Fredag - Åre Sustainability Summit

Fredag
Workshop
09:30
REGISTRERINGEN ÖPPNAR
10:30-12:00
INVIGNING
12:00-13:00
LUNCH
13:00-13:40
Konsten att förena hållbarhet och lönsamhet
14:00-14:40
Per Grankvist, Samtidsanalytiker
Nytt klimat – nya
förutsättningar
Gunhild Ninis Rosenqvist, Tarfala / SU
Sandra Andersson, SMHI
WORKSHOP
Hållbar utveckling i Sverige
Hur kommer fjällens
ur ett globalt perspektiv
miljötillstånd att utvecklas?
Introduktion till MethodKit
Evelina Lundqvist, The good tribe
Ronald Wennersten, Shandong University
P-O Wikström, Naturvårdsverket m. fl
Spelreglerna för
social hållbarhet
Byggprocessens
klimatutsläpp
Hållbar företagare i det
långa loppet
Kristoffer Lundholm, Det naturliga steget
Johnny Kellner, IVA
Olof Holmgren, Almi
Becoming a Social
Entrepreneur
Vad kostar en hållbar
utveckling?
Förnyelsebara energikällor
och material i byggnader
Alex Budak, Reach for Change
Eva Alfredsson, Tillväxtanalys
Marja Lundgren, KTH/White
PANELDISKUSSION
15:00-15:40
Klimatförändringarnas
inverkan på
besöksnäringen
Skistar, m. Fl
16:00-16:40
Naturens ekonomiska
värde
Scott Cole, Multisport Endurance Athlete
Anders Entjärn, Enetjärn Natur
17:00-17:40
WORKSHOP 16.00-18.00
Idélabb
Hållbar
destinationsutveckling
De radikala
förändringarnas tid
Christina Rådelius, Tillväxtverket
Dennis Pamlin, 21st Century Frontiers
WORKSHOP
Hållbart företagande
Joel Svedlund, Peak Innovation
18:00-19:30
FILM – The little things
19:30-20:00
AVSLUTNING – Återblickar från dagen– Mingel
20:00
MIDDAG – Underhållning
Evelina Lundqvist