Pojken och Tigern Tidsmaskinen, (läxa v. 47)

Pojken och Tigern Tidsmaskinen, (läxa v. 47)
Läxan till onsdag 21 november är att läsa och jobba med kapitel 9, ”Slaget vid Holmgård”
(s.55-60). Läs texten några gånger för dig själv och en gång högt för en vuxen hemma. Öva
dig på att stava orden med ng-ljud i rutan nedan. Du ska även öva dig att skriva
meningarna nedan. Skriv med din finaste handstil. När du kommer tillbaka till
skolan så kommer du att få skriva meningarna i din förhörsbok. Jag kommer att
läsa dem högt och du skriver. Tänk på stor bokstav och punkt på rätt ställe.
Lycka till! /Lisa 
Jag har lyssnat på läsningen:____________________________________________(Vuxens underskrift)
Ord med ng-ljud från kapitel 9:
vikingarna
ingenting
fångar
spaning
sjöng
springa
gånger
långt
Öva dig att skriva meningarna flera gånger och skriv dem sedan en gång nedan så fint du
kan.
Meningar:
Vikingarna fångar en flicka. De sjöng medan de rodde. Pojken hade provat att
trycka på fjärrkontrollen några gånger men ingenting hände. Pojken och Tigern
gick på spaning på nätterna. Flickan hade inte hunnit springa så långt.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Namn:____________________________________________