hittar ni här

BJÖRNLUNKEN 2:E MAJ 2015
PM
TÄVLINGSPLATS
Tävlingscentrum vid Lockmora friluftsgård i Kungsör. Björnlunken Jr startar vid Lockmora medan resterande klasser
startar söderut längs väg 56. Karta som visar var de olika starterna ligger finns på hemsidan, även karta och
vägbeskrivning till tävlingscentrum finns där. Det kommer att vara skyltat till tävlingsområdet från E20 och väg 56.
Från väg 56 har vi även skyltning in till respektive start för de som önskar åka direkt till starten.
En karta över tävlingsområdet hittar ni sist i detta PM.
STARTTIDER
KLASS
MTB
Björnlunken, Långa
Björnlunken, ”Milen”
Björnlunken, Korta
EFTERANM. DISTANS
STARTTID
AVGIFT
300:18.3 km
09.40 – 10.00
250:18.3 km
12:00
250:10.0 km
13:10
250:5.5 km
13:10
Björnlunken Jr 0-7 år (födda 08 eller senare)
Björnlunken Jr 8-9 år (födda 06-07)
Björnlunken Jr 10-11 år (födda 04-05)
Björnlunken Jr 12-13 år (födda 02-03)
60:60:60:60-
700 m
1400 m
2100 m
2100 m
12:10
12:25
12:40
12:40
MTB-starten kommer att ske i grupper om 25 cyklister som släpps med två minuters intervall. Startgrupperna
presenteras på hemsidan på torsdag kväll.
EFTERANMÄLAN
Vi rekommenderar att ni gör er efteranmälan via hemsidan www.bjornlunken.se, senaste torsdag 21.00. Då
betalar ni (alternativt visar mobil med swish-kvittens) när ni hämtar ut nummerlappen på tävlingsdagen.
Nummerlappen lämnas ut vid respektive start.
Efteranmälan på tävlingsdagen kan bara ske vid tävlingscentrum i Lockmora, det ska göras senast 60
minuter före start, ni får då fylla i en efteranmälningslapp med namn och klass, denna lämnar ni och betalar
och får då en nummerlapp. Observera att efteranmälan inte kan ske vid startplatserna!
Tävlingarna sponsras av:
BUSSAR
Bussar avgår från tävlingsområdet till respektive start i löpklasserna. Busstider enligt följande:
Tid
10.55
11.05
11.15
11.55
12.00
12.05
12.30
12.35
12.40
14.30
Till
Start långa (även MTB-start)
Start långa (även MTB-start)
Start långa (även MTB-start)
Start korta, milen samt MTB-start
Start korta & milen
Start korta & milen
Start korta & milen
Start korta & milen
Start korta,milen samt MTB-start
MTB-start (för DD-deltagare)
.
Bussar hämtar tågresenärer vid Kungsörs station, dels kl 09.35 (tåg från Arboga/Örebro) dels klockan 10.30 (tåg från
Eskilstuna-hållet). Givetvis sker även busstransport tillbaka till tågstation efter tävlingen.
FÖRANMÄLDA
Nummerlappar för samtliga hämtas vid respektive start. Kom i god tid för att undvika köer! Parkeringsmöjligheter
finns enbart vid MTB/ långa starten. Bästa sättet att ta sig till starten är att ta buss från Lockmora.
STARTPLATSER
Karta som visar var de olika startplatserna ligger finns på hemsidan.
BANMARKERINGAR
Gult och blått är det som gäller, runda och fyrkantiga plåtskyltar, målade gul/blå markeringar på träd samt gul/blå
snitslar.
TOALETTER
Två toaletter kommer att finnas vid de respektive start. Vi tackar Kungsörs kommun för hjälpen med dessa.
PARKERING
Parkeringsvakter från Kungsörs Civilförsvarsförbund kommer att visa er rätt. Kom gärna i god tid för att få en "bra"
plats.
Samåk gärna för att minska parkeringsbehovet. Ett tips för er som kommer utifrån är att ta tåget till Kungsör, vi
erbjuder buss från tågstation till tävlingsplatsen kl.09.30 (tåg från Örebro) samt 10.24 (tåg från Eskilstuna)
MTB
Observera alltså att ingen buss går till MTB-starten före start, MTB-cyklister uppmanas ta bilen till startplatsen (se
hemsidan för karta). Nummerlappar delas ut vid starten. Ingen efteranmälning kan ske vid starten, det görs vid
Tävlingscentrum i Lockmora.
Tävlingarna sponsras av:
Starten kommer att ske i startgrupper om 25 cyklister som släpps med 2 minuters mellanrum, startlistan med
gruppindelning kommer att släppas torsdag kväll efter att anmälningen har stängt. Starten kommer alltså att ske på
stigen på norra sidan om vägen, på startsidan kommer det att vara tre grupper, dels den som står i tur att starta och
dels två grupper på kö. På södra sidan, parkeringssidan så kommer varje startgrupp att ha en egen fålla att samlas i
innan ni släpps över vägen cirka 6 minuter innan eran start.
Efter målgång går det bussar tillbaka till starten för hämtning av bilar. Se busstidtabellen ovan för tider.
En lastbil kommer cirka kl. 12.00 att transportera cyklar från målet tillbaka till starten i Alberga där cyklarna måste
hämtas senast kl. 13.20. Vi tackar Hefrakt för hjälpen med cykeltransporten! Cykeltransporten sker på eget ansvar ,
KSK eller transportören tar inte ansvar för eventuella transportskador.
Om cykeltransporten blir full så löser vi transportbehovet med hjälp av bussar. Vi har även övervakad cykelparkering i
anslutning till målet, om det är så att ni vill hämta cyklarna efter att ni har hämtat bilarna.
MTB-loppet har sanktion som motionslopp hos Svenska Cykelförbundet, det innebär att ni är försäkrade under loppet.
Ingen licens behövs.
Vägvakter finns placerade vid ett några vägövergångar, men var vaksamma och uppmärksamma på att övrig trafik
kan förekomma.
DAGENS DUBBEL
För att ni ska veta vilka era konkurrenter i DD är vid löpningen så kommer vi att märka upp er nummerlappar med en
rund klisterlapp, olika färger för respektive klass.
För er som kör dagens dubbel kommer en buss tillbaka till MTB-starten för bilhämtning att avgå när alla DD-löpare är i
mål och klara för dagen. Ca 14.30.
OMKLÄDNING
Dusch och omklädningsmöjligheter finns i anslutning till målområdet.
ÖVERDRAGSKLÄDER
Överdragskläder/väskor kan lämnas vid start och återfås efter målgång.
VÄTSKEKONTROLLER
3 kontroller finns för löparna på 18km banan, efter 4km ,8km och 13 km. För milbanan så är vätskan efter 5km. För
cyklister finns enbart en självbetjäningskontroll med vätska efter ca 8km.
PRISER
Förste man/kvinna, pojke/flicka i respektive klass får ett hederspris , pokal för de små och marmorplakett för de stora.
SERVERING
Efter målgång är ni varmt välkomna till våran servering, vi säljer korv med bröd, toast , dricka och godis.
UPPLYSNINGAR, TÄVLINGSLEDNING
Göran Karlsson, 070-6185940. via mail: [email protected] eller via facebook-meddelande till
www.facebook.se/bjornlunken. Hemsidan: www.bjornlunken.se
Tävlingarna sponsras av:
Bankarta Björnlunken Jr:
Tävlingsområdeskarta:
Tävlingarna sponsras av: