Huvudvärk - Apoteket

Apotekets råd om
Huvudvärk
S pänningshuvudvärk
De flesta har ibland huvudvärk som
försvinner av sig själv efter ett tag,
eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont
i huvudet är det bra att ta reda på
vilken typ av huvudvärk det rör sig
om. Då kan du kanske förebygga
den och om det behövs, behandla
den på ett effektivt sätt.
Huvudvärk av spänningstyp kännetecknas
ofta av en dov, molande eller tryckande
värk som finns mer eller mindre hela tiden.
Det kan till exempel kännas som om man
har ett band runt huvudet. Värken kommer
vanligen i perioder om timmar eller dagar.
För några få kan spänningshuvudvärken
bli kronisk.
H
ur förebygger jag?
Spänningar i huvudets och nackens muskler
är en vanlig orsak till huvudvärk av spänningstyp. Orsakerna kan till exempel vara
oro, stress, felaktig arbetsställning, dålig
arbets­belysning, fel glasögon eller fel i bettet.
Utred orsakerna så kanske du kan förebygga huvudvärken.
V
ad kan jag göra själv?
Avspänningsövningar eller en promenad
kan hjälpa. Värktabletter hjälper bara för
3
stunden, och spänningshuvudvärken återkommer ofta när tablettens effekt är slut.
Det är därför lätt att börja ta tabletter
regelbundet, vilket i sig kan leda till huvudvärk. Om du tar huvudvärkstabletter mer
än 3 gånger i veckan, finns det alltså risk att
du får huvudvärk av själva läkemedlet.
• Skriv gärna ner när och i vilket sammanhang du får huvudvärk.
• Se till att ha rätt läsavstånd och ordentlig
belysning när du läser.
• Testa synen om du misstänker att den
är nedsatt.
• Se över din arbetsställning/belysning.
• Gå till tandläkaren om du misstänker att
du har fel i bettet.
• Försök känna efter om du spänner några
muskler och öva i så fall på att slappna av i
just dem. Ta gärna hjälp av en sjukgymnast,
4
naprapat eller kiropraktiker för att få råd
om övningar.
• Genom att träna mindfulness kan du
minska din stress och lära dig fokusera
på det som är väsentligt. På apoteket.se
finns ett webbaserat program, Mindfulness Grund, samt bok och CD-skivor med
mindfulnessövningar att köpa. CD-skivan
”Mindfulness för nybörjare” finns också
att köpa på större apotek.
M
igrän
Migrän sitter oftast i ena sidan av huvudet
och kommer i attacker som vanligen varar
mellan 4 –72 timmar.
Huvudvärken brukar vara pulserande,
skärande och dunkande. En del får aura innan
huvudvärken kommer (symtom som till
exempel ögonflimmer, domningar). Många
blir illamående, kräks och blir känsliga för
ljus och ljud.
5
Till skillnad från spänningshuvudvärk förvärras migrän av fysiska aktiviteter. En del
får både migrän och spänningshuvudvärk
samtidigt.
Har du flera gånger i livet haft huvudvärk i flera timmar som:
• Blir värre vid ansträngning eller som
leder till att du vill vila?
• Är kopplad till illamående?
• Är kopplad till känslighet för ljus/ljud?
Då är det troligt att du har migrän.
H
ur förebygger jag?
Migränanfall utlöses bland annat av stress,
hormonförändringar, sömnbrist, starkt
solljus, hunger och alkohol (särskilt rödvin).
Man kan ofta minska anfallen genom att
försöka undvika sådana utlösande faktorer.
6
V
ad kan jag göra själv?
Skriv gärna ner när och i vilket sammanhang du får migrän så är det lättare att hitta
eventuellt utlösande faktorer.
Försök att äta regelbundet och sova
ordentligt.
Om du har migrän hjälper det att vila i
ett mörkt, tyst och svalt rum.
V
ad finns det för
receptfria läkemedel?
Vid migrän är det viktigt att ta sina värk­
tabletter i full dos enligt förpackningen, så
snart man känner att en migränattack är
på väg.
I första hand kan du använda receptfria
läkemedel mot värk innehållande acetyl­sali­
cylsyra, paracetamol, ibuprofen, diklofenak
eller naproxen.
Det kan variera från person till person
vilket läkemedel som ger bäst effekt så du får
7
pröva dig fram, men inte vid samma tillfälle.
• Brustabletter med acetylsalicylsyra i
kombination med koffein är ett alternativ
som brukar ha bra effekt vid migrän.
Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri och Treo
innehåller just denna kombination och
har effekt i 4 –6 timmar.
• Paracetamol Apofri och Alvedon
innehåller paracetamol och har effekt
i 4 –5 timmar.
•Ibuzin och Ipren innehåller ibuprofen
som har effekt i cirka 6 timmar.
•Eeze och Diclofenac T innehåller diklofenak som har effekt i 4 –6 timmar. Från
18 år. Observera att dessa har en speciell
dosering vid migrän.
•Naproxen och Pronaxen innehåller
naprox­en som har effekt i upp till 12 timmar. Från 12 år. Observera att Pronaxen
har en särskild dosering vid migrän.
