EK Ekonomiprogrammet (EK)

EK
Ekonomiprogrammet (EK)
Inriktningar: Ekonomi
Ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden som redovisning,
kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger dig
också färdigheter i att starta, driva och utveckla företag.
Ekonomiprogrammet har särskilda kurser i entreprenörskap. Dessa innebär att du lär
dig dra igång projekt och ta vara på din kreativitet, t ex genom ”Ung Företagsamhet”
där du startar ett eget företag under utbildningen.
Du får också lära dig vilka juridiska rättigheter och skyldigheter människor och företag
har.
Utbildningen vänder sig till dig som
• är intresserad av att lära dig mer om samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik
• vill utveckla din förmåga att starta och genomföra olika typer av projekt
(entreprenörskap)
• vill ha en bred utbildning med många valmöjligheter efter gymnasiet
• i framtiden vill fortsätta studera
Du får lära dig att
•
•
•
•
beskriva och förklara ekonomiska och juridiska företeelser i samhället
utveckla din digitala kompetens
bli bättre på att söka information, analysera och kritiskt granska utveckla förmågan att strukturera problem och presentera lösningar
Vet du att
• vi vill vara nära samhället genom inbjudna gäster, studiebesök, resor och praktik • vi ger dig många valmöjligheter
• vi lär dig ta ansvar för dina studier
• vi förbereder dig väl för studier på universitet och högskolor
• vi ger en god grund för utbildning till yrken som till exempel ekonom,
marknadsförare, advokat, banktjänsteman, journalist, sjuksköterska, lärare,
reseledare
a
Gill
oss
b
ace
f
å
p
!
ook
Solbergagymnasiet
Solbergagymnasiet
Ekonomiprogrammet (EK)
Gymnasiegemensamma
ämnen 1250 poäng
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa
Matematik 1
Matematik 2
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Svenska/Svenska som andraspråk 2
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
Programgemensamma
karaktärsämnen 350 poäng
Kurser som finns på alla
ekonomiprogram i Sverige
Företagsekonomi 1
100
Privatjuridik100
Moderna språk
100
Psykologi50
Inriktning ekonomi 300 poäng
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3
100
100
100
Programfördjupning 300 poäng*
Företagsekonomi speciallisering
100
Internationell ekonomi
100
Textkommunikation100
Individuellt val 200 poäng
Här väljer du själv bland de kurser som
skolan erbjuder inom det individuella valet.
Du kan läsa fler programspecifika kurser,
komplettera din behörighet för vidare
studier eller välja kurser av rent intresse.
EK
VILL DU VETA MER SÅ KONTAKTA
GÄRNA OSS PÅ
PROGRAMMET 0570-819 93
ELLER STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDAREN, 0570-819 76
Gymnasiearbete 100 poäng
Gymnasiearbetet sammanfattar din
utbildning. Det måste vara godkänt
för att du ska få examen.
www.pluggaiarvika.se