Litteraturlista HT15

Litteraturlista HT15
Följande studiematerial används i Medborgarskolans gymnasiekurser. En del böcker finns att köpa på Akademibokhandeln, Nygatan 20, övriga via
Internet t.ex. på www.bokus.com , www.adlibris.com eller www.studentlitteratur.se. För rabatt hos Bokus uppge kod: medbo14 .
I flera kurser behöver du själv söka böcker och information på biblioteket och via Internet. Det är därför ett krav att du har lånekort till biblioteket.
Matematik
Matematik Grund
Matematik Vux 1
och/eller
Matematik Vux 2
Holmström,
Smedhamre
Liber
Bestäm bok
tillsammans med
din lärare.
2015, cirka pris: 345-380 kr
Matematik 1-5
M-serien
Sjunnesson,
Holmström,
Smedhamre
Liber
Välj bok motsvarande
din kurs t.ex. M1b
Om boken inte
kommit ut än, följ
lärarens rek.
2015, cirka pris: 315-350 kr
Sida 1 av 4
Engelska
Engelska Grund
Checkpoint,
Stepping Stone
Hedencrona
m.fl.
Studentlitteratur
Birgitta Dalin Studentlitteratur
Textbok med
webbdel, Trainer
2015, cirka pris : 365 kr
Bestäm bok
tillsammans med
din lärare.
2015, cirka pris : 420 -450kr
Basic Grammar
Check
Byström,
Weinius
Övningshäfte
2015, cirka pris : 90kr
Engelska 5
Progress Gold A
Hedencrona,
m.fl.
Studentlitteratur
2015, cirka pris: 424 kr
Sida 2 av 4
Engelska 6
Progress Gold B
Hedencrona,
m.fl.
Studentlitteratur
2015, cirka pris: 430kr
Svenska
Svenska Grund,
Svenska som
andraspråk Grund
Språkporten Bas
Monika
Åström
Studentlitteratur
Lärobok m.
webbdel
Öva svensk
grammatik.
Margit
Oskarsson
Studentlitteratur
Övningshäfte.
2015, cirka pris: 90kr
2015, cirka pris: 365kr
Svenska 1/
Svenska som andra
språk 1
Sätt full fart 2:a
uppl
Bok och
Webb
Gleerups
Utbildning AB
Lärobok m.
webbdel.
+ Div. tryckt
material delas ut.
2015, cirka pris: 475kr
Sida 3 av 4
Svenska 2/svenska som
andra språk 2
Sätt full fart 2:a
uppl
Bok och
Webb
Gleerups
Utbildning AB
Lärobok m.
webbdel.
Bok och
Webb
Gleerups
Utbildning AB
Lärobok m.
webbdel.
+ Div. tryckt
material delas ut.
2015, cirka pris: 475kr
Svenska 3/ Svenska
som andra språk 3
Sätt full fart 2:a
uppl
+ Div upptryckt
material från
läraren
2015, cirka pris: 475kr
Utöver litteraturen till varje kurs tillkommer en terminskostnad på 150:- för kopierat material, förbrukningsmaterial mm.
Faktura skickas per post.
Sida 4 av 4