Kraftaverks E2

Kraftaverk HVB – Individanpassad behandling för män
Kraftaverk tar emot män 18-55 år med missbruksproblematik, ibland med samtidiga
psykosociala eller neuropsykiatriska funktionshinder t.ex. ADHD och ADD. Tankesättet
är varsam 12-stegsbehandling men programmet är mindre akademiskt och anpassas till
klienternas kognitiva förmåga och behov. NPF-utredning kan göras vid behov.
Vid behov:
NPFutredning
Behandling
Utsluss/
Stödboende
Hitta hit
Kraftaverk ligger i Gagnef i Dalarna med buss utanför dörren och 10 minuter till
tågstation för resa till Borlänge, Falun, Stockholm etc. Med tåg tar det ca 1,5 timma till
Uppsala och 2,5 timmar till Stockholm.
Välkommen till
Här kan du nå oss
Föreståndare: Lisbeth Björk
Behandlingsansvarig: Monica Granstedt
Telefon: 0241-61 781, 0241-61 782
Adress: Nedre Tjärna 202, 785 30 GAGNEF
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.kraftaverk.se
E2
Kraftaverks
Behandlingshem och HVB
Personal
Personalgruppen har utbildning som t ex socionom, behandlingsassistent, alkohol- och drogterapeut och sjuksköterska.
Vi har en läkare knuten till oss som gör medicinska bedömningar. Dessutom har vi tillgång till en etisk rådgivare med tystnadsplikt och till familjeterapeut.
Vi har bemanning dygnet runt alla årets dagar.
Personalen får extern och intern handledning samt deltar i olika utbildningsprogram.
Kraftaverks Behandlingshem och HVB
Sjukvård och NPF-utredning
Vi välkomnar vuxna män över 18 år med missbruks- och beroendeproblem, ibland med samtidiga psykosociala eller neuropsykiatriska funktionshinder som t.ex. ADHD och ADD.
Vi kan ta emot klienter med medicinering under ansva-
På Kraftaverk baseras behandlingen på varsam och individanpassad 12-stegsbehandling
kompletterat med KBT-baserade samtal och ’Regler och struktur’. Vi kan också erbjuda anhörigsamtal. Personalen är utbildad i MI, som är en samtalsmetod som systematiskt tillämpas.
Vi arbetar med klientens tankar och beteenden. Syftet är att synliggöra klientens förutsättningar för positiva och varaktiga förändringar och ge verktyg för att kunna hantera ett liv utan
missbruk. Detta gör vi genom ett 12-stegsbaserat arbetssätt och ett KBT-baserat synsätt.
rig läkare. Konsultläkare, specialist i psykiatri, besöker
Kraftaverk regelbundet och vi har en ansvarig sjuksköterska.
Förfrågan:
Öronakupunktur, NADA, är ett uppskattat inslag under
behandlingstiden liksom massage.
I samarbete med utredningsteam kan NPF-utredningar
Tel: 0241-61 781
Mejl: [email protected]
göras, oftast sker detta under pågående behandling
och Kraftaverks personal stöttar och samordnar processen.
Genomförandeplan
Behandlingsinnehåll
Aktiviteter
För varje klient som kommer till Kraftaverk upp-
Många klienter har olika neuropsykiatriska eller
Gemensamma fritidsaktiviteter och fysisk träning minst
rättas en genomförandeplan. I nära dialog med
psykosociala problem därför lägger vi stor vikt vid
klienten och socialtjänsten skapas en individuell
ett gemensamt strukturerat veckoschema med
genomförandeplan med tydliga mål.
samma aktiviteter vid samma tidpunkt varje
Kontaktpersonen ansvarar för behandlingsplane-
dag/vecka. Det skapar förutsägbarhet, förtroende
tre gånger per vecka tillsammans med personal, t ex
simning, bowling, bågskytte, yoga. Vi väljer aktiviteter
som klienten kan fortsätta med från den egna bostaden
på hemmaplan och som stimulerar till ett fortsatt tillfrisk-
Husdjur
Klienter som bor i vårt annex kan i mån
av plats få ta med sig mindre husdjur
som hund eller katt.
Kvalitet och miljö
och trygghet för klienten.
nande från beroendesjukdomen.
der hela behandlingstiden har klienten en kon-
Gruppbehandling sker vardagar ofta både förmid-
På egen hand kan man träna i vår träningslokal, spela
enligt Socialstyrelsens förordning. Det
taktperson som är den sammanhållande länken
dagar och eftermiddagar. Behandlingen utgår från
pingis, läsa, fiska eller promenera i den fina naturen.
innebär att vi har ett system för plane-
mellan klienten och socialtjänsten.
12-stegsmodellen och är anpassad för att särskilt
Matlagning i matlag varje dag samt hussysslor.
ringen i samråd med klient och socialtjänst. Un-
Varje vecka har klienten och kontaktpersonen
passa yngre och personer med psykiatriska eller
Vi har ett kvalitets- och ledningssystem
ring, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten och att vi arbetar
psykosociala funktionshinder.
Morgon- och kvällssamling varje dag.
aktivt för att upprätthålla kvaliteten.
upp mot genomförandeplanen. Regelbundet
Vi lägger mycket fokus på att stötta klienterna i
Boende och kost
Hållbarhet
möts också klienten, socialtjänsten och kontakt-
det egna arbetet som både omfattar stegarbete
personen för att följa upp mot uppställda mål.
för tillfrisknande från sitt missbruk men också ar-
Kraftaverk har 15 klientrum. 10 i huvudbyggnaden och 5
Vårt hållbarhetsarbete präglas av att vi i
i vårt annex. Våra klienter har eget rum, ibland med
god anda ska samverka med lokala och
handfat, och man delar dusch och toalett. Tillgång till
andra aktörer och genom miljömedve-
gemensam klientdator. I vårt kök lagas mat från grun-
tenhet och affärsmässighet bidra till att
Inbyggt i veckoschemat är också
den av våra klienter. Det finns en medvetenhet om vik-
vara en trygg leverantör, en säker ar-
- Relationsfokus, den egna och andras roller.
ten av näringsriktig mat och goda kostvanor. Våra klien-
betsplats och till ett hållbart samhälle.
- Frågor kring kriminalitet.
ter påverkar matsedel och utformning.
uppföljningssamtal där behandlingsarbetet följs
bete för att etablera en väl fungerande egen plattform med bostad, försörjning och nätverk.
- Samtal med präst enskilt och i grupp.