DuopleatKolfilter

M6
DuoPleat kolfilter
DuoPleat kolfilter är speciellt konstruerade för att eliminera dålig lukt och hälsovådliga gaser. Filtren används
för både tilluft och frånluft samt recirkulerande luftfiltrering i anläggningar med höga krav på ren luft, t ex
sjukhus, tryckerier, museer och livsmedelsindustrier.
Tekniska data
DuoPleat är ett kolfilter kombinerat med ett M6 förfilter.
Den stora filterytan och den unika uppbyggnaden av
filtermediet ger hög kapacitet för partikellagring, lång livslängd
och lågt tryckfall. DuoPleat är ett optimalt val i anläggningar
med begränsad plats.
Förutom att ta bort dålig lukt utgör DuoPleat ett skydd för känsliga produkter och processer genom att eliminera förorenande
gaser och partiklar. DuoPleat kan även appliceras som förfilter
till HEPA-filter.
Luftmängd (nom/max), m3/h
110
Kapacitet Toluen, g
910
Kapacitet n-Butan, g
140
Kapacitet SO2, g
70
DuoPleat
Pa
1/1
5/6
1/2
590x590x292
590x490x292
590x287x292
Vikt, kg
9,7
8,5
5,1
Aktivt kol, kg
3,0
2,5
1,9
Termisk stabilitet, oC
70
70
70
Yta, m2
9,8
7,9
4,3
Max. temp. oC
30
30
30
Fuktighet, % RH
60
60
60
Dimension, mm
Tryckfallsdiagram
DuoPleat 1/2
DuoPleat 5/6
DuoPleat 1/1
160
140
3400/4250
Starttryckfall, Pa
Rek. driftsmiljö:
TRYCKFALL
120
100
80
60
40
20
10002000300040005000 m3/tim.
LUFTMÄNGD
Nufilter är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001
NUfilter Scandinavia AB
Slöjdaregatan 3
SE-393 53 KALMAR
Tel 0480-46 90 30
Fax 0480-46 90 39
[email protected]
www.nufilter.se
Vinnare av Nuteks och Energimyndighetens tekniktävlingar