Ta del av presentationen genom att klicka här

Hur upphandla värde i
känsliga branscher?
Emma Döös och Jesper Borrfors
Städbranschen Sverige
Sprida kunskap
Arbeta för en vit bransch
Integration & jämställdhet
Påverka miljöarbetet
Skapa mötesplatser
Priskänsliga branscher
• Vad är känsliga branscher? Exempel
-
Svårt
Krångligt
Icke predikterbart
• Synonymt?
-
Intresse/Kunskap
Stark konkurrens
Heterogen leverantörskader
• Varför blir det komplext?
-
Enkelt är svårt
• Asymmetrisk information
-
Dolt agerande (medvetet dålig)
Dolt urval (omedvetet dålig)
Upphandling idag
• Hur fungerar det idag?
-
Politiska beslut (oklara/obefintliga)
Linjeorganisationen (resursfattiga)
Krav (ska lösa världsfreden)
Plagiat (sparar tid?)
Resurser (små generellt)
Tid (knapp)
Uppföljning (obefintlig)
Upphandling imorgon
• Säkerställ Resurserna
-
Sätt rätt ambition
• Rätt krav
-
Ställ aldrig krav som du inte kan/vill/avser följa upp under hela avtalstiden.
Ger god affär
• Behovsanalys
-
5 varför
• Mod
-
Care exemplet, Stockholms stad
Förkasta orimligt låga anbud
Det finns hjälp att få
• Skatteverket
• Nationella Upphandlingsstödet (KKV)
• Branschorganisationerna (Almega, Städbranschen
Sverige)
• EBM
• Löntagarorganisationerna
• Konsulter
Skatteverkets särskilda insats
Förebygga Ekonomisk
Brottslighet
Vilka är vi och vad kan vi hjälpa till med?
• 85 medarbetare runtom i landet
• 16 medarbetare i Stockholm
• kommer till er och informerar
• direktkontakt in till Skatteverket
och vårt informationsutbud
• lämnar ut offentliga uppgifter
och hjälper till med tolkningen
av dessa
• hjälp till självhjälp
• kostnadsfritt 
Offentliga uppgifter?
• Organisationsnummer, personnummer vid enskild firma
• företagets namn, personnamn vid enskild firma
• skatteform (F-skatt / FA-skatt / A-skatt)
• skatteskuld hos Kronofogden
• moms – och arbetsgivarregistrering
• redovisade arbetsgivaravgifter
Hur drabbas privat och offentlig
sektor av ekonomisk brottslighet?
• snedvriden konkurrens genom svartarbete
• kundförluster i samband med planerade konkurser
• kända leverantörer och andra samarbetspartners
infiltreras av organiserad brottslighet eller av andra
oseriösa aktörer
• organiserade bedrägerier, t.ex. falska och oriktiga
fakturor
• skattebortfall
Vad ska man kontrollera och när?
• upphandling
• uppföljning
• fakturering/ betalning
3 snabba tips!
• kräv registrering för F-skatt
• kontrollera löpande
• ställ krav på synliga ID- brickor
Tack för oss!
Besök gärna Skatteverket i monter B 24!