Ladda ner Praktisk information - Helsingborgs Konst

Välkommen som utställare på
23–26 JULI 2015
Utställarinformation
Bifogat finner du viktig information och beställningssedlar för dig som utställare på Helsingborgs Antikmässa.
VIKTIGA DATUM
23 JUNI
Sista dag att beställa monterutrustning. Beställningar efter denna dag medför en prishöjning på 25%.
Malmö Mäss-service, www.mass-service.se, vxl: 040–30 67 20.
30 JUNI
Sista dag att skicka in monterbemanningsblanketten!
22 JULI
Buyer´s Day kl 11.00–16.00. Handlare har möjlighet att förhandsbesöka mässan. Registrering sker i
Informationsdisken vid huvudentrén till en kostnad av 400:- inklusive moms.
Vernissage kl 17.00–21.00.
23 JULI
Sista dag att anmäla deltagande på Vimmelfesten – räkfrossa.
24 JULI
Antikrundans Golftävling, Helsingborgs Golfklubb. Första start kl 8.00.
Vimmelfest – räkfrossa kl 18.15.
Kontakt
Projektledare
Ann-Christin Pettersson, 040–18 68 24
[email protected]
Arrangör/ansvariga
Numera Mässor AB/HelsingborgsUtställningar
vxl: 040–18 68 80
fax: 040–18 68 25
Projektkoordinator
Daniella Lindskog, 040–18 68 36
[email protected]
Tekniska tjänster/monterbyggnation
Malmö Mäss-service
vxl: 040–30 67 20
fax: 040–30 67 10
Projektsäljare
Walter Sankovic, 0768–64 42 61
[email protected]
Kontaktperson:
Peter Persson, dir 040–27 72 12
[email protected]
23–26 JULI 2015
UTSTÄLLARREGLER OCH BESTÄMMELSER
Godkännande av utställare och utställda föremål
Arrangörerna - HelsingborgsUtställningar i samarbete med
Sveriges Konst- och Antikhandlareförening - förbehåller
sig rätten att avgöra enskild utställares deltagande på
Antikmässan.
Montern ska vara färdig för Kvalitetsgruppens bedömning
från kl. 20.00 kvällen före vernissage. Samtliga punkter
i nedanstående utställarregler ingår i Kvalitetsgruppens
bedömning.
Enskilda föremål som av Kvalitetsgruppen inte anses leva
upp till nedanstående regler ska – även i de fall en diskussion
föreligger – plockas bort från montern av utställaren innan
mässan öppnar.
Varför en Kvalitetsgrupp?
För att garantera en hög och god kvalitet har mässan speciella
regler som gäller alla utställare oberoende vilken avdelning de
ställer ut på. Kvalitetsgruppen säkerställer, genom sitt arbete,
att dessa regler följs.
Bestämmelser för Kvalitetsgruppens verksamhet
Kvalitetsgruppen utses av mässarrangören i samråd med
Sveriges Konst- och Antikhandlareförening.
•
Kvalitetsgruppen äger rätt att av utställare få de
kompletterande upplysningar som kan erfordras för dess
bedömning.
•
Kvalitetsgruppen kan begära att utställare särskilt redovisar
påtalade brister eller oklarheter där kvalitetsgruppen anser
att så bör krävas.
•
Kvalitetsgruppen ska granska att föremål utställda på
kvalitetsavdelningen, uppfyller de villkor som ställs i de
allmänna utställarreglerna och de speciella bestämmelser
som finns för kvalitetsavdelningen. En förteckning, som
kortfattat beskriver alla utställda föremål, ska finnas i varje
monter på kvalitetsavdelningen.
•
Kvalitetsgruppen ska även, på anmodan av arrangörerna,
kunna anlitas där fråga uppkommer om brott mot de
allmänna utställarreglerna utanför kvalitetsavdelningen.
Kvalitetsgruppen äger då rätt, att i samråd med
arrangörerna, besluta om erforderliga åtgärder gentemot
utställare som brutit mot bestämmelserna.
•
Antika möbler som helt eller delvis byggts om eller helt
eller delvis nytillverkats av äldre material, patinerats och
utges att vara från ”tiden” får ej förekomma.
•
Föremål som förändrats/byggts om till annan funktion får
ej förekomma.
•
Insidor, baksidor, sarger och dyl. på föremål får ej vara
nymålade.
