Produktblad

MINIRENINGSVERK FÖR HÖG SKYDDSNIVÅ
1-2 VILLA 6-10 personer
IISI S6 PRO FILTER uppfyller kraven för hög skyddsnivå. Förmånliga driftkostander
S6 PRO
S6 PRO FILTER
Reningsverket innehåller 2 slamtankar en i
förtanken och den andra i nedre delen av
reningsverket.
Sista enheten är efterpoleringsteg (PRO FILTER)
Anläggningen är CE-testad enligt EN 12566-3
standarden.
S6 PRO reningsverk innehåller kemdoseringspump som
normalt installeras innomhus där vatten används kontinuerligt..
S6 PRO FILTER UTAN FÖRTANK
- S6 PRO FILTER reningsverk utan förtank till befintlig 3-kammarbrunn
- Elcentral med stolpe och fundament av plast, kemdoseringspump och dränkpump
- Filterbrunn med massa (efterpoleringsteg)
S6 PRO MED FÖRTANK
- S6 PRO reningsverk med förtank
- Elcentral med stolpe och fundament av plast, kemdoseringspump och dränkpump
S6 PRO FILTER
- S6 PRO FILTER reningsverk reningsverk med förtank 2000l
- Elcentral med stolpe och fundament av plast, kemdoseringspump och dränkpump
- Filterbrunn med massa (efterpoleringsteg)
Svenska Miljöexperten AB
Bergs-gård 1 34263 Moheda
Org.Nr 556940-3263
Tom Renlund Tel: 076-9470 162
[email protected]
www.sveme.se