Nyhetsbrev från Kungsholmens Preventionsenhet augusti(164 kB, pdf)

Vi fältassistenter har, tillsammans med våra kollegor i innerstaden,
jobbat både vardagkvällar och helger under sommaren och kan
konstatera att det har varit mycket folk i rörelse vid badplatser och i
parker när solen väl har tittat fram. Vårt intryck är att det har varit
en lugn sommar överlag här på Kungsholmen, framför allt sett ur
ungdomsperspektiv. Skateparkerna i Rålambshovparken och
Kristineberg har varit välbesökta både dag- och kvällstid av såväl
föräldrar med barn som ungdomar från alla delar av Stockholms
län.
Under vecka 33 arbetade vi på Europas största ungdomsfestival,
We Are Sthlm (WAS), som årligen anordnas i Kungsträdgården.
Precis som förra året ingick fältassistenterna i Stockholms stad i
festivalens säkerhetsorganisation och hade ett tält till vilket
ungdomar kunde komma för att få hjälp och stöd (utöver sjukvård
och polisiär hjälp). Tältet besöktes av många ungdomar som
uppskattade vår närvaro.
Nu har skolterminen dragit igång med full fart och vi har
genomfört de alltid lika trevliga uppstartsdagarna med några av
stadsdelens elever och lärare. Kommande veckor hoppas vi få
möjligheten att träffa många föräldrar i samband med skolornas
föräldramöten.
Skolstart innebär även att nattvandrarna här på Kungsholmen
startar igång igen. Schemat för nattvandringen finns på skolornas
respektive hemsidor samt på nattvandrarnas hemsida:
http://www.nattvandring.nu/kungsholmen/. Om du inte står med på
schemat och är intresserad av att nattvandra får du gärna anmäla
ditt intresse till [email protected]
Under september fältar vi följande kvällar:
Onsdag 9/9
Fredag 11/9
Fredag 18/9
Måndag 28/9
kl. 14.00–18.00
kl. 18.00–02.00
kl. 18.00–02.00
kl. 15.00–23.00
Tisdag 22 september kl. 19.00 är du välkommen på höstens första
föreläsning i vår föreläsningsserie ”Tänkvärda tisdagar”. Linda
Myron och Christian Hedlund föreläser då på temat Måste man
alltid vara duktig? om pressen på att alltid vara duktig samt den
stress och ständiga jakt på lycka och framgång som många unga
lever med idag. Föreläsningen är som vanligt kostnadsfri och ingen
föranmälan krävs. Just denna föreläsning vänder sig lite extra till
ungdomar och unga vuxna, så sprid gärna informationen i din
närhet. Mer information finns i bifogad inbjudan.
Terminsstart och nya elever på gymnasiet kan innebära att det
anordnas insparkar. Insparkarna kan se ut på olika sätt och ibland
händer det att tillställningarna spårar ur och får tråkiga
konsekvenser. Vi inom Preventionsenheten vill råda alla att ha så
roligt som möjligt med så lite, gärna ingen, alkohol som möjligt.
Till föräldrar ger vi samma tips som inför andra kvällar och
storhelger:
 Köp inte ut alkohol till din tonåring. Det är förbjudet att köpa





ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar
under 20 år.
Var tydlig med att du inte vill att din tonåring dricker alkohol
och stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter
gränser.
Prata med andra föräldrar om fester, alkohol, tider att vara
hemma och liknande frågor.
Visa att du bryr dig om din tonårings planer och var
tillgänglig.
Förklara vad du är rädd ska hända om din tonåring dricker
alkohol.
Skulle olyckan vara framme eller om din tonåring är berusad
så pyssla om honom/henne. Ta det lugnt och prata mer om
händelsen imorgon.