8
Ovanstående läkemedel börjar vanligen ge
smärtstillande effekt inom cirka 30 minuter
(naproxen 30 –60 min) och ger maximal
smärtlindring inom 1 –2 timmar.
Har du migrän och samtidigt mår illa
kan du ta suppositorier med paracetamol.
Om ovanstående inte hjälper kan du
pröva till exempel Zomig Nasal (zolmitriptan)
nässpray eller Sumatriptan (sumatriptan)
tabletter som båda är så kallade triptaner.
Nässprayen har effekt redan efter 15 minuter
och tabletterna efter 30 minuter. Om du mår
illa så minskar de besvären också. Triptaner
ska tas först när huvudvärken har börjat, alltså inte under aura­fasen om ditt migränanfall
böjar så. Triptaner har inte effekt på aurasymtomen. Triptaner har effekt även om de
tas längre fram under ett pågående anfall.
N
är ska jag inte ta triptaner?
Har du hjärtsjukdom, högt blodtryck eller
annan kärlsjukdom ska du inte använda
9
läkemedel med triptaner utan att prata med
en läkare. Samma sak gäller om du har haft
stroke. Triptaner ska inte användas receptfritt om man är under 18 år.
Om du är gravid eller ammar ska du också
undvika att använda triptaner, om det inte
är ordinerat av läkare.
Om du tar receptbelagda läkemedel mot
migrän är det viktigt att du kontrollerar med
din läkare eller ditt apotek vilka receptfria
läkemedel som du kan använda.
A nnan huvudvärk
Andra orsaker till huvudvärk kan vara förkylning, trötthet eller att man äter och dricker
för dåligt. Alkohol och vissa läkemedel kan
också orsaka huvudvärk. De flesta receptfria
huvudvärkstabletter fungerar bra mot sådan
huvudvärk.
Tabletter bör bara användas tillfälligt mot
huvudvärk, mindre än 3 gånger per vecka.
10
Det finns annars risk för att man får något
som kallas ”läkemedelsutlöst huvudvärk”.
Då kan man vakna med huvudvärk varje
morgon och bli tvungen att ta läkemedel för
att bli av med huvudvärken. Oftast behöver
man hjälp av sjukvården för att kunna bota
sådana besvär.
V
ad finns det för
receptfria läkemedel?
De receptfria läkemedlen mot annan
huvudvärk är till exempel:
• Paracetamol Apofri eller Alvedon
(paracetamol)
•Ibuzin eller Ipren (ibuprofen)
•Eeze eller Diclofenac T (diklofenak)
•Naproxen eller Pronaxen (naproxen)
•Aspirin eller Bamyl (acetylsalicylsyra).
Läs mer om dessa läkemedel i tidigare
avsnitt om migrän.
11
Att tänka på!
Om du använder andra läkemedel eller har
någon allvarlig sjukdom är det viktigt att du
kontrollerar med din läkare eller med oss
på Apoteket vilka receptfria läkemedel som
du kan använda. Tar du blodförtunnande
läkemedel som innehåller warfarin, till
exempel Waran, ska du vara extra försiktig.
N
är ska jag inte ta acetylsali­
cylsyra, ibuprofen, diklofenak
eller naproxen?
Om du haft eller har magsår, svår hjärtsvikt,
ökad blödningsbenägenhet (till exempel
lätt att blöda näsblod) eller om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra eller andra
inflammationsdämpande värkmediciner
bör du inte ta dessa läkemedel.
Har du astma bör du inte ta dessa läkemedel utan att ha talat med en läkare,
efter­som de kan utlösa astmaanfall hos vissa.
12
Om du är gravid eller planerar att bli gravid
ska du undvika att ta dessa läke­medel, om
det inte är ordinerat av läkare.
Läs bipacksedeln för läkemedlen noga.
N
är ska jag inte ta paracetamol?
Om du har alkoholproblem eller leversjukdom bör du först kontakta läkare.
Läs bipacksedeln för läkemedlen noga.
T a kontakt med vården vid:
• huvudvärk och feber i samband med
nackstelhet, slöhet eller omtöckning
• återkommande huvudvärk som är värre
på natten eller morgonen
• dubbelseende eller dimsyn
• tilltagande huvudvärk efter 50 års ålder
• huvudvärk och feber utan andra
förkylningssymtom
13
• plötslig, svår huvudvärk
• svår huvudvärk, som du inte vet
orsaken till
• ihållande huvudvärk, som inte går
över på någon vecka
• huvudvärk som ofta återkommer,
särskilt om du äter värktabletter mer
än 3 dagar i veckan
• huvudvärk efter slag mot huvudet och
du samtidigt blir slö eller illamående
• huvudvärk i kombination med svårighet
att prata eller förlorad känsel och funktion i någon kroppsdel (stroke).
14
7518-08 december 2012 ©Apoteket AB Trycksaken uppfyller Apoteket AB:s miljökrav.
Fråga gärna oss på Apoteket om du
undrar något mer om huvudvärk.
Välkommen in!