•
Delar på föremål som förändrats/bytts ut ska redovisas väl
synligt.
•
Utställaren ska tydligt och väl synligt för mässbesökaren
ange eventuella reparationer, bättringar av originalskick,
föremålets ålder samt pris.
•
Alla utställda föremål ska vara autentiska och i acceptabelt
skick.
•
Utställda föremål ska vara till försäljning.
Bestämmelser för Kvalitetsavdelningen
Kvalitetsavdelningen består av utställare som bestämts
av mässarrangören i samråd med Sveriges Konst- och
Antikhandlareförening. Medlemskap i Konst- och
Antikhandlareföreningen, FAK eller annan förening krävs
inte för utställare på Kvalitetsavdelningen. Utöver mässans
allmänna utställarregler gäller följande för Kvalitetsavdelningen;
För på avdelningen utställda föremål ska följande, särskilda,
krav gälla:
•
Antikviteter (schablonregel 1800-tal och tidigare)
Föremålets utseende ska vara representativt för den
tid och miljö till vilka det är att hänföra och i vilka
det tillverkats. Föremålets utseende och skick ska i
möjligaste mån överensstämma med det ursprungliga.
Karakteristiska element får ej ha ändrats. Smärre ändringar
och kompletteringar får endast ha skett för återställande
av ursprungligt skick. Föremålet ska vara av estetiskt,
konstnärligt eller kulturhistoriskt intresse. Föremålet ska
vara tekniskt och/eller konsthantverksmässigt av hög
kvalitet i sin art.
•
Konst (äldre bildkonst, skulptur, före 1900)
Skapande originalkonst av dokumenterat konstnärligt
värde. Grafiska kvalitetsverk i originalupplaga.
•
Konst (1900-tal)
Kvalitetsverk i original av välrenommerade konstnärer.
Grafik och multiplar i originalupplagor av välrenommerade
konstnärer.
•
Konsthantverk/Design (1900-tal)
Unika, signerade, föremål av hög konstnärlig kvalitet.
Serietillverkade, signerade, föremål av särskilt konst- och/
eller kulturhistoriskt intresse. Osignerade föremål av
dokumenterat högt konstnärligt värde.
•
Ospecificerat
Föremål som ej omfattas av ovanstående beskrivningar
efter särskilt medgivande av kvalitetsgruppen.
Talan mot kvalitetsgruppens beslut kan ej föras.
Allmänna utställarregler
•
Utställare är ansvariga för alla föremål i sin monter och
att de uppgifter som lämnas till arrangörer och köpare om
dessa är riktiga.
•
Utställarna förbinder sig att göra intresseväckande
montrar, gärna i form av en miljö.
•
Inga nytillverkningar, ej heller av ”antikt” material, får
förekomma.
23–26 JULI 2015
PRAKTISK INFORMATION
ADRESS
Helsingborg Arena, Mellersta Stenbocksgatan 14.
BANKOMAT
Bankomatbussen finns på plats under mässan.
BEVAKNING
Ombesörjes av mässan från den 20 juli kl 20.00 t o m den 27
juli kl 08.00.
BILJETTER/KUNDKORT
25 st biljetter medföljer detta utskick. Ta chansen och bjud in
era särskilt utvalda kunder till reducerat pris. Endast utnyttjade
biljetter faktureras i efterhand med 60:- exkl moms, ordinarie
pris 120:- inkl moms. OBS! Om en kund skall hämta eller betala
en vara nästa dag erfordras ny entré eller ett kundkort.
BUYER´S DAY
Under vernissagedagen 22 juli kl 11.00–16.00 har handlare
möjlighet att förhandsbesöka mässan. Registrering sker i
sekretariatet till en kostnad av 400:- ink.moms per person.
BYGGNATION/MONTERUTRUSTNING
Beställningen skall vara Malmö Mäss-service tillhanda senast
23 juni. Faxa beställningssedeln på 040–30 67 10 eller skicka
per mail. Kontaktperson är Peter Persson, dir 040–27 72 12,
[email protected] Det går också bra att beställa
via www.mass-service.se. Se bifogad beställningsblankett.
ELUTTAG
För att undvika elavbrott: Observera att ett eluttag kan belastas
med maximalt 500 W, vilket t.ex. motsvarar fem spotlights.
