Norges skeive historie

NORGES SKEIVE HISTORIE
117o
1687
1781
18oo
1814
RAGR
FREDLØS
IMOD NATUREN
ET BESYNDERLIGT GIVTERMAAL
TVITOLING
PEDERAST
Det blir ansett som en grov
fornærmelse å beskylde en
mann for å være feminin eller
ragr.
Gulatingsloven sier: Um to karmenn
blandar seg med kvarandre og vert
sannskyldige i det, då er dei begge
ubotamenn ( fredløse).
Omgængelse som er imod Naturen, straffi s
med Baal og Brand. Forbudet gjelder sex
mellom menn og sex med dyr.
Anne Kristine Mortensdatter og Jens Andersen
gifter seg. Når det kommer fram at Jens er
døpt Marie Andersdatter blir ekteskapet kjent
ugyldig.
Begrepet tvitoling eller tvitulling
brukes om tvekjønnete dyr,
om personer som har et annet
kjønnsuttrykk eller elsker personer
av samme kjønn.
Studentsamfundets formann,
Peter Munch Wang, flykter
fra hovedstaden når det blir
kjent at han har gjort kur til en
romkamerat, noe som vekker
stor skandale.
§
1842
1854
1886
1895
19o2
1913
NY KRIMINALLOV
SEX MELLOM KVINNER
KONTRÆRSEKSUALITET
SEKSUELLE PERVERSJONER
§ 213
ROMANTISKE VENNSKAP
Forbudet mot omgjengelse
mot naturen videreføres,
men dødsstraffen fjernes og
erstattes med straffarbeid.
To kvinner blir frikjent for omgjengelse
mot naturen i Høyesterett; retten slår
dermed fast at kvinner ikke omfattes av
forbudet.
Professor Ebbe
Hertzberg forsvarer egen
homoseksualitet med ny
psykiatrisk kunnskap:
Kontrærseksualitet er en
medfødt tilstand, ingen
umoralsk handling.
Psykiatrien definerer
homoseksualitet som en
sykelig tilstand, som kan være
medfødt eller for eksempel
forårsaket av onani.
Lovens § 213 straffer utugtig
omgjængelse mellom menn.
Mange kvinner lever i
samboerskap med andre
kvinner uten at de definerer
seg selv, eller blir sett på, som
lesbiske.
184o
192o
1923
1924
1932
1937
1942
1950
1953
1961
INTERSEKSUELL
HOMOSEKSUELL
MENNESKERETT
LESBEROMAN
INNSKJERPELSE
HOMOKAMP
HORMONBEHANDLING
Psykiater Ragnar Vogt
introduserer begrepet
interseksuelle mellomformer
om fenomener som i dag
faller inn under intersex og
transpersoner.
Begrepet homoseksuell brukes
for første gang i norsk
skjønnlitteratur.
Legene Karl Evang og Torgeir
Kasa argumenterer for at
homoseksualitet er medfødt,
og at forhold mellom
personer av samme kjønn kan
være verdige og verdifulle.
Borghild Krane gir ut den
første norske lesberomanen,
Følelsers forvirring.
Nazistene vil skjerpe § 213 mot
seksualitet mellom menn, i tråd med
det tyske, strenge forbudet. Forslaget
vedtas ikke, men norske menn som
har et forhold til tyske menn kan
straffes.
Forbundet av 1948 med
hovedkvarter i København får
en norsk underavdeling. Første
formann er Rolf Løvaas.
DET NORSKE FORBUNDET
AV 48
192o
Underavdelingen blir
en selvstendig norsk
organisasjon.
182o
Den første personen som fikk
hormonbehandling i Norge var Eddie
Espelid. Året etter ble den første
kvinne-til-mann kjønnsoperasjonen
utført på Aker sykehus, og i 1963
utførte Rikshospitalet den første
mann-til-kvinne-operasjonen.
1887
1965
1966
1972
1977
1981
1988
HOMO PÅ RADIO
TRANSER
HOMOFILI BLIR LOVLIG
HOMOFILE FRISKMELDES
ANTI-DISKRIMINERING
AIDS
NRK sender de første norske
radio-programmene om
homofili. Kim Friele er
en av gjestene.
Første norske organisasjon for
transvestitter eller transpersoner stiftes.
Forløperen til dagens Forbundet for
transpersoner i Norge (FTPN).
DNF-48 fører en offensiv
kamp mot § 213 som sier at
homofili er ulovlig. Kim Friele
er frontfigur. Paragrafen
avskaffes.
Norsk Psykiatrisk Forening
opphever diagnosen
homoseksualitet som mental
forstyrrelse.
Særskilt strafferettslig vern
for homofile blir innført.
Høyesterett slår fast at aids
og hiv-positiv status ikke er
oppsigelsesgrunn.
1990
1992
1993
2ooo
2oo8
2oo9
2o1o
LLH
PARTNERSKAPSLOVEN
TRANSSEKSUELLE
EKTESKAPSLOVEN
HANDLINGSPLAN
Landsforeningen for lesbisk
og homofil frigjøring (LLH)
dannes.
Lesbiske og homofile par får samme
rettigheter og plikter som heterofile
par har gjennom ekteskap. Unntaket er
rett til adopsjon og mulighet til å inngå
partnerskap i kirken.
Landsforeningen for transseksuelle
stiftes. Skifter navn til Harry Benjamin
ressurssenter i 2009.
Lesbiske og homofile
par får gifte seg.
Adopsjonsprøvingsrett for
samkjønnede par og rett
til assistert befruktning for
lesbiske blir lovlig.
Norges første handlingsplan
for bedre livskvalitet for
lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner legges fram.
FRISKMELDER
TRANSVESTITTER,
FETISJISTER OG
SADOMASCHOKISTER
2o11
2o14
LHBT-SENTERET
FULLT DISKRIMINERINGSVERN
SKIFTE AV JURIDISK KJØNN
SKEIVT ARKIV
LHBT-senteret, et nasjonalt
kunnskapssenter for
seksuell orientering og
kjønnsidentitet, etableres.
Lov om forbud mot
diskriminering på grunn
av seksuell orientering,
kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk trår i kraft.
Vilkårene for endring av juridisk kjønn
og organisering av helsetjenester
for personer som opplever
kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori
utredes.
Det norske arkivet og
dokumentasjonssenteret for
skeiv historie åpner.
2o15
199o
Helsedirektoratet fjerner
sykdomsdiagnosene i
den norske versjonen av
diagnoseregisteret ICD-10.
Foto- og Illustrasjonskilde 1687: Manuskript- og librarsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen 1781: Arkivverket.no 1886: Foto, Gustav Borgen © Riksarkivet 1890: overlege Carl Looft 1932: Arbeiderbevegelsens arkiv 1937: Foto: Chr. Hansen 1961, 1965 og 1972: Presseklipp fra Kim Frieles arkiv, Skeivt arkiv 1981: LLH Bergens fotoarkiv, Skeivt arkiv 2008: Foto, Mona Wærnes 2015: Foto, Svein Arne Selvik 1887, 1913, 1924 og 2000: Skeivt arkiv
1ooo