Hör gärna av dig med frågor till fältassistenterna på 08-508 08 536
eller [email protected]
Fredag 4 september anordnas ett evenemang på Kungsholms torg
som syftar till att skapa spännande möten mellan boende,
myndigheter, restauranger och butiker i området. Fokus för dagen
är aktiviteter för att hjälpa unga in i arbetslivet samt att samla in
medborgarnas idéer och förslag till förbättringar på och runt
omkring torget. Vi inom Preventionsenheten kommer att finnas
representerade under dagen, hoppas att vi ses där! Mer information
om evenemanget finns i bifogad bilaga och på:
http://www.kungsholmstorg.se/
Under våren har fältassistenterna arbetat med att inrätta ett
ungdomsråd på Kungsholmen. Ungdomsrådet kommer att göra sitt
första framträdande på den ovan nämnda Kungsholmstorgs-dagen.
Från ungefär kl. 15.30–18 kommer det nyinrättade ungdomsrådet
att finnas på plats med tre frågor till alla som vill svara: Vad vill du
att vi ska göra? Vill du vara med? Vad vill du att vi inte ska göra?
Ungdomsrådet består av ungdomar i åldern 13-18 år som bor, går i
skola eller har någon särskild koppling till Kungsholmen. Du som
har frågor eller vill vara med i rådet kan kontakta Fredrik Nell;
[email protected], eller besöka ungdomsrådets sida;
http://ungkung.se/fritid/kungsholmens-ungdomsrad/
Nu har fritidsgården Kuggen öppnat igen efter sommaren. Höstens
öppettider kommer att vara oförändrade; onsdagar kl. 17–21.30 och
fredagar kl. 17-23. Fredag 18/9 anordnas ett disco för alla elever i
årskurs 6 på Kungsholmen. Pluggloungen fortsätter också på
onsdagar, så kom och passa på att förena nytta med nöje! För mer
information om vad som händer på Kuggen, se www.ungkung.se
eller Facebook; Fritidsgården Kuggen.
Under sommaren har båda parklekarna varit öppna med ordinarie
öppettider, vilket har varit möjligt tack vare ett antal vikarier och
sommarjobbande ungdomar. Stort tack till er och till alla härliga
besökare som har förgyllt våra dagar!
Vecka 36 är det lekens vecka och det kommer förstås att
uppmärksammas på olika sätt. I Rålambshovsparken firas lekens
dag onsdag 2 september kl. 14-16 där bland annat Clowner utan
gränser deltar. Clowner utan gränser kommer då även att få ta emot
ett pris från IPA Lekfrämjandet för att de gör något speciellt för
leken.
Lördag 19 september kl. 10-15 är det dags för den traditionella
familjefesten i Rålambshovs parklek. Utöver snickeri och grill är
det loppis där alla som vill är välkomna att ta med saker och sälja
på en filt i parkleken. Vi påminner om att det inte är tillåtet att köra
in med bil i Rålambshovsparken, så transporten får lösas på annat
sätt.
Övrigt som är på gång under hösten är bland annat discodans i
Kronis vid två tillfällen; torsdag 27 augusti och torsdag 3 oktober.
Dansen kommer att ledas av en riktig discobrud – besökare med
utklädnad välkomnas och belönas!
De senaste månaderna har det hänt ett antal incidenter som har
påverkat säkerheten och arbetsbelastningen i parklekarna. Tack
vare ett öronmärkt budgettillskott från förvaltningen kan vi nu
förstärka bemanningen och hålla öppet som vanligt i Rålambshovs
parklek. Vi skulle vara väldigt tacksamma om alla som besöker
våra parklekar hjälper oss att upprätthålla en bra ordning och en
trygg miljö genom att rapportera till polisen om det pågår något
olämpligt och/eller olagligt utanför våra öppettider – exempelvis
festande, eldande eller någon form av skadegörelse. Allt för att
parklekarna ska få fortsätta att vara öppna, trygga och trevliga
mötesplatser för människor i alla åldrar.
Kontaktuppgifter och mer information om vad som är på gång i
parklekarna finns på verksamheternas respektive Facebooksida;
Parkleken Rålis och Kronis Parklek.
Samlad information om hela enhetens arbete hittar du på enhetens
gemensamma hemsida; www.ungkung.se.
Vänliga hälsningar
Robert Weintraub, Enhetschef
Kungsholmens Preventionsenhet Fält och Fritid
08-508 08 755
[email protected]