DeDU Nyhetsbrev oktober 2015

Oktober 2015
Inledning
Göteborg
Uppdatering av DeDU sker ikväll
Träffen i Göteborg blir på WSP:s kontor vid Ullevi,
Ullevigatan 19, den 26 november.
Anmäl er senast den 26 oktober.
I kväll sker en uppdatering av DeDU. Vi kommer bland
annat att inför en ny media-rapport som är betydligt
snabbare än de gamla.
Kopplingen mellan tiden på ett ärende och
fakturaposter på fakturaunderlaget utvecklas och
knyts bättre till varandra.
DeDU utökar antalet systemutvecklare
Vi växer med ytterligare en systemutvecklare, Daniel
Arvidsson. Daniel är redan på plats vid vårt Umeåkontor. Han är 34 år och har lång erfarenhet av
programutveckling. Senast har Daniel jobbat på
Formpipe med ett system för ärendehantering.
DeDUWeb
Tid på kvittering av ärende samt
Fakturaunderlag
När ni byter från kvitteringsfönstret till
fakturaunderlagsfönstret sker nu en bättre kontroll av
varje tidrad. Saknas en tidrad får du nu alltid en fråga
om denna rad skall vara med på fakturan.
Användarträffar
Nu är det dags för 2015 års användarträffar!
Kostnaden för träffen är 1 700 kr/deltagare. I
priset ingår även lunch och middag. Resa och ev.
logi står Ni för själva.
Nya Mediarapporter
Nu släpper vi en ny Mediarapport hos alla energikunder.
Som vanligt delar vi in oss i olika grupper efter
intresse (t.ex. Kundtjänst, Energi m.m.).
Ta chansen att träffa kollegor i branschen, utbyta
erfarenheter och lära er mer om DeDU.
Anmäl er med e-post till [email protected]
Luleå
Träffen i Luleå blir på Kulturens hus den 5 november.
Anmäl er senast den 15 oktober.
När rapporten körs får ni som tidigare möjlighet att
göra ett urval på t ex förbrukningstyp.
Stockholm
Träffen i Stockholm blir på WSP:s huvudkontor vid
Globen, Arenavägen 7, den 19 november.
Anmäl er senast den 19 oktober.
www.dedu.se
Det går att göra nya
urval direkt i rapporten
genom att klicka på
(?).
Gör dina nya urval och
klicka på ”Verkställ”
Rapporten har även stöd för
sparmål. Är ni intresserad av
detta ta kontakt med
[email protected]
Sista sidan innehåller
en sammanställning
över alla fastigheter i
urvalet.
Den nya rapporten har
lite ny design och går
10 ggr snabbare!
Tack för denna gång!
Vill ni få mer info eller utbildning kontakta er DeDUprojektledare eller DeDU-Supporten!
www.dedu.se