Stefan Johansson

Sociala medier
och nätverk
Stefan Johansson
eller
?
Hur många av er …
… har tillgång till internet?
… har en smartphone?
… Facebookar?
… bloggar?
… twittrar?
… har Instagram-konto?
Så många svenskar …
… har tillgång till internet
… har en smartphone
… Facebookar
… bloggar
… twittrar
… har Instagram-konto
86%
78%
66%
4-5%
17%
15%
Vad är sociala medier?
Mötesplatser där du i
realtid kan komma i
kontakt med andra
människor och
sprida samt ta emot
information.
https://www.youtube.com/watch?v=QUCfFcchw1w
http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ
Digitala infödingar
Digitala invandrare
Early adopters
En digital inföding …
… är född efter 1991
… kan inte minnas ”före internet”
… kan inte föreställa sig ett liv utan internet
… pratar inte om ”internet”
… tittar inte på tablå-TV
… är själva medieproducenter
… lyssnar hellre på vänner än auktoriteter
… delar gärna med sig
Vad kännetecknar
sociala medier?
• Prosumenter
• Sociala objekt
• Mikroaktivitet
• Flödesbevakning
• Snuttifering
• Pengar inte så viktigt
• Viral spridning
Varför ska man vara där???
●
●
●
●
Hålla kontakt
Skapa kontakt
Samla information
Sprida information
Och hur???
Närvarotrappan
på sociala medier
1. Lyssna
2. Delta
3. Bidra
4. Påverka
Facebook
●
●
●
●
Grundades 2004
Fem miljoner svenskar har Facebook
Fyra miljoner använder det dagligen
55+ ökar mest – och pensionärer allra
mest!
https://www.facebook.com/pages/Ljungskile-folkhögskola/114360905256883?ref=hl
https://www.facebook.com/spfpension?fref=ts
Twitter
●
●
●
●
Grundades 2006
Mikroblogg – max 140 tecken
260 000 svenskar twittrar
80 000 gör det dagligen
YouTube
●
●
●
Grundades 2005
Världens näst största sökmotor
24 timmar flm laddas upp – varje minut
http://feber.se/webb/art/175873/24_timmar_film_laddas_upp_till/
Och mer …
●
●
●
●
●
●
●
Instagram
Bambuser
Bloggar
Pinterest
Flickr
LinkedIn
Etc etc etc …
Hur går man vidare?
Vad kan NI göra?
Några invändningar
●
●
●
Övervakningssamhället
”Lägg inte ut mig
på Facebook,
mamma”
Digital närvaro =
mental frånvaro?
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/01/17/lagg-inte-ut-mig-pa-facebook-mamma