 17.11 kl. 19 Lovsångsmöte, med ”Bönligan” m.fl.
Sön 22.11 kl. 11 Tvåspråkig (fin-sve) gudstjänst i
Filadelfia. Predikan av Jorma Kuitunen, med erfarenheter av arbete i Jordanien. Kollekt till flyktingarbete.
Onsdag 11.11 kl. 19 Allkristen, tvåspråkig bönesamling i Domkyrkan. Medverkan av Tuomaskuoro.
Sön 29.11 kl. 17 (obs tiden) Gemensam gudstjänst i
Filadelfia. Söndagsskola.
Taivas on Auki r.y. på torsdagar. Samlingar med
bön, undervisning och förbön på finska. Suomenkielinen kokous torstaisin klo 19. Tervetuloa!
ANNAT:

Joykids för lågstadiebarn samlas varannan vecka i Filadelfia. Fråga om tider av Fanny Backman (t ex per
epost eller telefon).

Måndag 9.11 kl. 9 Bön i stadshuset i kejsarkabinettet.
(ingång från gårdssidan)

Lördag 21.11 kl. 13-17 Israeldag i Filadelfia med Pekka
Sartola, en av Finlands mest anlitade och insatta experter på dagens och historiens Israel, Bibeln och den
politiska situationen i MÖ. Leds av Stig Bäcklund.

Torsdag 3.12. Rombergs julkonsert på Grand.

Måndag 7.12 kl. 18 församlingsmöte i kyrkan.

Onsdag 9.12 kl. 19 Allkristen gemensam tvåspråkig
bön i Missionskyrkan.

Fredag 18.12 MHF:s julfest.
Alive! -ungdomskvällar - med servering.
I samarbete med Filadelfia. All INFO på Facebook.
Afrikanska samlingar på rwandes
LÖRDAGAR kl. 10-14 & SÖNDAGAR kl. 14-17.
(Med reservation för ändringar då det är annat program.)
BÖNEÄMNEN
Gud hör bön. Men han uppmanar oss att när vi ber förlåta om vi har något emot någon.
Vi ber för eller med dig i församlingens gudstjänster och anonymt om du så vill. Du kan lämna ett böneämne per epost, på Facebook eller via sms!
Kontakt: (Besök också hemsidan och Fb!)
Henrik Nymalm, pastor 0400-512643
Carola Gull, sekreterare 040-567 6998
Joakim Palmén, kassör 040-830 6469
Fanny Backman, styrelsens ordförande, barnoch ungdomsledare, 050-545 1221, fråga
om bönegrupper!
Bankkonton:
Verksamheten: FI 23 4050 1010 004058
Byggnadskassa: FI 89 4050 1020 019187
MISSIONSKYRKAN
Fredsgatan 37
06100 Borgå
Facebook: Missionskyrkan
FMU: barn & unga: FI 81 4050 1020 014287 Borgå…… Epost:
[email protected]