Index per frågeområde 2011 2012 2013 2014

Regiongemensam elevenkät 2015 - föräldrar
Kommunrapport
Partille ÅK5
Antal svarande, n=126; Antal barn i redovisningsgrupp=435
2011
2012
2013
2014
2015
GR ÅK5
totalt 2015
Trivsel och trygghet
94
87
95
92
92
94
Delaktighet och inflytande
81
86
87
83
83
90
Skolmiljö
61
70
67
66
63
70
Kunskap och lärande
80
83
82
77
84
87
Bemötande
89
92
93
94
93
95
Fritidshem
69
68
72
69
70
72
Index per frågeområde
Regiongemensam elevenkät 2015 - föräldrar
Kommunrapport
Partille ÅK5
Antal svarande, n=126; Antal barn i redovisningsgrupp=435
Trivsel och
trygghet
Delaktighet
och
inflytande
Skolmiljö
Furulunds skola
86
84
49
81
91
Jonsereds skola
100
88
38
81
100
Lillegårdsskolan
100
96
66
90
100
Skulltorp
81
75
68
82
88
Ugglums skola
89
61
61
76
86
Vallhamra skola
99
90
79
89
96
Öjersjö-Brunn
96
92
70
95
92
Öjersjö-Storegård
100
96
70
87
94
Partille ÅK5 totalt
92
83
63
84
93
70
GR ÅK5 totalt
94
90
70
87
95
72
Index per
Kunskap och
lärande
Bemötande
Fritidshem
Björndammens skola
* Fristående skolor ingår inte i totalresultatet för kommunen
71
63
Regiongemensam elevenkät 2015 - föräldrar
Kommunrapport
Partille ÅK5
Antal svarande, n=126; Antal barn i redovisningsgrupp=435
KVALITETSFAKTOR
Delfråga
Trivsel och trygghet
Index
2015
Stämmer
helt och
hållet
Stämmer
ganska
bra
GR ÅK5
(Andel 4)
Stämmer
inte alls
Medel Medel Vet ej
2014 2015
%
2015
92
Jag upplever att mitt barn känner sig trygg i skolan
52
Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med sina
kamrater i skolan
52
Delaktighet och inflytande
Stämmer
ganska
dåligt
60
38
43
53
6
3,4
3,4
0
15
3,4
3,4
0
6
3,1
3,2
7
5
3,0
3,1
0
3,4
3,4
0
3,0
2,8
13
3,0
2,9
2
2,3
2,5
6
2,8
2,7
3
5
83
Personalen på skolan tar hänsyn till mina åsikter
37
Jag får information om vad som händer på skolan
48
36
33
44
40
Under utvecklingssamtalen har vi bra samtal om mitt
barns utveckling och lärande
9
52
18
60
37
10
2
63
Skolmiljö
19
Skolan har bra utrustning för lek och lärande
31
Min uppfattning är att skolan serverar bra mat
Jag upplever att det är lugn och ro i klassrummet
Jag upplever att skolgården är bra
8
13
47
20
36
26
48
12
18
27
24
27
49
6
9
16
30
8
I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 100 procent.
Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2015. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor
2015 och till höger visas medelvärden 2014 och 2015 samt andelen ”Vet ej” 2015.
Regiongemensam elevenkät 2015 - föräldrar
Kommunrapport
Partille ÅK5
Antal svarande, n=126; Antal barn i redovisningsgrupp=435
KVALITETSFAKTOR
Delfråga
Kunskap och lärande
Index
2015
Stämmer
helt och
hållet
Stämmer
ganska
bra
38
Skolan uppmuntrar mitt barn i att ta egna initiativ och
eget ansvar
33
Jag upplever att arbetet med mitt barns individuella
utvecklingsplan (IUP) fungerar bra
33
Jag upplever att personalen på skolan bemöter mig
som förälder på ett positivt sätt
36
37
36
10
47
45
31
Personalen på skolan tar hänsyn till mitt barns behov
och förutsättningar
49
38
42
Jag upplever att barnen lär sig att visa hänsyn till
varandra i skolan
Jag upplever att personalen på skolan bemöter mitt
barn på ett positivt sätt
GR ÅK5
(Andel 4)
Stämmer
inte alls
Medel Medel Vet ej
2014 2015
%
2015
84
I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att
lära
Bemötande
Stämmer
ganska
dåligt
3,1
3,2
5
3,2
3,3
2
4
3,0
3,1
0
6
3,0
3,1
2
5
2,9
3,1
4
6 2
3,4
3,5
0
4 2
3,4
3,5
1
3
10 1
52
13
47
14
45
17
93
56
62
37
57
63
31
I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 100 procent.
Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2015. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor
2015 och till höger visas medelvärden 2014 och 2015 samt andelen ”Vet ej” 2015.
Regiongemensam elevenkät 2015 - föräldrar
Kommunrapport
Partille ÅK5
Antal svarande, n=126; Antal barn i redovisningsgrupp=435
KVALITETSFAKTOR
Delfråga
Index
2015
Stämmer
helt och
hållet
Stämmer
ganska
bra
Stämmer
ganska
dåligt
Stämmer
inte alls
GR ÅK5
(Andel 4)
Medel Medel Vet ej
2014 2015
%
2015
70
Fritidshem
Jag upplever att mitt barn trivs på fritidshemmet
52
Jag upplever att mitt barn får vara med och påverka
vad man ska göra på fritidshemmet
38
Jag upplever att det finns platser på fritidshemmet som
mitt barn kan gå till för att få lugn och ro
Jag upplever att mitt barn får hjälp med sitt skolarbete
på fritidshemmet
44
35
26
14
43
51
27
21
23
42
13
26
38
50
3,5
3,5
0
6
3,0
3,1
27
5
2,8
2,9
14
2,3
2,2
34
28
I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 100 procent.
Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2015. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor
2015 och till höger visas medelvärden 2014 och 2015 samt andelen ”Vet ej” 2015.
Regiongemensam elevenkät 2015 - föräldrar
Kommunrapport
Partille ÅK5
Antal svarande, n=126; Antal barn i redovisningsgrupp=435
KVALITETSFAKTOR
Delfråga
Stämmer
helt och
hållet
Stämmer
ganska
bra
Stämmer
ganska
dåligt
GR ÅK5
(Andel 4)
Stämmer
inte alls
Medel Medel Vet ej
2014 2015
%
2015
Övriga frågor
Som vårdnadshavare upplever jag att mitt barns skola
arbetar aktivt mot nätmobbing
28
28
41
21
10
I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Notera att diagrammen redovisar de som tagit ställning och summerar till 100 procent.
Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2015. Till höger visas medelvärden 2014 och 2015 samt andelen
”Vet ej” 2015.
2,9
46