1_CV Personligt brev

SKRIVA CV OCH PERSONLIGT BREV
KATEGORIER
Samverkan skola-arbetsliv
Studier och övergångar
SYV i undervisningen
Den här övningen syftar till att öka medvetenheten hos individen om vikten
av att kunna se positiva saker hos sig själv, kunna uttrycka vem man är,
vad man kan samt vilka utvecklingsområden man har. Den leder också
till att öva sig att formulera sig i tal och skrift och för att underlätta vid
jobbsökning eller vid praktik.
BESKRIVNING
MÅLGRUPP
Grundskolans högre åldrar
Gymnasiet
Vuxna
Som förberedelse för denna övning behövs kunskap om sig själv
(självinsikt), det vill säga kunna svara på frågor som:
●● Vem är jag?
●● Vad är viktigt för mig?
●● Vilka värderingar och intressen har jag?
GENOMFÖRANDE
Alla får leta upp en annons med ett jobb som intresserar dem för att sedan
koppla ihop sig själv med det som efterfrågas i tjänsten.
Den som håller i övningen behöver visa på olika sätt att skriva och lägga
upp ett CV och personligt brev (PB). Här kan inspiration hämtas från
exempelvis Charlotte Hågårds böcker eller från nätet.
Sedan skriver var och en sitt eget CV/PB, gärna på svenska men även på
något annat språk. Det här är en övning som med fördel kan integreras i
svensk- eller engelskundervisningen.
TEORIANKNYTNING
Här skulle man kunna ha Carl Rogers tankar kring vikten av att må bra och
ha en positiv syn av sig själv, för att kunna använda all sin potential. När
det kommer till vuxna kan man till exempel koppla till Donald E Supers
resonemang om en persons ”Life Space” och de olika roller en person har i
sitt liv och hur de påverkar våra val.