OBS! Det är absolut förbjudet att använda ojordade kontakter
vid egna elinstallationer i montern. För frågor om el kontakta
Malmö Mäss-service.
EMBALLAGE & AVFALL
Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv
forsla bort emballage och spill som uppstår vid monterbygge
och demontering. Containers finns placerade utanför arenan.
Vid stora mängder skräp kontakta Malmö Mäss-service.
Kostnadsfri förvaring av tomemballage under mässtiden finns
på arenan på anvisad plats.
FÖRKÖP BILJETTER
Besökare till mässan kan via www.antikmassa.se köpa biljetter i
förväg. Tjänsten hanteras av Tickster.
FÖRSÄKRING
All form av försäkring tillkommer det utställaren själv att
ombesörja. Mot stöld, skada o.d. tillråds utställare att skydda
sig genom s.k. mässförsäkring.
GARDEROB
Obevakad kostnadsfri garderob finns i foajén.
GLASMONTER/VITRINSKÅP
Beställs via Malmö Mäss-service. Uthyrs i mån av tillgång.
GOLVBELÄGGNING
I samtliga hallar svart gummimatta. Gångmatta kommer att
finnas i hallarna.
HEMSIDA
Mer information om mässan hittar du på www.antikmassa.se.
NYHET! Använd vårt verktyg och lägg själv in kompletterande
information om ditt företag på mässans hemsida. Kontakta oss
för mer information, [email protected]
Tjänsten är kostnadsfri för mässans utställare.
HOTELL
Erbjudande från Clarion Grand Hotel Helsingborg, telefon
042–38 04 00. Uppge ”antikmässa” vid bokning. I övrigt
kontakta Helsingborgs Turistbyrå på telefon 042–10 43 50 eller
gå in på www.helsingborg.se.
INFORMATION & SEKRETARIAT
Informationen finns i huvudentrén och är bemannad enligt
mässans öppettider för utställare. Här hämtar du passerkort,
fler vernissagebiljetter, biljetter eller lämnar biljetter som gäster
kan hämta ut under mässans publika öppettider.
INFLYTTNING
Måndag 20 juli kl 08.00–20.00
Tisdag 21 juli kl 08.00–20.00
Onsdag 22 juli kl 08.00–11.00 (start Buyer´s Day)
Senast kl 20.00 tisdagen 21 juli måste gångarna vara tomma
från varor, lådor och dylikt. Detta för att vår personal skall ha
möjlighet att lägga ut gångmattan i god tid till vernissagen.
MONTERBEMANNING
Glöm inte att skicka in monterbemanningsblanketten. Den skall
vara Numera Mässor tillhanda senast 30 juni.
MONTERNUMMER
Ditt monternummer finner du på följebrevet i detta utskick
samt på www.antikmassa.se under ”för besökare”. Första
bokstaven i ditt monternummer avser hallen du är placerad i.
MÅLNING
All målning av monterväggar utförs av Malmö Mäss-service till
en kostnad av 225 kronor/lpm. I priset ingår målning, färg samt
återmålning av vägg. Glöm inte att meddela färgnummer.
MÄSSTIDNING
Delas ut på plats till alla besökare. Innehåller skiss,
utställarförteckning och allmän information om mässan. Vill du
annonsera? Kontakta Göran Månsson, Lime, tfn 040–40 86 93.
PARALLELLT ARRANGEMANG
Entré till Vin & Deli sker från huvudentré samt A-hallen.
RESTAURANG
Arena Restaurang Dahlberg drivs av toppkrögaren Per Dahlberg
och har cirka 180 platser i restaurangen på andra våningen. Här
serveras lunch torsdag–söndag med öppettid kl 12.00–14.30.
Utomhus på innergården finns ett café som serverar smörgåsar,
kaffe och fika. För mer information och montercateringen
kontakta restaurangchef [email protected]
I foajén finns ytterligare ett café , som är öppet under mässans
öppettider.
Praktisk information Helsingborgs Antikmässa
23–26 juli 2015, Helsingborgs Arena
23–26 JULI 2015
SAMUTSTÄLLARE
Får inte förekomma på utställningen utan tillstånd av
mässledningen. Missbruk kan medföra att montern utrymmes
och uteslutning från nästa års mässa.
för EN person valfri publik mässdag och faktureras då enligt
”biljetter/kundkort”. Besökare kan även betala vernissageentré
på plats till en kostnad om 200:- inkl moms.
