Kajane lägercenter - Yrkesakademin i Österbotten

Prislista Kajane lägercenter
Privatpersoner:
Besökstyp
Enskilda besök
utan bokning av
stuga/bastu (ej
övernattning)
max 10 personer
Bokning av stuga
Bokning av bastu
Bokning av
stuga+bastu
Familj/ Bokning
av stuga eller
bastu
Familj/ Bokning
av stuga + bastu
Pris med moms
24 %
0 €/person
6€/person/dygn
6€/person/dygn
10
€/person/dygn
18 €/familj/dygn
30 €/familj/dygn
Organisationer och företag:
Besökstyp
Enskilda besök
utan bokning av
stuga/bastu
(=dagsbesök utan
övernattning)
Bokning av stuga
Bokning av bastu
Bokning av
stuga+bastu
Pris med moms
24 %
25 €/dygn
50 € /dygn
50 € /dygn
80 €/dygn
Betalningsmottagare: Svenska Österbottens förbund för utbildning och Kultur
skn
Kontonummer: FI2280001300651446
I meddeladefältet skrivs:
Kajane hyra S (=stuga)/ B (=Bastu)/ S+B (Stuga+Bastu)
antal personer (t.ex. 5 pers.)
antal dygn (t.ex. 2 dygn)
Vid bokning samkommunens växel: 06-324 2000
[email protected] ) uppges namn på den som bokar, beräknat antal
personer och antal dygn och datum. Enskilda personer kan också om de så
önskar erhålla faktura och då fakturerar vi enligt bokningen som skickats
per e-post varvid namn, faktureringsadress, besökstyp ,antal dygn, antal
personer och datum uppges.
Företag och organisationer: Bokning per e-post eller telefon, varvid
uppges org. eller företagets namn, faktureringsadress,
besökstyp ,antal dygn och datum.
För alla bokningar är det önskvärt att Ni skickar bekräftelse per e-post för att
säkerställa att bokningen blir registrerad i vårt bokningssystem. Detta gäller
också eventuella avbokningar.