LÄSA SKRIVA LÄRA - Högskolan Kristianstad

 Onsdagen 25 november 2015, i sal 15-321, anordnar svenskämnet vid
Högskolan Kristianstad en heldag med inbjudna föreläsare kring temat
LÄSA SKRIVA LÄRA
9.00–9.15
INTRODUKTION
9.15–9.55
Om läsning och samspelet mellan språk och bild.
Jana Holsanova, Docent i kognitionsvetenskap, Lunds universitet
9.55–10.10
FIKA
10.10–10.50
Läsutveckling och social motivation. Till frågan om hur man gör
en litteraturläsare
Olle Widhe, Docent och lektor i litteraturvetenskap med didaktik,
Göteborgs universitet
10.50–11.30
Psykologiska faktorer bakom skillnader i skolprestation
Pia Rosander, Fil. Dr i psykologi, Högskolan Kristianstad
11.30–12.10
Att skriva för sig själv och ha textrespons med andra
Carola Mikaelsson, Skrivpedagog och författare, Lunds
universitet
12.10–13.10
LUNCH
13.10–13.50
Strategiska skribenter. Skrivprocesser i fysik och svenska
Ann-Christin Randahl, Lektor i svenska språket, Göteborgs
universitet
13.50–14.30
Språkande som redskap och snubbeltråd i lärandet.
Barbro Bruce, Universitetslektor i utbildningsvetenskap &
specialpedagogik, Högskolan Kristianstad
14.30–14.50
FIKA
14.50–16.00
PANELDISKUSSION med föreläsare och åhörare kring dagens
ämne. Vi diskuterar till exempel om det finns gemensamma
utmaningar för områdena läsa, skriva och lära, och hur om dessa
utmaningar i så fall kan lösas på samma sätt.
Moderator Anna Smedberg Bondesson
Anmäl senast 20 nov till [email protected] om du vill ha fika.
Välkomna!