STÄDNING
Utställare ansvarar själva för all städning i den egna montern.
Städning kan beställas av Malmö Mäss-service.
PARKERING
Gratis utställarparkering finns på ”Mejeriområdet”, se
ritning på separat parkeringsbiljett. Följ skyltning och lägg
parkeringsbiljetten väl synlig i framrutan. Observera att denna
biljett EJ gäller på övriga parkeringar.
UTSTÄLLARKORT
OBS! Vid ankomst erhåller samtliga personer som är
uppskrivna på monterbemanningsblanketten ett tillfälligt
inlastningstillstånd som gäller under dagen. De personer
som skall arbeta i montern under mässan måste under
ankomstdagen registrera sig och erhåller då ett tillstånd
som gäller alla dagar. OBS!!! GLÖM INTE ATT SKICKA IN
MONTERBEMANNINGSBLANKETTEN!
ÖPPETTIDER BESÖKARE
Onsdag 22 juli
Torsdag 23 juli
Fredag 24 juli
Lördag 25 juli
Söndag 26 juli
17.00–21.00
11.00–19.00
11.00–18.00
10.00–18.00
10.00–16.00
UTFLYTTNING
Söndag 26 juli
kl 16.00–22.00
Måndag 27 juli
kl 08.00–12.00
Hallarna måste vara tömda senast måndag 27 juli kl 12.00.
ÖPPETTIDER UTSTÄLLARE
Onsdag 22 juli
Torsdag 23 juli
Fredag 24 juli
Lördag 25 juli
Söndag 26 juli
08.00–21.30
10.00–19.30
10.00–18.30
09.00–18.30
09.00–22.00
VERNISSAGE
Vernissagen äger rum onsdagen den 22 juli kl 17.00–21.00.
10 st vernissagebiljetter (gäller för 2 personer) medföljer detta
utskick, varav 3 st kan utnyttjas kostnadsfritt. Utöver dessa
faktureras endast utnyttjade biljetter i efterhand med 100:- exkl
moms. Vernissageinbjudan kan alternativt användas som entré
I övrigt hänvisar vi till Allmänna Bestämmelser för Antikmässan
i Helsingborg.
Lycka till mer ert mässdeltagande!
VÄLKOMNA TILL ANTIKMÄSSAN I HELSINGBORG 2015!
ANTIKMÄSSANS GOLFTÄVLING, fredagen den 24 juli
Alla utställare hälsas varmt välkomna att delta i Antikmässans årliga golftävling på en av Sveriges
äldsta banor. Helsingborgs golfklubb bildades redan 1924 som en av landets första klubbar (nr 5), men
redan i slutet av 1800-talet spelades det golf på heden mellan sanddynerna och havet. Klubbhuset,
placerat vid nionde hålet, är unikt och kulturminnesmärkt. Det kan noteras att Prins Sigvard blev klubbens förste
officielle mästare 1929. Som utställare på Antikmässan inbjudes du att delta i Antikmässans golftävling fredagen
den 24 juli. Tävlingen spelas på 9 hål.
•
•
•
•
•
Greenfee är 250:- per deltagare vilket betalas kontant på plats (obs ej kortbetalning)
Första start är kl 8.00. Samling vid klubbhuset kl 7.30
Medtag pris till prisbordet. Prisutdelning direkt efter rundan i klubbhuset. Nytt för i år
är att vi då även överräcker golftävlingens vandringspris och pokal till vinnaren.
Anmäl dig senast 13 juli till [email protected] Det går också bra att
faxa anmälan på 040–18 68 25.
Vid för få starter ställs tävlingen in.
ANTIKMÄSSANS RÄKFROSSA, fredagen den 24 juli
Välkommen till utställarmingel fredagen den 24 juli kl 18.15. Vi träffas på innergården där vi bjuder
på räkor, tillbehör, vitt vin och en trevlig stund tillsammans med branschkollegorna.
OSA senast 22 juli. För att vi skall kunna beräkna mängden mat och dryck har vi ingen
efteranmälan. Skicka din anmälan till [email protected] Det går också bra att
lämna den till oss i informationen i huvudentrén.
Praktisk information Helsingborgs Antikmässa
23–26 juli 2015, Helsingborgs Arena