Svalan RCS-M2000UA_M3500

Portabelt kylaggregat
RCS-M3500UA
• Ingen kondensvattentank
• 24-timmars timer
• Auto-Swing funktion
• Fjärrkontroll
KÖLDMEDIUM
R410A
Avluftsslang
Fjärrkontroll
Ingen kondensvattentank
24-timmars timer
En utdragbar avluftsslang (0,5-1,5 m) för avledande av den varma
kondensluften medföljer aggregatet. Slangen är 130 mm i diameter.
Dessutom medlevereras ett s.k. fönstermunstycke.
Kondensvattnet förångas kontinuerligt bort via det varma kondensorbatteriet och ut genom aggregatets avluftsslang. Om inte allt
kondensvatten kan förångas bort, t.ex vid hög luftfuktighet, samlas
detta i en behållare. När behållaren är full stoppar aggregatet. Behållaren töms genom att ansluta en dräneringsslang.
Förutom att innedelen är utrustad med en manöverpanel med display och indikeringslampor, har aggregatet även en fjärrkontroll med
samtliga funktioner.
Aggregatet kan programmeras för att starta och/eller stoppa på
förinställda tider. Maxtid för inställning är 24 timmar.
Auto-swing funktion
För att erhålla bästa möjliga spridning av den kylda luften, är aggregatet utrustat med en motordriven luftriktare (sidledes).
Modell
Kyleffekt
kW
Energiklass
Märkström/
rekom. säkring
RCS-M3500UA
3,5
A
6,5 / 1 x 10
Mått
Höjd
mm
Bredd
mm
Djup
mm
840
450
380
Vikt
kg
Ljudnivå db(A)
avst. 1 m
35
49-53
Kyleffekten är angiven vid +35°C utetemperatur, +27°C rumstemperatur med 50% relativ fuktighet och max luftflöde. Ljudnivån är uppmätt i ekofritt rum.
Tabellen ger en sammanställning över de väsentligaste data. För ytterligare information kontakta nedanstående återförsäljare.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Återförsäljare
Clima Sverige AB
Exportgatan 3, 262 73 Ängelholm
[email protected] www.clima.se