Deltagare

ANMÄLNINGSBLANQUETT
SQUVALP 2015
www.SQUVALP.se
INFORMATION
VIKTIGT!
För att få delta så måste en korrekt ifylld ansökan lämnas in senast den 19 februari kl 23:58.
Ansökan lämnas till Byggcheferna eller i Squvalps turkosa brevlåda i puben Nymble under inlämningspuben. Ni skall även ha mejlat eller fyllt i, via anmälningslänkarna på hemsidan, en deltagarlista och materialspecifikation. Båda dessa finns att tillgå på www.squvalp.se och skall mejlas till
[email protected], om dessa inte fylls i online via anmälningslänkarna. Tänk på att alla deltagare måste signera deltagarlistan med en underskrift för att få deltaga. Har några personer inte
möjlighet att göra detta så kan en underskrift av Quapten göras. Dessa saker kan med fördel göras
på inlämningspuben på Nymble den 19 februari.
Viktigt! En lämnad ansökan är bindande för alla deltagare i bidraget! Om en person på deltagarlistan inte deltaga så måste en annan person ta dess plats eller så får alla i bidraget dela på denna
persons avgifter.
De ekipage som kommer med avslöjas på presentationspuben den 5 mars.
Så här ansöker ni:
2
Rit
ni
Kom ng
vad på och
ni sk
r
a by ita
gga
!
3
Ö
4
Material
Skriv upp det
material ni behöver
från oss!
Squvalp 2015
www.squvalp.se
Ma
Be nus
för skriv och
spe klar och idé
xa a h
un ur n
de
r d i ska
ag
en
!
Q
5
Be vri
hj rä gt
nå älp tta
go a
h
t! Sq ur
uv ni
al ka
p
m n
ed
Po
st
1
a!
re
a
g
a
lag
Delt
t
t
e
ihop pp alla!
t
t
ä
S
iv u
r
k
s
och
[email protected]
070-418 29 44, 073-097 93 53
FÖRSÄTTSBLAD
EKIPAGETS NAMN
Kår/Sektion/Förening
Vill ni ha en standardflotte?
(Hurra! Någon annan har ritat det tråkiga!)
Antal deltagare
Bifogade bilagor:
(1-4 obligatoriska)
1. Deltagarlista
(Namn, mobil, e-mail, allergier, slutfest)
2. Ritning
Ja
Nej
3. Idéer och VALlöften
4. Materialspecifikation
5. Övrigt
Vi beställer:
___ st slutfestbiljetter! (350 kr/st)
varav ___ st är vegeterianer
___ st är veganer
___ st är allergiker
___ st märken! (ca 20 kr/st)
Intresseanmälan:
Om nog intresse finns så kommer detta eventuellt att
säljas på byggplatsen
___ st pins!
___ st t-shirts!
___ st something fluffy!
Underskrifter
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten samt bilagor är riktiga och fullständiga.
Quaptenens namn
Adress
Mobil
E-Mail
Styrmannens namn
Adress
Mobil
E-Mail
Squvalp 2015
www.squvalp.se
[email protected]
070-418 29 44, 073-097 93 53
Övrig information
Lilla Quarnevalen på vatten går av stapeln den 9’e maj.
Klockan 06:08 öppnas byggplatsen i Rålambshovparken
och efter en heldag med skeppsbygge, öldrickande,
umgäng, trivsel och solande går starten kl. 14:08 till detta
otroligt roliga skådespel. Men först är det dags att sätta sig
ned och designa en spännande och uppseendeväckande
farkost som kan ta sig runt banan ute på vattnet.
Glöm inte att Squvalp ska vara en upplevelse även för
publiken. Det är de tokroligaste bidragen som blir uttagna
och får vara med. Tänk ut något fyndigt spex för att göra
showen så rolig och ”levande” som möjligt. Priser för bästa
tekniska lösning, best in show och mest puckade ekipage kommer att delas ut på slutfesten. För att finansiera
byggmaterial och annat som behövs för att hålla Squvalp
flytande är vi tvungna att ta ut en deltagaravgift på 450
kronor per person. Denna består av 100 kronor för
byggavgiften samt 350 kronor för slutfestbiljetten. Slutfesten är inte obligatorisk men att missa den är inte att
rekommendera!
