Kunskapsutveckling, Citylab

#2 Kunskapsutveckling
Ann-Kristin Belkert
Chef Citylab, Sweden Green Building Council
Decode – Community Design for Conflicting Desires
Hur fungerar överföringen av kunskap och erfarenheter från ett projekt, som rör
stadsplanering, till efterföljande/andra projekt?
36%
33%
33%
29%
27%
25%
10%
6%
1%
Brister helt
Brister delvis
Varken eller
Mellan projekt INOM kommunen
Tyréns är ansvariga för undersökning och analys.
Fungerar bra
1%
Fungerar utmärkt
Mellan projekt på OLIKA kommuner
Decode – Community Design for Conflicting Desires
Vilka förvaltningar, avdelningar, eller motsvarande, skulle du vilja samverka mer med i
framtida projekt?
Näringsliv
48%
Kultur
47%
Utbildning
40%
Exploatering
38%
Plan
38%
Miljö
36%
Trafik
35%
Socialtjänst/-service
28%
Vård och omsorg
26%
Vatten/Avlopp
Annan
21%
6%
Tyréns är ansvariga för undersökning och analys.
http://app.konstfack.se/decode/
Citylab
Action
Rosendal
Masthuggskajen
Lagersberg-Fröslunda
Norrtälje hamn
DrottningH
Täby park
Barkarbystaden TRE
Solna Business Park
Albano
Skeppsbron
Falsterbokanalen