Om vi inte är överens

Om vi inte är överens
Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende som rör våra
produkter och tjänster för bank kan du vända dig till oss. Vi är naturligtvis beredda
att ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått
varandra.
Vi vill ha synpunkter – det gör oss till en bättre bank och ett
bättre försäkringsbolag!
För Länsförsäkringar Stockholm är klagomål ett tillfälle att förstå vad som påverkar
kundernas uppfattning om oss. Vi vill ta tillvara på alla ovärderliga önskemål, synpunkter,
idéer och klagomål vi får från er. Vi kan och vill alltid bli bättre och det är ni som kan hjälpa
oss med detta.
Vår strävan är givetvis att du som kund hos oss alltid är nöjd. Skulle du ändå känna dig
missnöjd vill vi gärna att du kontaktar oss. Kanske handlar det om ett rent missförstånd eller
att all fakta inte har kommit fram. En ny kontakt är ofta tillräcklig för att klara ut problemet.
Om du är missnöjd med ett beslut
Om du inte är nöjd, så har du möjlighet att inom 6 månader vända dig till Länsförsäkringar Stockholms Klagomålsnämnd.
Klagomålsnämnden
Box 26
832 21 Stockholm
[email protected]
För mer information om klagomålsnämnden, vänligen se
http://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/att-vara-kund/om-vi-inte-ar-overens/
KLAGOMÅLSANSVARIG, övergripande för
Länsförsäkringar Stockholm
Om du har frågor, synpunkter eller förslag kring hantering av ett enskilt klagomål eller
klagomålshantering i stort, är du välkommen att kontakta Klagomålsansvarig,
Ewa-Maria Gustafsson, Tfn 08 -562 830 34.
Centralt Klagomålsansvarig, för Länsförsäkringar Bank AB (publ)
Länsförsäkringar Bank har en centralt klagomålsansvarig som även handlägger klagomål
när du som kund inte är nöjd med Länsförsäkringar Stockholms slutliga besked eller beslut
i klagomålsnämnd.
Klagomålsansvarige
Länsförsäkringar Bank
106 50 Stockholm
Utomstående prövning
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Den som är missnöjd med ett beslut kan också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Tfn 08 – 508 860 00.
www.arn.se.
Information och vägledning
Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas
Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå. Tfn 08-22 58 00.
www.konsumenternas.se
Domstolsprövning
Det är också möjligt för den som är missnöjd med ett beslut att väcka talan mot
Länsförsäkringar vid allmän domstol.