Alla ekipage skall utse en Quapten och en Styrman för sitt
bidrag. Det är dessa personer som är kontakten mellan
ekipaget och Squvalpstaben. Alla Quaptener och Styrmän
som kommer med kommer att kallas till obligatoriska
Quaptensmöten och Qvartsamtal. Under Quaptensmötet
kommer vi att vilja samla in pengar för byggavgiften
samt eventuella avgifter för slutfesten, så ta med er jämna
pengar eller se till att betalning till vårt BG är inne samma
dag som mötet sker. Avgiften betalas i en klumpsumma
för hela bidraget.
En fest för alla Quaptener och Styrmän kommer arrangeras så ni alla lär känna varandra samt Squvalp staben.
Om bilagorna/försättsblad
1. Deltagarlista
Sätt ihop ett lag och skriv upp Namn, telefon, ev.
allergier och e-mail till alla deltagare i ekipaget.
2. Ritning
Kom på vad ni ska bygga och rita skalenligt med
tillfredställande många vyer för att klargöra alla
detaljer. Eventuell text på bidraget ska tydligt
framgå.
3. Idéer och Vallöften
Beskriv och förklara hur ni kan spexa under
dagen och vad ni hade tänkt bjuda publiken på.
Tänk på att ett långt budskap kan vara svårt
att få fram.
4. Materialspecifikation
Skriv upp det material ni behöver från oss. Börja
med att tänka ut vad ni själva kan ordna. Man
kommer lättare med om man får fram valfångstbåten man behöver än om man ber om den.
5. Vanliga virkesdimensioner är(mm):
”1 tum 2” = 22 x 45, ”1 tum 4” = 22 x 95,
”2 tum 2” = 45 x 45, ”2 tum 4” = 45 x 95.
6. Andra vanliga byggmaterial är:
Elrör, böjliga plaströr med 2 cm diameter.
Oljefat/tunnor med en bärighet av 200 kg per
tunna. Ni får max 4 tunnor per bidrag!
7. Övrigt
Här kan ni komplettera med annat ni tror kan
vara bra för Squvalp, t.ex. om ni har en originalupplaga av Moby Dick ni vill bli av med eller på
annat sätt tror att ni kan hjälpa till.
8. Försättsbladet
Sist men inte minst viktigt är att ni fyller i
försättsbladet utförligt och bifogar ritning, idé
och övrigt och lägger det i Squvalps egenhändigt
turkost målade brevlåda i puben Nymble under
inlämingspuben.
Snälla tänk en gång till på
Er farkost behöver endast hålla sig flytande i någon
timme och kommer inte att underställas någon noggrann inspektion. Sedan skall alla konstverk rivas –
av er! Rivningen däremot kommer att inspekteras
desto grundligare. Ni som redan nu börjat tänka
på svetsporr bör alltså sluta med det. All form av
överdimensionering är Squvalparens fiende! Överbyggnaden byggs lämpligtvis av lätta och svaga
material, exempelvis elrör och papp. Den anmälan
vi får in är det enda underlag vi har när vi beslutar
Q.A.Q.
Q.A.Q. består av gamla byggchefer samt föreningsmedlemmar och kommer finnas på byggplatsen under hela
dagen Q för att hjälpa med stort som smått.
Squvalp 2015
www.squvalp.se
vilka som får vara med, så gör den ordentligt. Om
ert bidrag kommer med så är det den Quapten,
Styrman och de matroser som står på blanquetten
som är slutgiltiga.
Avhopp godtas ej* och måste lösas av bidraget
själva. Deltagare kan bytas ut om ersättare hittas
men i övrigt så är anmälan bindande.
*Undantag kan göras i det fall att amiralen eller ers Majestät Konungen har gett sitt
uttryckliga medgivande, prinsar från Ockelbo godtas icke.
Har du frågor innan inlämningspuben? Hör av dig till oss
per mail eller mobil så hjälper vi dig med alla dina besvär!
Med vänliga hälsningar,
Mikael och Torbjörn Byggchefer Squvalp 2015
[email protected]
070-418 29 44, 073-097 93 53
STANDARDFLOTTE
En standardflotte består av fyra (4) stycken SJ-pallar med 2tum4-reglar för stabilitet. För att lättast
riva flotten efter genomfört lopp så bör reglarna spikas ihop.
Flytkraften kommer från fyra stycken 220 liters-plasttunnor. Dessa spänns fast i Sj-pallarna med
hjälp av vegaband.
Flotten kommer att vara 2550 mm gånger 1750 mm. Golvet kommer att utgöras av en platta
marinplyfa för att ge ett slutgiltligt och stabilt golv för er att bygga vidare på.
Squvalp 2015
www.squvalp.se
[email protected]
070-418 29 44, 073-097 93 53