Kärlek - Hoppets Stjärna

:
Hoppets stjärna rf
www.starofhope.fi
[email protected]ofhope.fi
* Tegelbruksvägen 7 A
omtanke Glädje
sprid
06-225 3698
64200 Närpes
värme och
Kärlek
ge en
förändring
hopp om
Gåva
Daniela, 4 år,
Balvi, Lettland
Vi öppnar inte paketen, därför är det viktigt att du fyller i denna talong och fäster den på paketet. Om du vill att
julpaketet förmedlas till en särskild familj (t.ex. din fadderfamilj), fyll i fälten Mottagare och Avsändare.
Matpaket/Food parcel
Till åldring/Pensioner
eller
Julklappar för barn/Christmas gifts for children
Mottagare: _____________________________________ Avsändare: __________________________________
#
Till barnfamilj/Family with children
Tillsammans sprider vi
omtanke och hopp till dem som har det svårt!
Lettland: Julpaket med mat och andra för-
nödenheter transporteras till östra Lettland,
till Balvi-regionen. Julpaketen delas ut av
Hoppets stjärna tillsammans med våra samarbetspartners i Lettland. Julpaket delas också
ut vid internat- och specialskolor runtom i
Lettland.
Litauen: Julpaket med mat och andra
förnödenheter transporteras till kommuner
i östra Litauen och delas ut till barnfamiljer,
åldringar, funktionshindrade, sjukhus och till
barn på institutioner. I Litauen delas julpaketen ut av sociala myndigheter och våra samarbetspartners.
Gåva
2 Packa julklappar till barn
Alternativ 2:
Hur hjälper jag?
1 Packa ett matpaket
Alternativ 1:
Dessa paket delas ut i Lettland och Litauen
och kan innehålla bl.a. följande:
- Matvaror: Kött-, fisk- o. fruktkonserver, ris,
pasta, gryn, mysli, mjöl, kaffe, te, kakao,
kex, russin, torkad frukt, sötsaker
(ej salmiak/lakrits)
- Hygienartiklar: Schampo, tvål, tandkräm
- Skolmaterial: pennor, kritor, häften
- Tåliga leksaker, pussel, brädspel
Packa varorna i en låda (helst en bananlåda)
ordentligt så att inget blir förstört, lägg t.ex.
mjöl och hygienartiklar skilt för sig i plastpåsar. Fyll lådan väl och förslut den ordentligt.
Insamlingsställen:
Hoppets stjärna
Tegelbruksvägen 7 A
64200 NÄRPES
Tfn 06-225 3698
Jakobstad
Jakobstads kristna center/Cia
Streng, Kanalesplanaden 21
(gågatan), tfn 050 413 4507
To 5.11, 12.11, 19.11 kl. 18-20
eller enl. överenskommelse
Barn på institutioner samt barn i fattiga familjer i Lettland och Litauen får julklappar. Barnens ålder är mellan 0-18 år. Packa oinslagna
julklappar i en låda eller slå in julklapparna.
Förslag på julklappar:
- Godis, russin, kex
(ej lakrits eller salmiak)
- Tåliga leksaker, kramdjur
- Sportartiklar
- Rit- och skolmaterial
- Hygienartiklar
Packa julklapparna i en låda eller en plastpåse.
Fyll i och tejpa fast talongen som finns på broschyrens baksida på lådan/påsen. För julklapparna till ett insamlingsställe alternativt skicka
det per post till Hoppets stjärna senast 19.11.
Esse
Lotta Smeds, Lillbackavägen
110, tfn 050 408 7036
Vörå
Tor Nyman, Rökiövägen 15, tfn
050 566 1156
Malax
Ulla Malmsten, Nymansbackvägen 43, tfn 050 430 7961
Jeppo
Källan/Birgitta Kronqvist, lördagar 10-13 eller enl. överenskommelse, tfn 050 320 1754
Replot
Bodil Salonen, Strandgränd 66,
tfn 040 525 1443/kan kontaktas
på facebook
Oravais
Peter Åbacka, tfn 050 350 5971
enl. överenskommelse
Smedsby
Gun-Lis Grannas, tfn 050 566
3209 enl. överenskommelse
Lappfjärd
Ann-Sofi Gull och Mathias Silander, Lappfjärdsvägen 1198, tfn
0400 638 885 el. 040 567 4103.
Måndagar kl. 17-20.
Vörå
Rut och Håkan Westerlund,
Alunvägen 75, tfn 050 350 7222
Vasa
Maj Lindström, Nätbindaregatan
10 A 6, tfn 050 512 0586
hopp om
förändring
ge en
Indien: Till Indien skickas en penninggåva
som används för att köpa mat till de resurscenter som Hoppets stjärna driver. Läraren/socialarbetaren köper mat till några av
undervisningstillfällena, så att flickgrupperna
(och även pojkgrupperna) får äta sig mätta
OBS! Matvaror får inte ha passerat
”bäst före” datum. Kläder skickas inte i
julpaketen, eftersom paketen är tänkta
att vara det där lilla extra till julen. Kläder
sänds kontinuerligt med alla våra hjälpsändningar. Eftersom detta är en julgåva skickas
inget begagnat, inte heller bräckliga eller
batteridrivna leksaker
till familjer. Vår samarbetspartner sköter om
utdelningen.
Skicka eller lämna ditt
julpaket senast 19:e
november!
OBS! Eftersom detta är en julgåva skickas
inget begagnat, inte heller bräckliga eller batteridrivna leksaker.
3 Ge en donation
Alternativ 3:
Du kan ge en julgåva i form av en penningdonation om 25 €. Märk gåvan ”Julpaket 2015”
samt landet gåvan ska förmedlas till. Julgåvor
till Lettland och Litauen packar vi som matpaket på Hoppets stjärna. Vill du ge julgåva
till Argentina, Haiti eller Indien förmedlar vi
pengarna.
Insamlingskonto: (ITELFIHH)
Sparbanken FI57 4963 1040 0374 39
Pikis
Pia Honkasalo, Kelokalliontie 22,
tfn 044 992 4933 (sms) el. pia.
[email protected]
Dragsfjärd
Kimitoöns församling, Gretel
Hellbom, tfn 040 585 1706,
ring på förhand!
Pargas
Esbo
Pia och Mats Prost, Näsbacken 8, Annika Åkerback, tfn 044 505
tfn 050 338 1710
8362, vardagar efter kl. 17 och
veckoslut.
Ekenäs
Kauttua
Emmaus-Westervik rf, HaugeVanda
Anna Nikkari, tfn 050 407 2639, sundsv. 18, tfn 019 241 2447,
Sirkka och Markku Saarinen,
enl. överenskommelse, efter kl 17 må-fre 11-17, lö 10-14
Skruvgängsvägen 57 B,
tfn 050 341 0781 eller
Luvia
Kimito
050 441 7446
Leena Levomäki, Kuusitie 27,
Li Näse, Museivägen 7,
tfn 044 559 5384
tfn 050 352 8107, vardagar 9-16
Insamlingstillstånd för hela Finland, utom Åland: 2020/2013/5240 beviljat av Polisstyrelsen 7.5.2014 för tiden 7.5.2014 -31.12.2015.
Penninginsamlingstillstånd för landskapet Åland: ÅLR 2014/9458 givet av Ålands Landskapsregering 11.12.2014 för tiden 1.1-31.12.2015.
Kärlek
Du ger en penninggåva eller packar ett
julpaket med förnödenheter. Hoppets stjärna
vidareförmedlar din julgåva vidare till mottagarna. I varje mottagarland har Hoppets
stjärna samarbetspartners som rapporterar
om utdelningarna direkt till Hoppets stjärna.
Argentina: Matpaket om 25 euro delas ut
Fyll i och tejpa fast talongen
som finns på broschyrens
baksida. För julpaketet till
ett insamlingsställe alternativt skicka det per post till
Hoppets stjärna senast 19.11.
som används för en julfest för alla 400 skolelever i byskolan i Bois Negresse och deras
familjer. Därtill får varje familj en matkorg.
omtanke Glädje
Hur fungerar det?
Haiti: Till Haiti förmedlas en penninggåva
värme och
För 22:a året i rad sprider vi tillsammans julglädje till tusentals fattiga
barnfamiljer, funktionshindrade, barn
på institutioner och åldringar! Skänk
ett julpaket eller en penninggåva så
förmedlar vi den vidare till dem som
lever i fattigdom och nöd.
sprid
Julpaket