Tänk nytt och utveckla föreningsverksamhet!

Tänk nytt och utveckla föreningsverksamhet!
Vad är Idrottslyftet?
Vi vill bli fler som simidrottar
Syftet med Idrottslyftet 2015
•
•
Behålla ungdomar 13-25 år
Nytänkande
Utbildningsstöd
Fasta ansökningar
Fria ansökningar
Utbildningsstöd
• Plattformen
• HLR
• Simlinjeassistent & Simlinjeinstruktör
• Övriga utbildningar
Fasta ansökningar
Klubbvägledning
SSF:s simidrottarutbildning
Topplatta startpall
Undervattenskamera
Poolkampen
Bästa Fyran
Aquatalk
Surfplatta
Bassängväggar och plattformar
Simhopp - Materialpaket
Simhopp - Rekryteringspaket
Swim Mirrors
Fria ansökningar
• Integration och mångfald
• Uppstart av ny verksamhet
• Samverkan mellan simidrotterna och/eller föreningar
• Nya tävlingsformer
• Nya träningsformer
• Rekrytering simhopp, konstsim, vattenpolo
• Minska tappet mellan simskola och teknikskola
Kontaktuppgifter
Ansvarig för Idrottslyftet
Andrea Davidsson
[email protected]
010-476 53 01
Administratör Idrottslyftet
Paula Sinkkonen
[email protected]
010-476 53 12