Mija vill få fart på ungas fritid

TISDAG 5 MAJ 2015. MITT I HUDDINGE 27
nyheter
Mija vill få fart på ungas fritid
l Nya ungdomschefen har många planer för Huddinges framtid
Mija Bergman, 50, kallar
sig gärna för kulturtant
som brinner för den kreativa fritiden.
Hon är i dag ny ungdomschef på kultur- och
fritidsförvaltningen.
– Jag har så många planer för Huddinge, säger
hon.
Reser gärna till
stortstäder
w Namn: Mija Bergman.
w Ålder: 50 år.
w Bor: Nacka.
w Familj: En dotter.
w Kuriosa: Är vegetarian som
brinner för det hållbara och
gärna åker till storstäder för att
äta god mat och titta på konst.
w Aktuell: Nybliven ungdomschef i Huddinge.
Sedan årsskiftet har kultur-och
fritidsförvaltningen i Huddinge
sökt efter en ungdomschef.
För några veckor sedan blev rekrytering klar. Valet föll på Mija
Bergman från Nacka.
Hon kommer närmast från
Stadsmissionen som verksamhetschef på Blå huset i Tensta, som i
samarbete med Kulturskolan driver fritidsgården och Tenstas boxningsklubb.
– Och att många fler deltar i
Kulturskolans aktiviteter. De ska
tillföra en ny kvalité till ungdomarnas livssituation. En kreativ
fritid kan påverka till exempel
skolarbetet positivt.
Vad gör du själv på fritiden?
– Jag är en stor filmentusiast
och tycker om att titta på konst.
Vad fick dig att söka tjänsten?
– Jag tycker att det är spännande att vara på ett ställe och jobba
fokuserat inom ett område. Då
kan man se effekterna av det man
lyckats göra. Sedan tycker jag att
Huddinge kommun är väldigt intressant och jag kände att jag ville
byta från den idéburna sektorn till
den kommunala, säger Mija Bergman.
Vad för slags förändringar hon
Kan man säga att du en kulturtant?
Mija Bergman har tidigare varit verksamhetschef på Blå huset i Tensta. Därifrån tar hon bland annat med sig
förmågan att få ungdomar delaktiga. Foto: sofia ekström
vill göra och hur planerna ser ut
vet hon inte än.
– Jag har rätt många planer,
men första tiden kommer att gå
till att lära känna mina medarbetare, personalen och ungdoms-
ed? Moped
m
ra eller e.
a
v
du Bil, MCler äldr pet.com
l
l
i
V din år el eslop
med är 30 ww.gard
a
t
l
De som på: w
nu
l dig
ä
m
An
grupperna, säger hon.
Det Mija Bergman tar med sig
från tiden i Tensta är förmågan att
få ungdomar bli mer delaktiga.
– I Tensta har flera ungdomar
blivit ungdomsledare och har själ-
va hållit i en studiecirkel.
Ett mål är också att få fler ungdomar från olika områden att
känna att de har en meningsfull
fritid och att de har ”grymma” fritidsgårdar.
– Ja, det är jag och jag ser kulturtanter som en maktfaktor. Jag
har absolut inget emot att bli kal�lad för kulturtant, säger Mija
Bergman.
l Viviana Canoilas
[email protected]
tel 550 551 03
FAMILJEFEST!
Biskopsudden, 31 maj kl 12.00
VETErAnBILAr • MC
MopEDEr • BåTAr
MuSIk • SErVErInG
KlassisKa
GärDESLoppET
program och information på: www.gardesloppet.com