Exjobb på SCA SCA har ett projekt för ett mycket intressant att ex

Exjobb på SCA
SCA har ett projekt för ett mycket intressant att ex-jobb till hösten. SCA är världsledande (Topp3
globalt) inom Hygien, har 44.000 anställda över hela världen och det största R&D-centret ligger i
Eklanda i Göteborg/Mölndal med >900 anställda. Möjligheterna inom ett sådant bolag är såklart
stora.
Projektet handlar om en ganska avancerad IT-lösning i sjukvårdsmiljö för att hjälpa
sjukvårdspersonalen att hindra och bryta de smittbanor som normalt finns där. SCA jobbar
internationellt och projektet har kopplingar till både Europa och USA. SCA ligger ännu så länge i
en tidig utvecklingsfas varför rätt ex-jobbare skulle kunna få stor påverkan på projektets
utformning. Just den aspekten gör detta jobb extra intressant! Primärt handlar exjobbet om att
analysera datamängder och genom det visualisera sjukvårdspersonals beteende, men det
kommer också att innehålla en hög grad av IT, BigData analys, BioTeknik och även akademi i
form av studier av olika sätt att bryta smittbanor genom en kombination av IT & biokemi.
Därutöver blir ex-jobbaren en del i projektteamet och kan då påverka vår produktutveckling.
Kontakt:
Magnus Karlsteen, [email protected], 0730794247
Håkan LINDSTRÖM
Global Technical Innovation Manager
Innovation Team Healthcare & Office Hygiene
SCA HYGIENE PRODUCTS AB
Phone +46 31 746 0916
Mobile +46 706 367616
[email protected]
www.sca.com